Stanovisko banskobystrických protifašistických bojovníkov k snahám aktivistov o likvidáciu pomníka na Námestí SNP

SPRÁVY
25 /

K snahe aktivistov z iniciatívy „Nie v našom meste“ revidovať historické fakty v súvislosti s osadením Pamätníka Červenej armády (Čierneho obelisku) na banskobystrickom Námestí SNP zaujali jasné stanovisko protifašistickí bojovníci v Banskej Bystrici.  Text ich vyjadrenia vám prinášame v plnom znení.

Predsedníctvo Oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Banskej Bystrici s hlbokým znepokojením prijalo informáciu o nebezpečných aktivitách niektorých členov platformy „Nie v našom meste“, ktorí sa rozhodli zaútočiť na Čierny obelisk – Pomník padlým Červenoarmejcom a vojakom Rumunskej armády 2. Ukrajinského frontu maršala Malinovského na námestí SNP, ktorý je symbolom úcty k osloboditeľom mesta.

To, že niektoré skupinky v našom meste sa usilujú o presadenie svojho vnímania histórie, je dlhodobo známe. Sme prekvapení, že členovia uvedenej platformy sa zamerali na vedomé skresľovanie vojnovej histórie na Slovensku práve v kontexte vojny na Ukrajine.

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov vo svojom stanovisku, hneď na začiatku ruskej invázie, označil túto vojnu ako jednoznačné porušenie medzinárodného práva a odsúdil ruskú agresiu. Tá však s obeťami bojov proti nemeckému nacizmu nemá nič spoločné, iba ak to, že vedľa seba umierali Červenoarmejci – Rusi, Ukrajinci, Kazachovia, príslušníci ostatných národov vtedajšieho ZSSR a ďalší bojovníci.

Na oslobodení nášho mesta sa vedľa vojakov Červenej armády zúčastnili aj rumunskí vojaci generála Dăscălesca. Poďakovanie aj za ich obete je zaznamenané na Obelisku stojacom už 78 rokov na Námestí SNP. Aj ten nápis chcú, novodobí upravovači histórie oslobodenia nášho mesta, spolu s obeliskom odstrániť?!

Nám, bojovníkom proti fašizmu, je jasné, že súčasná rusfóbna atmosféra zapríčinená ruskou inváziou na Ukrajine nahráva takýmto demagogickým interpretáciám historických faktov. A že im viac ako samotný obelisk prekážajú sovietske symboly a samotný nápis v ruštine. Až teraz to začali vnímať ako niečo, čo reprezentuje ruskú propagandu.

Členom platformy „Nie v našom meste“ odkazujeme, že nebyť obetí padlých za naše oslobodenie ani oni by tu neboli, lebo o osude slovanských národov bolo v zámeroch nemeckých nacistov už dávno rozhodnuté. Odporúčame, aby sa vrátili k podstate svojej činnosti, ktorú deklarovali pri svojom vzniku roku 2014 a svoje pôsobenie opäť nasmerovali na spoločný boj proti neofašizmu a prejavom nenávisti.

Oblastná organizácia SZPB v Banskej Bystrici sa vždy, s plným odhodlaním, postaví proti akýmkoľvek pokusom o účelové prepisovanie historických faktov týkajúcich sa oslobodeneckej misie spojencov protihitlerovskej koalície počas 2. svetovej vojny.

Každého, kto sa aj v budúcnosti pokúsi dezinterpretovať historické fakty o oslobodení nášho mesta a našej vlasti, kto bude chcieť odstrániť pomníky padlým hrdinom boja proti nemeckému nacizmu a fašizmu upozorňujeme, že ich pokusy sú odsúdené k nezdaru.

Pokiaľ existuje pamäť národa, lebo Banská Bystrica je mestom Slovenského národného povstania, Oblastná organizácia SZPB v Banskej Bystrici bude aj naďalej ctiť obete vojakov všetkých národností, ktorí sa zaslúžili o naše oslobodenie.

Z vyššie uvedených dôvodov odkazujeme každému: RUKY PREČ OD POMNÍKA PADLÝM HRDINOM ZA OSLOBODENIE NÁŠHO MESTA!

Zdroj: Predsedníctvo SZPB Banská Bystrica , Foto: archív a ilustračné