Špajza na UMB neplytvá potravinami

SPRÁVY
0 /

Združenie Špajza je neformálne združenie mladých ľudí študujúcich na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Sú to šiesti budúci sociálni pracovníci a pracovníčky a jeden budúci vychovávateľ.

Vďaka predmetu service learning, ktorý sa učí na UMB, vytvorili združenie Špajza, v ktorom reagujú na potrebu zníženia plytvania potravinami. Z médií, ale najmä z vlastných skúseností  vedia, že tento problém nie je len celoslovenský, ale aj celosvetový. Preto sa rozhodli začať ho riešiť práve v komunite, kde sa najčastejšie pohybujú – v univerzitnom prostredí.

„Združenie Špajza vypracovalo projekt, ktorého základnou ideou je zníženie plytvania potravinami študentmi a študentkami Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a študentstvom v univerzitných internátoch,“

hovorí Ing. Eva Hupková z Pedagogickej fakulty UMB

Zlepšenie nesprávnych študentských návykov pri zaobchádzaní s potravinami chcú dosiahnuť zabezpečením potravinových bánk na internáte ŠD 3 (nachádza sa na Tajovského ulici 51) a na vrátnici Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Ružová 13).

V týchto priestoroch 24. marca 2017, po náročnom zháňaní chladničiek, ale aj sponzorov, umiestnili tzv. Špajzu – chladničku a skrinku, do ktorej môžu študenti a študentky dávať zdravotne neškodné potraviny, ktoré nespotrebujú. Následne si ich budú môcť kolegovia a kolegyne v prípade potreby vziať a skonzumovať.

UMB srdečne pozýva na slávnostné otváranie verejných chladničiek, ktoré sa bude konať v stredu 26. apríla 2017 o 16:00 hod. v priestoroch internátu ŠD3 na Tajovského 51 v Banskej Bystrici.

Súčasťou otváracej akcie bude oficiálne otvorenie projektu, slávnostné zapojenie chladničiek do chodu, predstavenie študentskej myšlienky,  členov a členiek tímu, príhovor, krátky program, malé občerstvenie a after party v kaviarni Break Bar.

 

Zdroj: Eva Hupková, Foto: PdF UMB