Septembrový 364. Radvanský jarmok prinesie aj dopravné obmedzenia

SPRÁVY
0 /

Mesto pod Urpínom ožije najväčším kultúrno-spoločenským podujatím už tradične druhý septembrový víkend. V termíne od 8. do 11. septembra 2022 je pre Banskobystričanov i návštevníkov mesta pripravený pestrý program plný remesiel, tvorivých dielní, divadla, folklóru, ale aj kolotočov či tradičných jarmočných špecialít.

Nevyhnutnou súčasťou bohatého víkendu budú aj dopravné obmedzenia, ako úplne uzávery ciest, zobojsmernenie niektorých ulíc či vylúčenie parkovania taxislužieb na parkovacích miestach. Všetkých preto mesto žiada o sledovanie a rešpektovanie dopravného značenia.

Prvky zapísané do Národného zoznamu kultúrneho dedičstva Slovenska, modrotlač aj drevárstvo, zvony či včelárstvo, mágia a ľudové liečiteľstvo. Aj toto boli témy predošlých ročníkov Radvanského jarmoku.

Ten tohtoročný bude návratom k tradíciám i remeselnej zručnosti a niesť sa bude v duchu hrebenárstva. O samotnom programe 364. Radvanského jarmoku sa dozviete viac v ďalších článkoch na našom portáli alebo na www.banskabystrica.sk.

Dopravné obmedzenia počas Radvanského jarmoku

ÚPLNÉ UZÁVERY CIEST

Parkovisko pod Pamätníkom SNP na Štefánikovom nábreží – od 5. septembra 19:00 hod. do 12. septembra 20:00 hod.

Hronské predmestie (od križovatky s cestou II/591) – od 5. septembra 19:00 hod. do 12. septembra 20:00 hod.

Kapitulská ulica (príjazdová cesta pod Baštou) – od 8. septembra 6:00 hod. do 12. septembra 6:00 hod. a (od križovatky J. Cikkera po Námestie SNP) – od 8. septembra 19:00 hod. do 11. septembra 19:00 hod.

Dolná ulica (od ulice M. Rázusa – objekt Matice Slovenskej po križovatku s ulicou Janka Kráľa tak, aby bola obslužná cesta prejazdná pre zásobovanie prevádzok v zadných traktoch Dolnej ulice) – od 8. septembra 6:00 hod. do 11. septembra 19:00 hod.

Kuzmányho ulica (od križovatky s Dolnou ulicou) – od 8. septembra 6:00 hod. do 11. septembra 19:00 hod.

Národná ulica (od križovatky s Kuzmányho ulicou po Námestie SNP) – od 8. septembra 19:00 hod. do 11. septembra 19:00 hod.

Bakossova ulica (obyvateľom s trvalým pobytom bude vjazd povolený) – od 9. septembra 6:00 hod. do 11. septembra 19:00 hod.

ZOBOJSMERNENIE

Kuzmányho ulica po Národnú ulicu – od 8. septembra 6:00 hod. do 11. septembra 19:00 hod. V zmysle prenosného dopravného značenia bude v obmedzenom režime povolený vjazd a pozdĺžne státie motorových vozidiel.

Bakossova ulica od č. 24 po Námestie Štefana Moysesa č. 16 – od 9. septembra 6:00 hod. do 11. septembra 19:00 hod. s vylúčením pozdĺžneho státia motorových vozidiel na parkovacích miestach.

VYLÚČENIE PARKOVANIA TAXISLUŽIEB NA PARKOVACÍCH MIESTACH

Na uliciach Dolná a Kuzmányho, ako aj v Kapitulskej ulici pod Námestím SNP bude v dňoch od 8. do 11. septembra zabezpečenie parkovania taxislužby na moste cez potok Bystrica (pri križovatke s ulicou Janka Kráľa) a v Kapitulskej ulici pri budove SSE.

Dočasné parkoviská taxislužby budú označené prenosným dopravným značením.  Mesto Banská Bystrica ďakuje za trpezlivosť a pochopenie.

Zdroj: Dominika Adamovičová , Foto: ilustračné