Rooseveltka dostane od vlády SR vyše 100 miliónov eur na celkovú rekonštrukciu

SPRÁVY
7 /

Na Štedrý deň počas návštevy Rooseveltovej nemocnice dal premiér Peter Pellegrini verejný prísľub, že jeho vláda už v januári rozhodne o masívnej investícii do rekonštrukcie tejto fakultnej nemocnice, ktorá presiahne 100 miliónov eur. Slovo dodržal a v stredu vláda túto investíciu schválila.

Vláda schválila stomiliónovú investíciu do bystrickej fakultnej nemocnice

Predseda vlády SR Peter Pellegrini koncom minulého roka v Rooseveltovej nemocnici, ktorá bola vyhlásená nemocnicou roka 2018 na Slovensku,  povedal:

„Fakultná nemocnice F. D. Roosevelta s poliklinkou je spádová pre celý Banskobystrický kraj  a ten si zaslúži, aby mal špičkovú nemocnicu v takej kvalite, ako treba. Verím, že rekonštrukcia ju posunie na top úroveň v rámci slovenského zdravotníctva. “

premier v rooseveltke

Na stredajšom rokovaní slovenská vláda pod vedením Petra Pellegriniho v bode Návrh realizácie projektu Analýza postavenia a návrh rekonštrukcie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica“, ktorý predkladala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská, schválila variant komplexnej rekonštrukcie banskobystrickej nemocnice s investíciou vo výške 104,5 milióna eur.

Pokiaľ sa podarí v dohľadnej dobe úspešne dotiahnuť verejné obstarávanie dodávateľa stavby, rekonštrukcia by mohla začať už na budúci rok s ukončením v roku 2023.

peter pellegrini

V hre boli štyri varianty riešenia budúcnosti Rooseveltovej nemocnice

Banskobystrická nemocnica je podľa hodnotenia INEKO najlepšia spomedzi slovenských fakultných nemocníc za minulý rok. Jej pavilóny majú už viac ako 37 rokov (nová nemocnica sa kolaudovala v roku 1981) a zub času na nich zanechal badateľné stopy.

V minulosti prešla Rooseveltova nemocnica viacerými menšími rekonštrukciami. Za 26 miliónov eur z eurofondov sa v roku 2013 zrekonštruovali operačné sály, urgentný príjem a sterilizácia, ďalších 13 miliónov eur z eurofondov získal pavilón Detskej fakultnej nemocnice.

ministerka v rooseveltke

Útvar hodnoty za peniaze ministerstva financií SR urobil analýzu štyroch variantných riešení, ktoré pri Rooseveltovej nemocnici prichádzali do úvahy:

  1. nulový variant – „nerobiť nič“ a zachovať „status quo“ prevádzky (bez kapitálových požiadaviek),
  1. čiastočná rekonštrukcia – rekonštrukcia lôžkovej časti pozostávajúca z riešenia obvodového plášťa a tepelného hospodárstva (kúrenie a chladenie) pre lôžkovú časť a kúrenia pre zvyšnú časť nemocnice, zostávajúca rekonštrukcia „hot floor“ (endoskopické centrum, centrálna JIS, pôrodné sály a hematologická JIS) (31,7 milióna eur),
  1. komplexná rekonštrukcia – rekonštrukcia striech (s výnimkou bloku kuchyňa a administratívnej budovy), v lôžkovej časti – obvodový plášť, kúrenie, chladenie, všetky sieťové inštalácie, podlahy, podhľady, elektronická požiarna signalizácia, potrubná pošta, signalizácia pacient – sestra, zvýšenie sociálneho štandardu ošetrovacej jednotky a vstavba v izbách, vybudovanie zázemia personálu, centrálnych JIS, endoskopického centra, rekonštrukcia pôrodných sál; širšie komplementy – výmena okien a výmena kúrenia; rozšírenie centrálnych zákrokových sál; poliklinika – okná, podlahy, podhľady, inštalácie; 1. podlažie centrálny príjem, podlahy, podhľady, komplexná rekonštrukciu OFBLR – 2. podlažie podlahy, podhľady, mopáreň, centrálne šatne pacientov (104,5 milióna eur),
  1. výstavba novej nemocnice (226,5 milióna eur).

Z týchto možných riešení vyšiel ako najschodnejší variant č. 3, teda komplexná rekonštrukcia Rooseveltky.  V tomto prípade by bola nemocnica  celkovo funkčná skôr zhruba za polovičnú cenu, ako keby sa mala postaviť nová na zelenej lúke, bez rizika zdržania v procese územného a stavebného povoľovania. Na druhej strane životnosť zrekonštruovanej nemocnice bude kratšia ako novej. Rekonštrukcia je lepšia ako stavba úplne novej nemocnice, aj keď podľa analytikov by nová nemocnica mohla hospodáriť efektívnejšie.

andrea kalavska

Podľa ministerstva zdravotníctva práve rýchlosť realizácie  je jeden z najkľúčovejších parametrov, na základe čoho sa rozhodlo pre rekonštrukciu. Verejné obstarávanie na stavebné práce v Rooseveltovej nemocnici by ministerstvo chcelo spustiť už najbližšej dobe, keďže príprava rekonštrukcie je vo vysokom štádiu pripravenosti projektu a existuje menšie riziko jeho predraženia alebo oneskorenia.

V rámci komplexnej rekonštrukcie sa starý nemocničný pavilón  okrem iného zbaví aj azbestu, ktorý sa nachádza v stenách. Celá budova sa  zateplí, opraví sa strecha, vymenia okná, dvere aj osvetlenie s technickým vybavením, ako sú  rozvody, vykurovanie, výťahy či elektrina.

Zmení sa aj fungovanie Rooseveltky, ktorá sa medicínsky zreorganizuje. Oddelia sa oddelenia akútnej a operačnej časti (hot floor) od lôžkovej časti (hotel) a od ambulantnej starostlivosti. Počet lôžok klesne zo súčasných 901 na 805 do roku 2030. Zvýši sa však obložnosť lôžok zo súčasných 65 na 75 percent.

V prípade výstavby novej nemocnice by  z posudzovaných riešení najvýraznejšie klesol počet zamestnancov, ktorých tu teraz pracuje takmer 2000. Bola by aj najkratšia dĺžka hospitalizácie, menej postelí s ich lepším využitím, pričom počet hospitalizácií by zostal na úrovni takmer 36 tisíc ročne.

rooseveltova-nemocnica2

OZ Nová Nemocnica nesúhlasí s rekonštrukciou

Lekári z tohto občianskeho združenia v minulosti pripravovali projekt novej nemocnice medzi Zvolenom a Banskou Bystricou. Ladislav Laho, ktorý založil Kliniku pediatrickej anestézie a intenzívnej medicíny v Banskej Bystrici a je jedným zo zakladateľov Detskej fakultnej nemocnice, tvrdí, že  lepšie by bolo postaviť úplne novú nemocnicu so životnosťou viac ako 50 rokov.

„Ministerstvo nebralo do úvahy pozemok v Sielnici, kde mala pôvodne pred rokmi stáť nami navrhovaná nemocnica, čo sa však nikdy neuskutočnilo. Tento pozemok je stále na predaj a na ňom v územnom pláne VÚC figuruje nemocnica v lepšej dostupnosti ako existujúci areál Rooseveltovej nemocnice,“

hovorí  Ladislav Laho. Považuje za dôležité, aby detská a fakultná nemocnica boli spolu, čo by sa však dalo urobiť aj v novej nemocnici, kde by sa spojili.

Podľa OZ Nová Nemocnica rekonštrukcia Rooseveltky prináša aj ekologické a zdravotné riziko, keďže v stenách nemocnice je množstvo azbestu. To by však pri súčasných technických a technologických podmienkach nemal byť problém.

Doktor Laho  je presvedčený, že rekonštrukcia Rooseveltovej nemocncie miesto výstavby novej spôsobí, že sa v nej zachovajú dnešné postupy a procesy a nebude to tak mať efekt pre pacienta. Zachová sa tak podľa neho bude pokračovať neefektívne usporiadanie, predimenzovanosť priestorov, nízka produktivita práce a nedostatok parkovacích miest.

miriam-lapunikova

Stanovisko generálnej riaditeľky RN Miriam Lapuníkovej  

Podľa Miriam Lapuníkovej je rekonštrukcia Rooseveltky  to jediné reálne, čo vie štát upraviť pre nemocnicu a aj pacientov celého  Slovenska. Jej stanovisko k navrhovanej komplexnej rekonštrukcii banskobystrickej fakultnej nemocnice Vám prinášame v plnom znení:

„V piatok minulý týždeň sme na pôde Rooseveltovej nemocnice zorganizovali stretnutie lokálnych predstaviteľov v oblasti školstva, územnej samosprávy, štátnej správy a miestnych zástupcov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Hlavnou a jedinou témou nášho stretnutia bola vízia poskytovania zdravotnej starostlivosti pre banskobystrický región do roku 2030.

Dovoľte mi prosím, aby som Vám týmto sprostredkovala náš jednotný názor v tom, že projekt rekonštrukcie Rooseveltovej nemocnice nemá pre túto skupinu odborníkov alternatívu v celom rozsahu tohto tvrdenia, a to po zvážení medicínskych, ekonomických, environmentálnych a trúfam si povedať aj politických faktorov.

Nepoznám jedného zdravotníka, ktorý by projekt novej nemocnice v ktoromkoľvek kúte Slovenska nepovažoval za reálne zhmotnenie svojho sna. Nič lepšie si ani ja osobne neviem predstaviť. Avšak som aj ekonóm a viem, že „zdroje“ sú to, čo našim predstavám dáva reálne limity a núti nás uvažovať racionálne. To nehovorím len o finančných zdrojoch, ale aj o ľudských a materiálnych zdrojoch.

Svetová a teda aj slovenská ekonomika sa podľa renomovaných ekonómov nachádza v poslednej fáze konjunktúry a každá vláda má preto plné právo a mandát na to, aby si stanovila priority, ktorým sa chce venovať. Odrážam sa od tvrdenia, že do slovenského zdravotníctva má byť roku 2019 alokovaných historicky najviac zdrojov, avšak podľa všetkého sa na základe nastavených procesov bude naďalej zadlžovať.

Zdroje sú teda obmedzené a za 100 miliónov, teda sumu, za ktorú sa rekonštrukcia plánuje vrátane DPH, sa nová, komplexná nemocnica typu Roosevelt postaviť nedá. Prosím nezabúdajme na už reálne zrekonštruované operačné sály, urgent a sterilizáciu na špičkovej úrovni, ktoré boli financované z fondov EÚ za 26 miliónov eur.

 Ďalej tu je pavilón Detskej fakultnej nemocnice, ktorá bola a bude ešte rekonštruovaná z prostriedkov EÚ v sume cca 13 miliónov eur, pričom podotýkam, že udržateľnosť je v tomto prípade garantovaná na päť rokov. Tiež je tu v starej budove zrekonštruovaný Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb.

Toto sú reálne alokované a fungujúce investície do rekonštrukcie, s ktorými systém ráta minimálne do roku 2030. Nemyslím, že by niekto mohol reálne uvažovať o ich zatvorení a premiestnení do nového objektu, pretože by takto reálne neexistovala hodnota za peniaze. Aké by bolo ich následné využitie, resp. náklady na sanáciu?

Tu sa dostávam k otázke azbestu. Pokiaľ sa týmto materiálom nakladá náležitým spôsobom, nepredstavuje problém. Je potrebné povedať, že rovnako sa s ním nakladalo pri už zrealizovanej rekonštrukcii operačných sál, oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny, a tiež pri rekonštrukcii Detskej fakultnej nemocnice.

Ďalším faktom je, že pokiaľ by sa Rooseveltova nemocnica presťahovala čo i len o kilometer ďalej a Detská fakultná nemocnica by sa nepresťahovala spolu s ňou, rádovo by jej vzrástli náklady tak, že by sa z čiernych čísel prehupla do červených. Sme totiž na sebe závislí pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, i keď sa to navonok možno nezdá. 

Jeden náš prednosta na stretnutí povedal, že rodinným striebrom Rooseveltky sú ľudia, ktorí v nej pracujú. Pretože na jednom mieste v jednom čase spolu stále dokážu „spolupracovať“ multidisciplinárne tímy bez toho, aby vznikali neriešiteľné situácie. S týmto tvrdením sa absolútne stotožňujem. Akýmkoľvek externým zásahom v podobe delenia kolektívu sa táto symbióza zničí.

Ja ako pacient by som za žiadnych okolností nechcela, aby nebola zabezpečená kontinuita v liečbe. Špičková medicína si vyžaduje a aj vyžadovať bude multidisciplinárny prístup. Pacienta je nevyhnutné zhodnotiť komplexne a teda mu aj poskytnúť komplexnú starostlivosť. Len vtedy je to medicínsky aj ekonomicky efektívne. To už ani nehovorím, že štiepenie znamená rastúce náklady na manažment a správu.

V celom príbehu je pre nás kľúčová poloha v centre mesta, s existujúcimi napojeniami na MHD, ktoré by v prípade výstavby novej nemocnice mimo mesta znamenali vysokú vyvolanú investíciu. Riešenie súčasnej dopravnej situácie v špičke v okolí nemocnice už rieši mesto aj vyšší územný celok ako dlhodobý projekt, pretože v rámci rozvoja bývania v extraviláne slúži prístupová cesta k nemocnici ako hlavný dopravný uzol. Rovnako je to s parkovaním. Mesto už v rámci svojej réžie zrealizovalo čiastkové opatrenia, avšak v tomto roku na jeseň by sa reálne malo začať s výstavbou parkovacieho domu.

Chcela by som sa touto cestou úprimne poďakovať všetkým, ktorí nám s prípravou podkladov a materiálov pomáhajú. Pre mňa to znamená len jedno, uvedomujú si, že rekonštrukcia je to jediné reálne čo vieme spraviť pre nás samých a aj pacientov celého Slovenska.

Tento záver sa napokon potvrdil aj ako výsledok analýzy hodnoty za peniaze. Na záver by som chcela povedať len jedno. Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici bola a vždy bude len jedna, pretože je s mestom úzko prepojená.“

 

Autor: (tom), Foto: ilustračné