Richard Raši: Čerpanie eurofondov zo starého obdobia je na úrovni vyše 105 percent

SPRÁVY
0 /

Z desiatich operačných programov (OP) programového obdobia 2014 – 2020 boli schválené prostriedky vo výške vyše 15,348 miliardy eur, čo predstavuje čerpanie na úrovni 105,84 %. Vyplýva to z oficiálnych informácií zodpovedných ministerstiev investícií a financií o čerpaní eurofondov k 30. júnu tohto roka.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

Eurofondy z programového obdobia 2014 až 2020 sa podarilo Slovensku kompletne vyčerpať. Po poslednom rokovaní vlády to povedal minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD):

„Čerpanie v programovom období za roky 2014 až 2020 bude z hľadiska histórie eurofondov na Slovensku rekordné. Od nástupu novej vlády sa za necelých sedem mesiacov podarilo vyčerpať 2,7 miliardy eur a posunúť čerpanie eurofondov z 84 percent na viac ako 100 percent.“

Zľava Richard Raši a Michal Kaliňák

Zľava Richard Raši a Michal Kaliňák

V Integrovanom regionálnom operačnom programe (IROP) bolo čerpanie fondov dokonca nad 100 percent, pretože bývalá vláda podpísala zmluvy nad rámec vyčlenených finančných prostriedkov. Spolu Slovensko zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu mohlo čerpať 13,7 miliardy eur.

Objektívne neboli podľa ministra Rašiho vyčerpané prostriedky v Operačnom programe rybné hospodárstvo vo výške 12 miliónov eur a pri korekciách sa v nasledujúcich mesiacoch môže stať, že percento čerpania eurofondov mierne poklesne.

V súčasnosti sa ešte uskutočňujú administratívne kontroly, ktoré sú štandardné vždy po skončenom eurofondovom období.  Raši pripustil, že v rámci revízií môžu nastať určité posuny v sume vyčerpaných financií:

„Ale môžeme skonštatovať, že naozaj sa urobilo všetko pre to v posledných mesiacoch a týždňoch, aby európske prostriedky z programového obdobia 2014 až 2020 boli vyčerpané.“

Richard Raši kritizoval svojich predchodcov za pomalé čerpanie eurofondov v predchádzajúcich rokoch, ale aj za prekročenie finančného limitu v IROP:

„Napriek tomu, že vedeli, že majú z Európskej únie vyhradený na tento program iba 2,212 miliardy eur, umožnili podpísať zmluvy o 363 miliónov väčšie.“

Financie nad limit dohodnutý v IROP musel potom preplatiť štát zo štátneho rozpočtu. Raši pripomenul, že Slovensko pritom nebolo schopné vyčerpať všetky peniaze a jednu miliardu eur z eurofondov minulo na energetickú pomoc. Pokiaľ by štát peniaze na zazmluvnené projekty z IROP samosprávam nevyplatil, čelil by žalobám.

Ministerstvo financií

Pre vyčerpanie celkovej alokácie zostáva predložiť Európskej komisii (EK) oprávnené výdavky v minimálnej výške 342,96 milióna eur. Z toho najviac v OP Integrovaná infraštruktúra (144,63 milióna eur), OP Kvalita životného prostredia (50,79 milióna eur) a OP Ľudské zdroje (129,22 milióna eur).

Celková dodatočná alokácia REACT-EU pre Slovensko predstavuje 722,25 milióna eur. Schválené boli prostriedky vo výške 722,17 milióna eur, čo predstavuje čerpanie na úrovni 99,99 %,“

uviedol minister financií Ladislav Kamenický (SMER-SD).

Ladislav Kamenický

Ladislav Kamenický

Financovanie iniciatívy FAST CARE je podľa rezortu financií zabezpečené prostredníctvom troch operačných programov s celkovou presunutou alokáciou 339,56 milióna eur. K 30. júnu boli schválené prostriedky vo výške 304,82 milióna eur. Predstavuje to čerpanie na úrovni 89,77 %.

MF SR ozrejmilo, že na opatrenia iniciatívy Safe boli predbežne vyčlenené prostriedky z OP Integrovaná infraštruktúra, OP Kvalita životného prostredia a Integrovaného regionálneho OP vo výške 1,03 miliardy eur.

Schválené boli prostriedky vo výške 936,74 milióna eur, čo predstavuje čerpanie na úrovni 90,62 %. Koncom minulého roka sa skončilo oprávnené obdobie 2014 – 2020, v rámci ktorého mohli byť uhradené výdavky prijímateľmi.

V tomto roku naďalej pokračuje proces spracovávania týchto výdavkov na príslušných ministerstvách i na MF SR.

„V súlade s legislatívou EK a národnou legislatívou budú výdavky deklarované na Európsku komisiu prioritne v tomto roku. Lehota zo strany EK je predĺžená až do 31. júla 2025,“

dodal minister Kamenický.

Finálna úroveň čerpania bude podľa MF SR známa po uzatvorení programového obdobia na základe predloženia záverečných žiadostí o platbu a konečných účtov, ktoré budú EK predložené v platných termínoch.

Zdroj: (tom) a TASR , Foto: ilustračné