Proti VZN, podľa ktorého sa na Sliači konalo referendum, podala protest okresná prokuratúra

SPRÁVY
1 /

Všeobecne záväzné nariadenie, podľa ktorého sa na Sliači konalo vlani referendum o americkej základni, je podľa prokurátorky Okresnej prokuratúry vo Zvolene nezákonné. Tá podala  proti nariadeniu protest a bude sa ním musieť zaoberať tamojšie mestské zastupiteľstvo a najneskôr do 90 dní od doručenia prokurátorského protestu o ňom rozhodnúť.

Hovorca Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici Ivan Vozár pre TASR uviedol:

„Prokurátorka okresnej prokuratúry navrhla napadnuté ustanovenia zrušiť a nariadenie zmeniť tak, aby bolo v súlade so zákonom o obecnom zriadení. Ak mestské zastupiteľstvo protestu nevyhovie, podá prokurátorka okresnej prokuratúry žalobu na správny súd, ktorým je Krajský súd Banská Bystrica.“

Na okresnú prokuratúru vo Zvolene sa ešte minulý rok pred konaním referenda o tom, či obyvatelia mesta súhlasia so zriadením vojenskej základne Spojených štátov amerických na jeho území, obrátil miestny občan. Požadoval preveriť, či nariadenie, ktoré prijalo mesto v súvislosti s konaním referenda, je v súlade so zákonom.

Minister obrany Jaroslav Naď komentoval stanovisko Okresnej prokuratúry vo Zvolene slovami:

„Od začiatku sme upozorňovali na to, že samotná otázka je nezmyselná, pretože žiadnu americkú základňu nielen na Sliači, ale ani nikde inde na Slovensku nikto zriaďovať neplánuje. V skutočnosti na Sliači by mal byť  len americký technický personál. Preto z povahy veci bolo toto referendum zbytočné a jeho výsledky irelevantné.“ 

Jaroslav Naď

Jaroslav Naď

Primátorka Sliača Ľubica Balgová má iný názor:

To, že máme opraviť niektoré ustanovenia daného VZN nemá žiadny vplyv na už vyhlásené referendum. Prokuratúra  nevyhlásila toto VZN za „neplatné ex tunc, t. j. od samého začiatku“, ale žiada len zosúladiť niektoré jeho ustanovenia s platným právnym stavom.“

Ľubica Balgová

Ľubica Balgová

Mesto Sliač referendum vyhlásilo na základe petície, ktorú podpísalo v čase ratifikácie zmluvy medzi SR a USA 1 343 (31 percent) obyvateľov Sliača. Väčšina hlasujúcich v referende bola proti zriadeniu americkej vojenskej základne na jeho území.

Z 1 513 voličov, ktorí sa referenda zúčastnili, takto hlasovalo 1127 občanov, čo je takmer 75 percent všetkých zúčastnených voličov.

Zdroj: (tom) a TASR  , Foto: ilustračné