Projekt vybudovania nového skateparku a hokejbalového ihriska v Banskej Bystrici je bližšie k realite

SPRÁVY
1 /

Nová športová infraštruktúra pre hokejbalistov a skaterov by mohla byť realitou už aj  v Banskej Bystrici. Po tom, čo mesto získalo od Banskobystrického samosprávneho kraja dve zanedbané ihriská v blízkosti Obchodnej akadémie na Tajovského ulici do svojho vlastníctva a dalo si vypracovať projektovú dokumentáciu, aktuálne žiada o finančný príspevok na vybudovanie športovísk tohto typu z výzvy Fondu na podporu športu.

Ak bude samospráva úspešná, získa potrebné financie a všetky procesy pôjdu plynule, hokejbalisti a skateri budú môcť po rokoch športovať na kvalitných plochách s potrebným vybavením a zázemím.

Vizualizácia

Vizualizácia

Hoci majú komunity hokejbalistov a skaterov v meste pod Urpínom silné zastúpenie, chýbajú im kvalitné športoviská, kde by sa mohli realizovať. Samospráva preto už niekoľko rokov hľadá vhodné riešenie a vyvíja konkrétne kroky s cieľom vybudovať hokejbalové ihrisko a skatepark, spĺňajúce súčasné trendy.

Vďaka spolupráci mesta a BBSK vzniknú tieto dve športoviská na mieste dvoch zo štyroch chátrajúcich ihrísk nachádzajúcich sa v areáli Obchodnej akadémie Mareka Frauwirtha na Tajovského ulici.

Súčasný areál Obchodnej akadémie v Babskej Bystrici

Súčasný areál Obchodnej akadémie v Babskej Bystrici

Po získaní ihrísk od BBSK sme si dali vypracovať projektovú dokumentáciu autorizovaným stavebným inžinierom, ktorý spolupracoval aj so Slovenskou hokejbalovou úniou a zástupcami z radov aktívnych skaterov. Získali sme už aj všetky povolenia a teraz sa chceme uchádzať o mimorozpočtové zdroje na realizáciu tohto projektu. Verím, že vo výzve Fondu na podporu športu budeme úspešní a po rokoch sa nám podarí uspokojiť potreby a očakávania týchto dvoch komunít,“

hovorí primátor Ján Nosko.

Ján Nosko

Ján Nosko

Predmetom projektu je vybudovanie hokejbalového ihriska a skateparku na existujúcich asfaltových plochách v blízkosti viacerých stredných škôl. Vo vrchnej časti bude situovaný nový skatepark tvorený z betónových prvkov, prekážok s rôznou náročnosťou a skateového bazéna.

Skatepark bude slúžiť predovšetkým pre amatérskych skaterov, kolobežkárov či inline korčuliarov. Na druhej ploche bude vybudované nové hokejbalové ihrisko s mantinelmi, záchytnými sieťami i menšou tribúnou. Tento zámer podporuje aj Slovenská hokejbalová únia (SHÚ).

Poslanci MsZ

Poslanci MsZ

Navrhovaný zámer ihriska pomôže rozvoju hokejbalu v meste Banská Bystrica. Plánované ihrisko spĺňa požadované parametre pre majstrovské zápasy mládežníckych súťaží, ktoré organizujeme,“

píše SHÚ vo svojom stanovisku.

Areál dvoch športovísk počíta s novým oplotením, mobiliárom, šatňami, bezbariérovými vstupmi i osvetlením. Jeho súčasťou bude aj zázemie s toaletami a sprchou, ktoré plánuje vybudovať BBSK v rámci objektu svojej strednej školy.

Odhadovaný rozpočet projektu sa pohybuje vo výške cca 742 000 eur. Samospráva požiada o finančný príspevok z Fondu na podporu športu vo výške cca 520 000 eur. Investičný zámer počíta s 30-percentnou spoluúčasťou mesta, čo predstavuje približne 222 000 eur.

Zdroj: Zdenka Marhefková, Foto: mesto BB a ilustračné