Projekt Erasmus plus na ZŠ Moskovská finišuje

SPRÁVY
0 /

V týchto dňoch Základná škola na Moskovskej ulici ukončuje projekt Erasmus plus KA1, vďaka ktorému sa učitelia zúčastnili niekoľkých zahraničných mobilít.

V prvom polroku školského roka 2019/2020 absolvovali kurzy, ktoré im pomohli rozvinúť kompetencie v oblasti vyučovania cudzích jazykov, environmentálnej výchovy, komunikácie so žiakmi a rodičmi a školského manažmentu.

All-focus

Výsledkom boli nielen nové skúsenosti a zážitky, ale aj nové metódy a aktivity, ktoré postupne preniesli do vyučovania. Riaditeľka ZŠ Moskovská Marta Melicherová k tomu uviedla:

„Postupne sa naše učiteľky zúčastnili mobilít v Spojenom Kráľovstve, Holandsku, Malte a Sardínii. Napriek súčasnej situácii naďalej pracujú, pripravujú učebné materiály a pomôcky, ktoré si žiaci budú môcť vyskúšať po návrate do školy.“

Medzi zaujímavé pomôcky bude patriť inovovaný náučný chodník, na ktorom radi privítajú nielen malých a veľkých školákov, ale aj deti z miestnej materskej školy. Zameraný bude na chránené druhy rastlín, živočíchov a vtákov a spolu so sprievodnými aktivitami tak bude oživením našej novovzniknutej „triedy pod oblohou“.

Projektom s názvom „Kvalitným vzdelaním a medzinárodnou spoluprácou robíme svet lepším“ v ZŠ Moskovská určite oživili nielen výchovno – vzdelávací proces v tejto škole, ale zároveň odštartovali aj medzinárodnú a projektovú spoluprácu, v ktorej naďalej bude škola pokračovať.

Zdroj: Marta Melicherová, Foto: ZŠ Moskovská a ilustračné