Primátora a mestských poslancov budeme voliť 10. novembra

SPRÁVY
0 /

banska bystrica

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko v piatok podpísal  rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samospráv obcí. Dňom ich konania bude sobota 10. novembra 2018.

Lehota na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev a počtu poslancov obecných zastupiteľstiev v nich uplynie 17. augusta. Banská Bystrica bude mať na základe uznesenia júnového mestského zastupiteľstva 31 poslancov volených v 7 volebných obvodoch:

  1. Stred – mesto (6 poslancov)
  2. Východ – Majer, Uhlisko, Senica, Šalková (2 poslanci)
  3. Sásová – Sásová, Rudlová (9 poslancov)
  4. Sever – Jakub, Kostiviarska, Uľanka, Podlavice, Skubín (2 poslanci)
  5. Fončorda (7 poslancov)
  6. Radvaň ( 3 poslanci)
  7. Juh – Iliaš, Kráľová, Kremnička, Pršianska terasa, Rakytovce (2 poslanci)

„Do 11. augusta je potrebné utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti, zároveň lehota na ich prvé zasadanie je do 18. septembra. Z rozhodnutia predsedu NR SR ďalej vyplýva, že okresné a okrskové volebné komisie a okrskových sa majú vytvoriť do 11. októbra a termín na ich prvé zasadanie je do 24. októbra,“

uviedol pre TASR hovorca šéfa parlamentu Tomáš Kostelník.

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má každý občan, ktorý ku dňu volieb dosiahol vek 18 rokov a má tu trvalý pobyt. Za obecných či mestských poslancov môžu byť zvolení obyvatelia obce s trvalým pobytom v nej a musia mať aspoň 18 rokov. Vyšší vek 25 rokov, sa vyžaduje od kandidátov na starostov a primátorov.

Voľba je jednokolová a väčšinová. Za poslancov zastupiteľstva budú zvolení kandidáti, ktorí získajú vo volebnom obvode v poradí najviac platných hlasov. Za starostu alebo primátora bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa podľa zákona vykonajú nové voľby.

Na rozdiel od parlamentných volieb v komunálnych voľbách môžu kandidovať aj nestraníci. Hoci do konania volieb zostávajú prakticky iba štyri mesiace, kampaň na primátora a poslancov sa rozbehne zrejme až po letných prázdninách. Doposiaľ (až na výnimku) nepoznáme ani kandidátov.

 

Zdroj: (tom) a TASR, Foto: ilustračné