Pri Tajovke vyrastá nová oddychová zóna, pripravujú sa ďalšie projekty na revitalizáciu verejných priestorov v meste

SPRÁVY
10 /

Skládka stavebného odpadu ešte z čias výstavby sídliska či zarastená plocha, kde sa stretávali rôzne živly. Tak by sa dalo stručne charakterizovať miesto vedľa atletického štadióna a cyklotrasy pozdĺž potoka Tajovka na Fončorde.

Oddychová zóna pri Tajovke a ďalšie projekty na revitalizáciu sídlisk

Počas uplynulých mesiacov sa však táto lokalita zmenila na nepoznanie. Nové ihriská z prírodných materiálov, lavičky, stoly, komunitné ohnisko, úprava brehov a umelecké dielo odkazujúce na obrovské množstvo cyklistov, ktorí touto lokalitou prechádzajú po cyklotrase.

„Ešte všetko nie je dokončené, ale už teraz to vyzerá vynikajúco. Ak ste nešli okolo, pokochajte sa zatiaľ aspoň fotkami. V súčasnosti s kolegami na mestskom úrade a skvelými architektmi z celého Slovenska pripravujeme historicky najväčší balík projektov zameraných na revitalizáciu verejných priestorov v Banskej Bystrici,“

hovorí prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík.

Jakub Gajdošík

Jakub Gajdošík

Ak všetko pôjde podľa plánu, už onedlho, aj vďaka eurofondom, sa naše sídliská dočkajú kvalitných a moderných verejných priestorov pre všetky vekové skupiny.

V rôznych častiach Banskej Bystrice vytypovala samospráva sedem rozsiahlych lokalít, pre ktoré vybraní odborníci pripravujú projekty ich komplexnej obnovy zamerané na zelenú a modrú infraštruktúru. Na realizáciu týchto projektov plánuje mesto čerpať európske štrukturálne a investičné fondy v novom programovom období.

Nadväzuje tak na už schválené projekty revitalizácie vnútrobloku na Tulskej ulici s rozlohou 1,5 ha a vnútrobloku medzi ulicami Tatranská a Sitnianska s rozlohou 4,5 ha, na ktoré sa už podarilo získať financie z európskych zdrojov.

Úspešní uchádzači pre tvorbu krajinno – architektonických štúdií

Rudbeckia ateliér záhradnej a krajinnej architektúry,  http://www.rudbeckia.sk/

Lokality: Magurská – Krivánska – Jelšový hájik, Severná, Vansovej

Jelšový hájik

Jelšový hájik

Atregia ateliér záhradnej a krajinárskej architektúry, https://www.atregia.cz/

Lokalita: Podháj

Podháj

Podháj

Green architecture ateliér záhradnej a krajinnej architektúry, https://www.green-architecture.sk/zelena-architektura-zelena-architektura/

Lokalita: Mládežnícka – Družby – Okružná

Mládežnícka

Mládežnícka

Atelier Duma – Living gardens ateliér záhradnej architektúry, https://atelierduma.sk/navrh-realizacia-zahrad/

Lokality: Gaštanová – Lipová – Limbová – Povstalecká, Bernolákova – Radvanská

Gaštanová

Gaštanová

Ukončenie participatívneho procesu, povoľovacie procesy stavieb a ich realizácia

Participatívny proces bol ukončený odprezentovaním urbanisticko-krajinárskych štúdií v jednotlivých lokalitách ich obyvateľom. V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch budú projektanti odovzdávať mestu Banská Bystrica dokumentácie pre územné rozhodnutie a zabezpečovať stanoviská dotknutých orgánov pre územné konanie a vydanie územného rozhodnutia.

V ďalšom kroku prebehne spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie. Stavby budú realizované po etapách, čo vyplýva z predpokladaných možností čerpania externých finančných zdrojov na realizáciu. Sledovať legislatívny proces povoľovania je možné na úradnej tabuli mesta a príslušného stavebného úradu, ktorý bude územné rozhodnutie a stavebné povolenie vydávať.

Viac informácií nájdete na www.banskabystrica.sk/zelenesidliska/

Autor: (tom), Foto: mesto BB a ilustračné