Pri mladých stromčekoch na území mesta pod Urpínom pribudla stovka zavlažovacích vakov

SPRÁVY
2 /

Medzi najlepšie adaptačné a zároveň i mitigačné (zmierňovacie) opatrenie na zmenu klímy, okrem iných, patrí aj výsadba drevín. Aby sa najmä novým stromom a krom vysadeným v mestských častiach darilo, Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) sa o ne pravidelne starajú.

Súčasťou údržby drevín je aj ich zavlažovanie. Približne v prvých troch rokoch je pre novovysadené stromy dôležité, aby mali dostatok živín a vody. Napriek tomu, že tento rok majú zatiaľ dosť vlahy zo zrážok, ZAaRES pristúpil k ich zalievaniu, nakoľko horúce letné dni môžeme očakávať už počas najbližšieho víkendu.

Výraznou pomocou pri udržiavaní dostatku živín a vlahy v okolí novo zasadených drevín sú zavlažovacie vaky. Dlhšie časové obdobie, približne osem hodín, dokážu pravidelne dodávať vodu koreňovému systému stromov. ZAaRES v súčasnosti využíva v teréne okolo 100 takýchto vakov.

Osadené sú pri drevinách po celom meste. Vidieť ich je možné v okolí Mestského mládežníckeho štadióna Radvaň, v lokalite „kosodrevina“ v Sásovej či na Bernolákovej ulici.

Dlhšie sme zvažovali, či začneme využívať zavlažovacie vaky, nakoľko samotní odborníci na údržbu drevín sú v tejto otázke rozdelení na dva názorové tábory. Časť tvrdí, že tento spôsob dodávania vlahy spôsobuje rôzne hnilobné procesy a plesne, čo novovysadeným drevinám neprospieva. Druhá skupina sa naopak prikláňa k názoru, že práve vlhké prostredie v okolí koreňov je pre dreviny vhodné a prospešné. Po rôznych odborných diskusiách, na ktorých sme sa zúčastnili, napríklad aj na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, sme sa rozhodli pristúpiť k nákupu zavlažovacích vakov. Postupne ich budeme osádzať i k ďalším novým zasadeným drevinám, pri ktorých budú, podľa potreby, ponechané pravdepodobne do tretieho roku od vysadenia,“

hovorí Ivan Šabo, riaditeľ ZAaRES-u.

Ivan Šabo

Ivan Šabo

Zavlažovanie pomocou vakov je vhodné v období horúcich a suchých dní počas letných mesiacov. Vodu dávkujú postupne. Tá sa dostáva hlboko pod povrch pôdy. Dreviny ju dokážu lepšie vstrebať a využiť. Vaky naviac stromy trochu pritienia a súčasne ich tak chránia pred prudkými slnečnými lúčmi a následným vysušením.

Teší ma, že príspevková organizácia mesta sa snaží hľadať optimálne riešenia na zavlažovanie nových drevín v mestskom prostredí počas zvyšujúcich sa denných teplôt. Novo vysadené stromy a kríky potrebujú v období letných horúčav dostatočné množstvo pravidelnej vlahy. Len tak sa zvýši pravdepodobnosť ich dobrého rastu a úspešného zakorenenia. Ďakujem všetkým ZAaRES-ákom, ktorí sa príkladne a zodpovedne starajú o zeleň v meste,“

uvádza primátor Ján Nosko.

Ján Nosko

Ján Nosko

Zdroj: Miroslav Strelec, Foto: ZAaRES a ilustračné