Predseda NR SR Peter Pellegrini s ministrami Rašim a Dolinkovou v Banskej Bystrici

SPRÁVY
8 /

Vo štvrtok zavítali do Banskej Bystrice na pracovnú návštevu predseda NR SR Peter Pellegrini, minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši s ministerkou zdravotníctva Zuzanou Dolinkovou. Stretli sa s predstaviteľmi nášho mesta, kraja, Detskej fakultnej nemocnice a Rooseveltky, zastavili sa aj v Kúpeľoch Sliač.

Pre Banskú Bystricu je kľúčový príchod strategického investora

Banská Bystrica je posledným krajským mestom na Slovensku, ktoré vo svojom okolí nemá žiadnu významnú investíciu alebo výrobný podnik strategického významu, čo by dodalo impulz tomuto regiónu. Do budúcna by sa to však malo zmeniť, skonštatoval to vo štvrtok predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) počas svojho prvého oficiálneho výjazdu vo funkcii šéfa parlamentu vo svojom rodisku v Banskej Bystrici.

„Osobne budem presadzovať v spolupráci s ministerkou hospodárstva a vládou, aby sme v tomto regióne našli územie, ktoré by bolo vyhlásené za územie strategického významu. Vláda by na ňom pripravila infraštruktúru priemyselného charakteru, parku, do ktorého by bolo možné aktívne vyhľadať a umiestniť významnú výrobu najlepšie s nejakou vyššou pridanou hodnotou. Na tú by sa nabaľovala veľká sieť subdodávateľských organizácií,“

zdôraznil Peter Pellegrini na Radnici s tým, že by to mohlo byť územie medzi Banskou Bystricou a Zvolenom.

Rokovanie na Radnici

Rokovanie na Radnici

Na stretnutí s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrejom Lunterom a primátorom Jánom Noskom hovorili aj o zlepšení dopravného železničného prepojenia medzi oboma spomínanými mestami a možných investíciách do zdvojkoľajnenia trate. Jednokoľajná trať dnes už nedovoľuje navýšiť kapacity a zvýšiť intervaly vlakových spojení.

„Budeme sa snažiť aj spolu s ministrom obrany nájsť možnosť, aby sa na letisku Sliač v dohľadnom čase obnovila civilná letecká doprava. Dá sa to aj napriek tomu, že tam budú umiestnené najmodernejšie stíhačky. V Európe existujú mnohé letiská, kde dokáže koexistovať vojenská i civilná časť,“

uviedol šéf parlamentu Pellegrini.

Ako pripomenul, Banská Bystrica je aj posledným krajským mestom, ktoré nemá plynulé prepojenie štvorprúdovou rýchlostnou cestou alebo diaľnicou na viacero strán. Narážal tým na nedávnu štúdiu ministerstva dopravy, ktorá neodporúča budovať severojužné prepojenie rýchlostnou cestou R1 Banská Bystrica – Ružomberok, ale práve tento úsek by sa mal dokončiť:

„Sme slepou ulicou, kde sa rýchlostná doprava končí. Preto budeme ďalej pracovať na príprave severo-južného prepojenia.“

Zľava Richard Raši, Ján Nosko a Peter Pellegrini

Zľava Richard Raši, Ján Nosko a Peter Pellegrini

Predseda NR SR dúfa, že minister dopravy bude potrebám tohto regiónu načúvať. Dodal, že pre Banskú Bystricu, ktorá sa z pohľadu demografického vývoja stáva najstarším krajským mestom, sú rozvojové projekty a investície nevyhnutné na to, aby mladí ľudia neodchádzali.

„Som rád, že som dnes mohol v Banskej Bystrici privítať predsedu NR SR Petra Pellegriniho a ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richarda Rašiho. Počas spoločného rokovania sme okrem bežných tém, ktoré trápia naše mesto, otvorili aj najpálčivejšie problémy Banskej Bystrice. Absenciu strategického investora vnímame dlhodobo a faktom je, že sme posledným krajským mestom bez významnej investície strategického charakteru,“

uviedol banskobystrický primátor Ján Nosko.

Obyvateľstvo v Banskej Bystrici  starne a mladí ľudia odchádzajú za lepšími podmienkami do iných regiónov. Bez pomoci štátu však nie je v silách samosprávy takéhoto investora do mesta pritiahnuť. S riešením významnej investície súvisí aj osud severojužného prepojenia Slovenska modernou rýchlostnou cestnou sieťou, ale aj obnovenie civilnej časti Letiska Sliač.

Zo stretnutia na Radnici

Zo stretnutia na Radnici

Jednou z tém boli aj procesy čerpania eurofondov, ktoré plánuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zjednodušiť. Mestá a obce sa v súčasnosti nachádzajú v období tvorby rozpočtov a dopady, ktoré vznikli z dôvodu nekomunikácie rezortov so samosprávami im v minulom období spôsobili obrovské výpadky.

Verím, že v ďalšom období bude príprave novej legislatívy s finančnými dopadmi na samosprávy najskôr predchádzať vzájomná diskusia a analýzy. Vytvorenie prechodného obdobia by nám pomohlo pripraviť sa na legislatívne zmeny,“

dodal primátor Nosko.

Po oficiálnych rokovaniach primátor Ján Nosko aj spolu s predsedom BBSK Ondrejom Lunterom absolvovali spoločný mediálny brífing s Petrom Pellegrinim a Richardom Rašim, neskôr aj obed.

Video z brífingu na Úrade BBSK https://www.facebook.com/pellegrini.peter/videos/1021949482390080?locale=sk_SK

Privítanie pred Úradom BBSK

Privítanie pred Úradom BBSK

Stretnutie na Úrade BBSK aj k eurofondom

Minister investícií a regionálneho rozvoja Richard Raši vo štvrtok spolu s predsedom NR SR Petrom Pellegrinim absolvoval návštevu Banskobystrického samosprávneho kraja.

„Po tri a pol roku, keď bola samospráva pre vládu nepriateľom, chceme sa stať opäť jej partnerom. Žiadne rozhodnutia nebudú prijaté bez diskusie so samosprávami a zároveň žiadne kompetencie a povinnosti pre regióny nemôžu byť udeľované bez financií,“

vyhlásil minister Richard Raši.

Na stretnutí s predsedom BBSK Ondrejom Lunterom minister avizoval, že v prípade korekcií, ktoré viacerým žiadateľom z Banskobystrického kraja udelilo bývalé vedenie MIRRI SR, sa bude hľadať prijateľnejšie riešenie.

Zľava Ondrej Lunter, Richard Raši a Roman Malatinec

Zľava Ondrej Lunter, Richard Raši a Roman Malatinec

„Úplne meníme základnú filozofiu prístupu ministerstva k regiónom – namiesto proúradníckeho prístupu budeme uplatňovať proklientský. Ak odbor, ktorý má na starosti kontrolu, zistí nedostatky, žiadateľa najskôr osloví, namiesto toho, aby okamžite udeľoval korekcie. Spoločne sa potom budú hľadať také riešenia, ktorých výsledkom budú nižšie korekcie,“

dodal Raši.

Minister tiež avizoval snahu rezortu presunúť čo najviac eurofondov do kompetencií miest, obcí a krajov a zároveň tzv. eurofondovú revolúciu v praxi.

„Byrokracia bude len do tej miery, do akej je nevyhnutná. Dôležité je kontrolovať napríklad rizikové projekty, prípadne robiť náhodné kontroly, ale nie kontrolovať celý proces. Čerpanie eurofondov u nás vyzerá tak, že máte síce všetky potrebné dokumenty, ale nemáte projekt. Pripravujeme tiež veľkú zmenu vo verejnom obstarávaní, pretože súčasný zákon o VO je pre prijímateľov nočnou morou. Predložíme preto návrh zákona s takými podmienkami, aké fungujú v celej Európe,“

povedal minister investícií.

Stretnutie s predstaviteľmi BBSK

Stretnutie s predstaviteľmi BBSK

„Plníme prísľub, ktorý sme dali pred voľbami slovenskej samospráve, že obce, mestá a kraje  sa stanú rovnocenným partnerom slovenskej vlády. Pretože práve vďaka nim tento štát prežil aj ťažké krízy, ktoré ho postihli. Viac ako 70 % všetkých životných situácií, s ktorými sa človek od narodenia stretne, zabezpečujú práve samosprávy, nie štát,“

zdôraznil  na Úrade BBSK predseda parlamentu Peter Pellegrini.

„Máme za sebou rokovanie, ktoré bolo vecné, konštruktívne a veľmi konkrétne. Je signálom, že nová vláda bude venovať regiónom viac pozornosti a samosprávne kraje, mestá a obce budú jej rovnocenným partnerom. Ďakujem, že prvý výjazd predsedu Národnej rady SR Petra Pellegriniho v sprievode ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richarda Rašiho do Banskobystrického samosprávneho kraja a Banskej Bystrice,“

skonštatoval župan Ondrej Lunter.

S predsedom parlamentu otvorili viacero tém, ktoré sú pre rozvoj nášho kraja kľúčové. Hovorili aj o pracovných príležitostiach, ktoré by mal v budúcnosti posilniť nový strategický priemyselný park medzi Banskou Bystricou a Zvolenom. Práve sem by mohli prísť investori s vysokou pridanou hodnotou a vytvoriť pracovné miesta aj pre kvalifikovaných odborníkov.

Zľava Richard Raši, Peter Pellegrini a Ondrej Lunter

Zľava Richard Raši, Peter Pellegrini a Ondrej Lunter

Návšteva Detskej fakultnej nemocnice a Rooseveltky

V rámci popoludňajšieho programu navštívili hostia Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou a Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, kde špičkovú úroveň oboch zdravotníckych zariadení vyzdvihla aj ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková.

Som rád, že projekt rekonštrukcie jednej z troch koncových nemocníc, ktorá poskytuje komplexnú starostlivosť o detského pacienta, sa blíži do finále. Už dnes vytvára priateľskejšie a modernejšie prostredie spĺňajúce štandardy 21. storočia,“

zdôraznil Ján Nosko, ktorý pred nástupom do funkcie primátora mesta riadil túto nemocnicu.

Zuzana Dolinková v Detskej fakultnej nemocnici

Zuzana Dolinková v Detskej fakultnej nemocnici

Riaditeľ detskej nemocnice Juraj Gallo má pripravený zámer rozšírenia kapacít lôžkovej i ambulantnej časti, na ktorý prisľúbila ministerka zdravotníctva SR potrebné financie.   Malí pacienti Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici sa môžu tešiť ďalšej modernizácii vďaka dotácii vlády vo výške viac ako 600 000 eur. Riaditeľ Gallo predstavil  plány na ďalšie rozširovanie a výstavbu nového pavilónu.

Detská nemocnica v tomto období dokončuje projekt rekonštrukcie budovy a obnovy techniky za približne 14 miliónov eur, k čomu ministerka Zuzana Dolinková uviedla:

„Projekt bude finišovať ešte do konca tohto roku. Okrem toho sme pripravení urobiť všetky kroky pre to, aby sme našli potrebné zdroje aj na projekt dobudovania detskej nemocnice. V budúcom roku budeme hľadať finančné prostriedky vo výške dvoch miliónov eur na vypracovanie projektovej dokumentácie k výstavbe nových priestorov banskobystrickej detskej nemocnice.“

Pracovná návšteva bystrických nemocníc

Pracovná návšteva bystrických nemocníc

Peter Pellegrini na stretnutí s vedením Rooseveltovej nemocnice poznamenal:

„Projekt výstavby novej Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici pokračuje. Všetky míľniky, ktoré zatiaľ má plniť vedenie nemocnice a projektový tím vo vzťahu k príprave a začatiu výstavby, napredujú presne podľa harmonogramu a na semafore zatiaľ svieti pri každom len zelená farba.“

Hovorili aj o ďalších dvoch projektoch, ktoré bude nemocnica realizovať z plánu obnovyV areáli starej nemocnice sa bude rekonštruovať psychiatrická klinika, zároveň vznikne aj nová škôlka s kapacitou pre 120 detí. Nová banskobystrická nemocnica v rámci projektu financovaného z plánu obnovy počíta s výstavbou nového hlavného objektu, infekčného bloku a ostatných pracovísk, odhadované náklady predstavujú približne 450 miliónov eur.

Stretnutie v Rooseveltovej nemocnici

Stretnutie v Rooseveltovej nemocnici

„Ciele, ktoré sme si dali, sú veľmi ambiciózne. S plnou vážnosťou si uvedomujeme, že zabezpečiť plynulosť všetkých činností bude pre náš tím veľmi ťažké,

potvrdila riaditeľka Rooseveltky Miriam Lapuníková a zároveň ocenila podporu vlády pri realizácii projektu.

Banskobystričania pozorne sledujú aj projekt výstavby novej Rooseveltovej nemocnice a riaditeľka Lapuníková so svojím tímom robia všetko preto, aby  procesy napredovali  a aby sa stanovený harmonogram plnil podľa plánu. Už v budúcom roku by mali začať prvé stavebné práce.

Stretnutia s ministerkou zdravotníctva Zuzanou Dolinkovou sa zúčastnili aj primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková a primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal, aby riešili  budúcnosť pôrodnice v žiarskej nemocnici a zachovanie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov okresov Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica v plnom rozsahu tak, ako to prisľúbilo vedenie spoločnosti Agel pri preberaní nemocníc siete Svet zdravia v našom kraji.

Rokovanie o zdravotnej starostlivosti v BBSK

Rokovanie o zdravotnej starostlivosti v BBSK

So Zuzanou Dolinkovou našli zástupcovia samospráv v BBSK zhodu v tom, ako pristupovať k reformám v zdravotníctve. Najskôr je nevyhnutné revitalizovať ambulantný sektor, kým dôjde k zásahom do štruktúry nemocničnej časti zdravotníctva. Ministerka zdravotníctva prisľúbila, že bude prihliadať na tento princíp v priebehu prechodného obdobia.

„Dnešná pracovná návšteva Banskej Bystrice a rokovania s vedením župy i mesta dávajú prísľub dynamického rozvoja regiónu.  Hovorili sme o konkrétnych projektoch v oblasti ekonomiky, zdravotníctva, ktoré zvýšia kvalitu života nielen v samotnom meste, ale v celom regióne,“

uzatvoril svoj pracovný deň na výjazde v Banskej Bystrici Peter Pellegrini.

Tlačová beseda v Rooseveltovej nemocnici

Tlačová beseda v Rooseveltovej nemocnici

Predseda parlamentu s ministerkou zdravotníctva Zuzanou Dolinkovou sa zastavili aj v Kúpeľoch Sliač, kde s generálnym riaditeľom Martinom Beňuchom prerokovali plán obnovy týchto jedinečných kúpeľov v našom regióne. Práve sem chce Peter Pellegrini spolu s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou nasmerovať potrebné investície.

Video z tlačovej besedy v Rooseveltke https://www.facebook.com/pellegrini.peter/videos/348192471039735?locale=sk_SK.

Autor: (tom) , Foto: TASR, mesto BB a BBSK