Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici otvára online študentskú právnu poradňu bezplatne pre verejnosť

SPRÁVY
0 /

Vzhľadom na súčasnú epidemickú situáciu spúšťa Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prostredníctvom svojho Ústavu klinického vzdelávania nový projekt, a to online študentskú právnu poradňu.

Online študentská právna poradňa

V rámci právneho poradenstva Vám študenti Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici bezplatne vypracujú právnu analýzu, ktorá slúži ako nezáväzný návod na riešenie Vášho právneho problému. Študenti pracujú pod dohľadom skúsených advokátov a pedagógov fakulty.

„Právna poradňa je primárne určená pre tých, ktorí nemajú dostatok prostriedkov na úhradu poskytovania právnych služieb advokátom alebo sa len jednoducho potrebujú poradiť o svojom právnom probléme. Svoj právny problém stručne opíšte prostredníctvom e-mailu, ktorý zašlite na adresu: pravnaporadna@umb.sk. Následne Vás budeme informovať, či je Váš prípad akceptovateľný pre zaradenie do poradne a aký bude ďalší postup,“

hovorí JUDr. Ľubica Saktorová PhD., LL.M., M.A., prodekanka pre medzinárodné vzťahy, rozvoj a marketingovú komunikáciu, riaditeľka Ústavu klinického vzdelávania pri PrF UMB a členka Katedry medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie.

Vhodnosť prípadov

Vhodné sú predovšetkým tie právne problémy, ktoré súvisia s občianskym právom, rodinným, obchodným a pracovným právom.

„Upozorňujeme, že študentská právna poradňa neprijíma prípady z oblasti trestného práva. Študenti neposkytujú zastupovanie pred súdmi ani inými orgánmi verejnej moci,“

dodáva Ľubica Saktorová.

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici si vyhradzuje právo odmietnuť vypracovanie právnej analýzy v prípade, ktorý bude vyhodnotený ako nevhodný a neprimeraný pre zaradenie do študentskej právnej poradne.

Pri realizácii študentskej právnej poradne Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici  spolupracuje s advokátskymi kanceláriami SUCHÝ & PARTNERS, KUBINEC & PARTNERS a  BAKO LEVRINC.

Zdroj: PrF UMB, Foto: ilustračné