V pondelok je verejná diskusia k projektu revitalizácie Mestského parku

SPRÁVY
6 /

MG_1892

Mesto Banská Bystrica pozýva občanov  na verejnú diskusiu k pripravovanému projektu revitalizácie Mestského parku na Tajovského ulici, ktorá sa uskutoční v pondelok, 11. júna 2018 o 15:30 hod. vo Veľkej zasadacej sieni Mestského úradu na ČSA 26.

Vizualizácie sú iba jednou z grafických častí štúdie

Nedávno vzbudili pozornosť Bystričanov niektoré vizualizácie z pripravovanej štúdie, revitalizácie Mestského parku, ktoré zverejnil na svojom Facebooku banskobystrický primátor Ján Nosko s tým, že k tomuto návrhu ešte prebehne verejná diskusia.

Ako sa v Banskej Bystrici stalo zvykom, na sociálnych sieťach okamžite prevládli negatívne reakcie vychádzajúce iba z grafického vyjadrenia projektantov o menšom počte stromov či likvidácii  dreveného altánku v strede parku, ktorý bol do parku osadený iba dodatočne. Ľudí akoby nezaujímalo, čo píšu odborníci v samotnom texte štúdie.

Hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková  k samotnej  revitalizácii parku uviedla:

„Mestský park je od  roku 1994národnou kultúrnou pamiatkou, preto každú činnosť a zásah musí mesto odkomunikovať s Krajským pamiatkovým úradom. Útvar hlavného architekta mesta dopracoval podklady k žiadosti o obnovu parku.  Snahou mesta  je využiť eurofondy z Integrovaného regionálneho operačného programu.“

vizual

Zachová sa pôvodná filozofia parku

Celý zámer obnovy parku vychádza z filozofie pôvodnej figúry systému okružno – lúčovitých alejí v kontraste s trávnatými plochami. Ide o skvalitnenie zelene, presvetlenie parku, mobiliár, osvetlenie a ďalšie úpravy.

Základom revitalizácie Mestského parku, ktorý sa začal  budovať zásluhou skupiny mladých nadšených Bystričanov v 40. rokoch 19. Storočia, je schválená projektová štúdia Ing. Zajaca, pričom realizáciou projektu revitalizácie  sa nezmení funkcia parku podľa platného územného plánu mesta Banská Bystrica a ÚPN CMZ Hurbanova ulica.

MG_2012

Súčasný stav je nevyhovujúci

Mobiliár a zariadenie parku je po hranici svojej životnosti. Chodníky v parku sú poškodené a poprerastané trávou a koreňmi. Toto bráni využívaniu parku ako rekreačnej oblasti mesta, ktorá by mala byť atraktívnym miestom pre  oddych.

Správca mestskej zelene celoročne park a dreviny v parku monitoruje a v prípade, že hrozí riziko pre zdravie a majetok obyvateľov, operatívne zasahuje. Súčasné vedenie mesta sa po nevydarených pokusoch z nedávnej minulosti rozhodlo získať mimorozpočtové zdroje a konečne pristúpiť k celkovej revitalizácii historických parkov na svojom území z eurofondov v tomto programovacom období.

plagat revitalizacia parku

Cieľom navrhovanej modernizácie a revitalizácie parku je zatraktívnenie jeho prostredia pre všetky generácie a prilákanie väčšieho množstva ľudí. Tým sa prirodzenou cestou vráti parku jeho pôvodná mestská funkcia miesta pre oddych a zábavu. 

Viac o pripravovanej revitalizácii Mestského parku a jej celkovej koncepcii, kedy začne a z čoho bude financovaná, sa dozviete od projektantov a vedenia mesta na pondelkovej verejnej diskusii, ktorá by mohla byť vecnejšia ako tá nedávna o protipovodňových opatreniach v intraviláne mesta…

IMG_6143

 

Autor: (tom) , Foto: ilustračné