Pirošík (BBA) si ako jediný poslanec nespomenul, čo urobil vlani pre Sásovú

SPRÁVY
9 /

Stalo sa tradíciou, že Občianska rada RU – SÁ II. a Nezávislá občianska iniciatíva Náš domov Sásová pozývajú Bystričanov začiatkom roka na novoročné stretnutie s primátorom a sásovskými poslancami. Tak tomu bolo aj v januári 2018 v priestoroch Verejnej knižnice M. Kováča na Karpatskej 3.

Stretnutie otvorila predsedníčka občianskej rady RU – SÁ II. Elena Púchyová a privítala hostí – primátora Jána Noska a poslancov Pavla Bielika, Jakuba Gajdošíka, Martina Klusa, Matúša Molitorisa, Vladimíra Pirošíka, Michala Škantára, Tomáša Štrbu a Martina Turčana.

Na stretnutie s občanmi neprišli len poslanci Milan Lichý a Matej Bučko.

Primátor mesta Ján Nosko pozdravil prítomných obyvateľov sídliska Rudlová – Sásová a zhodnotil činnosť mestského úradu za minulý rok a predstavil plánované aktivity  mesta v roku 2018. Následne informovali občanov o svojej práci jednotliví poslanci.

Sásovskí poslanci predstavili svoju činnosť a plány na rok 2018

Diskusia sa točila okolo budovania parkoviska na Rudohorskej, amfiteátra na ZŠ Sitnanska, rekonštrukcie ciest a chodníkov, obnovy kontajnerových stojísk, riešenia sťažností občanov na vysielače mobilných operátorov umiestnené na strechách niektorých bytoviek či  dlhé rady čakajúcich na pošte, ktorá sa presťahovala do budovy bývalej polikliniky.

Poslanci postupne predstavovali plán investícií na sídlisku Rudlová – Sásová v roku 2018 s konkrétnymi akciami. Poslanec Škantár informoval o obnove detských ihrísk, poslanec Turčan o budovaní športovísk v areáloch škôl, poslanec Gajdošík o príprave výstavby multifunkčnej kultúrnej sály v areály bývalej ZŠ Magurská a najväčšej oddychovej zóne vo vnútrobloku medzi Sitnianskou a Tatranskou. Poslanec Klus sa venoval téme sásovskej pošty, poslanec Bielik cintorínom a zeleni, poslanec Štrba dotáciám pre občianske združenia a poslanec Molitoris obnove chodníkov a zastávkam MHD.

Pirošík si nespomenul na nič, čo urobil

Jediný z prítomných poslancov, ktorý sa nezapojil do diskusie o poslaneckej činnosti za rok 2017 a plánoch pre Rudlovú – Sásovú v roku 2018 bol poslanec Banskobystrickej alternatívy Vladimír Pirošík. Ten si nespomenul na žiadnu svoju aktivitu na najväčšom banskobystrickom sídlisku. Zopakoval len to, čo hovorí na každom novoročnom stretnutí, že ako advokát poskytuje občanom právne rady, čo sa nestretlo s pochopením  prítomných občanov.

Po jeho slovách ho s otázkou oslovil pán Cocha. Pýtal sa prečo poslanec Pirošík doteraz neodpovedal na jeho podnet a napriek prísľubu mu nedal žiadnu spätnú väzbu. Vladimír Pirošík, poslanec a predseda poslaneckého klubu Banskobystrická alternatíva sa bránil týmito slovami:

„Spadol mi mobil do Hrona, tak som stratil na Vás kontakt.“

Na to dotknutý občan reagoval slovami, že mu mohol odpovedať aj mailom. Teda, ak mu do zhubného zovretia Hrona nespadol aj počítač. Ďalej doplnil, že svoj problém si vyriešil aj bez poslanca Pirošíka, v ktorého stratil dôveru.

Napriek tomuto extempore sa celé novoročné stretnutie občanov s primátorom a poslancami v Rudlovej – Sásovej nieslo v pozitívnom duchu. Na záver si všetci spoločne pripili detským šampanským a zaželali si všetko dobré v roku 2018.

Autor: (dem), Foto: OR Rudlová Sásová a ilustr.