Petícia za zachovanie stavebnej priemyslovky na úrade BBSK

SPRÁVY
2 /

Študenti a ich rodičia zo stavebnej priemyslovky na Skuteckého ulici v Banskej Bystrici protestujú proti navrhovanému zrušeniu ich školy jej zlúčením s inou stredou odbornou školou stavebného zamerania a presťahovaním do Kremničky. Vo štvrtok 14.apríla doručili na Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja petíciu.

spss-skuteckeho1Ich výzvu na zachovanie tejto známej školy so 47-ročnou tradíciou podpísalo 11.680 občanov. Počas zbierania podpisov sa uskutočnilo niekoľko stretnutí a verejných zhromaždení pedagógov, rodičov, študentov a sympatizantov školy s predstaviteľmi BBSK. Odovzdaniu petície predchádzal otvorený list zo 4.apríla adresovaný zástupcom BBSK, regionálnym poslancom i Bystričanom v NR SR, ktorý sme nedávno zverejnili aj na našom portáli.

V rámci optimalizácie siete stredných škôl z ekonomických dôvodov navrhuje BBSK k 31.8.2011 zlúčenie tejto priemyslovky s SOŠ stavebnou v Kremničke, kam by chodili aj študenti zo Skuteckého 20. O tomto návrhu budú rozhodovať poslanci regionálneho zastupiteľstva BBSK na svojom najbližšom zasadnutí 27.apríla.

K hlavným výhradám rodičov a študentov patrí okrem straty dlhoročnej tradície pôvodnej školy aj nevýhodná poloha areálu v Kremničke, kam by sa stavebná priemyslovka mala presťahovať z centra mesta. Boja sa straty identity školy v dôsledku inej kultúry v strednej odbornej škole v Kremničke, s ktorou sa má priemyslovka zlúčiť.

Jeden z rodičov pri odovzdávaní petície pre médiá uviedol: „Keď sme deti prihlasovali do školy, tak sme vychádzali z jej tradície, jej ducha, jej umiestnenia.“ Ďalšia predstaviteľka výboru rodičovského združenia školy uviedla, že pri takomto procese optimalizácie škôl sa musí vypracovať niekoľko variantných riešení. „My sme sa pýtali zástupcov BBSK na varianty, nebol vypracovaný žiadny iný,“ vyjadrila sa pred novinármi

Podľa predsedníčky školskej Rady SPŠ stavebnej na Skuteckého, učiteľky Anny Paluchovej, škola hospodári s vyrovnaným rozpočtom. Súčasná budova je optimálna pre počet študentov a tomu zodpovedá aj personálne obsadenie školy pedagógmi. Pre TASR uviedla: „Nevidím dôvod akurát do optimalizačného projektu zahrnúť našu školu. Takže nám to vychádza tak, že je tu záujem, aby sme uvoľnili budovu.

Osud stavebnej priemyslovky na Skuteckého majú teraz poslanci BBSK. Po Veľkej noci rozhodnú, či vypočujú hlasy rodičov, študentov, pedagógov a veľkej časti občianskej verejnosti, alebo budú vychádzať zo suchých čísel a ekonomiky napätého hospodárenia BBSK v tomto roku.
O tom, ako to dopadne, vás budeme aktuálne informovať.

Zdroj: Bystricoviny.sk (Miro Toman)