Petícia proti rušeniu ZŠ Bakossova, primátora fyzicky napadol jeden z rodičov

SPRÁVY
30 /

Rodičia detí zo zrušenej ZŠ Bakossova v utorok najskôr prišli na mestské zastupiteľstvo vyjadriť svoj protest petíciou, ktorú podpísalo vyše tisícky občanov. Popoludní sa stretli na rodičovskom združení v škole s primátorom Petrom Gogolom.

Primátor Peter Gogola  dopoludnia na zastupiteľstve a popoludní aj v škole pred asi 200 zúčastnenými rodičmi žiakov v napätej atmosfére obhajoval zrušenie dvoch základných škôl Bakossova a Hronská. Tento návrh dal na MsZ 20.mája v súvislosti s rozhodnutím zrekonštruovať sedem z desiatich zostávajúcich škôl počas prázdnin.

„Návrh na rušenie škôl vychádzal z demografického vývoja a ekonomických dôvodov. Za desať rokov sa počet žiakov v našich školách znížil z vyše deväťtisíc na polovicu. Stáli sme pred rozhodnutím dokončiť racionalizáciu škôl spred roka, v rámci ktorej sa navrhovalo zrušiť práve tieto dve školy. Vtedy to poslanci odmietli a neprijali ani podmienky evanjelickej cirkvi na prevzatie zriaďovateľskej funkcie, ktoré odporovali platnému VZN o nakladaní s majetkom mesta,“

uviedol pred rodičmi primátor mesta.

Ďalej pokračoval:

„Teraz som poslancov presvedčil, že je výhodnejšie zrekonštruovať sedem škôl výmenou okien, ako kompletne dve školy, čím budeme mať obnovených v meste všetkých desať škôl. V danej ekonomickej situácii sme preto prijali aj zrušenie ZŠ Bakossova a ZŠ Hronská, aby sme cez prázdniny mohli začať s rekonštrukciou tých zostávajúcich. Tieto uznesenia som už  podpísal. Ľudsky vám rozumiem a viem, že kvôli tomu som tu stratil aj svojich voličov, ale za svojím rozhodnutím, ktoré bolo jedno z najťažších vo funkcii primátora, si stojím.“

V následnej miestami vyostrenej diskusii zo strany viacerých rodičov detí zo ZŠ Bakossova zaznievali slová o tom, že to bolo urobené na poslednú chvíľu bez vedomia rodičov a pedagógov, do školy sa vo februári prijímali prváčikovia a deň pred zastupiteľstvom sa robilo výberové konanie na riaditeľku. Najviac vadil rodičom spôsob, akým sa to na meste urobilo. Preto pokračuje petícia a niektorí nevylučujú ani protestné akcie pred MsÚ.

„Toto je jediná škola v širšom centre mesta, kde bývame viacerí, ktorí tú máme deti. Keď ju zrušíte, najbližšia škola je až na opačnom konci mesta, vzdialená niekoľko kilometrov, čo nám veľmi sťaží dostupnosť,“

odznel hlas jednej z matiek žiaka ZŠ Bakossova.  Ďalší rodičia nesúhlasili ani s argumentom, že do tejto školy chodí najmenej žiakov (250), čím sa zvyšujú jednotkové náklady na prevádzku.

Po takmer dvojhodinovej ostrej diskusiu chcel primátor odísť domov za svojimi chorými synmi s tým, že vedúci Školského úradu Tibor Maťaš vysvetlí rodičom, ako môžu svoje deti aj s celými triedami prihlásiť na ostatné školy v meste. Primátorove slová vyvolali v miestnosti nevôľu viacerých prítomných, ktorí s ním chceli ďalej diskutovať.

Pri odchode vo dverách Petra Gogolu znenazdajky fyzicky napadol jeden z rodičov. V inzultácii verejného činiteľa mu zabránili okolostojaci občania, takže primátor odišiel bez ujmy na zdraví. Po ňom rýchlo zmizol aj neznámy útočník a bolo po konštruktívnej diskusii…

Autor: (tom), Foto: Bystricoviny.sk