Peter Pellegrini: Čerpanie eurofondov sa zjednoduší a bude väčší poriadok

SPRÁVY
0 /

peter pellegrini2

Vláda SR prijala vlani v septembri balík 38 opatrení, ktoré majú zjednodušiť čerpanie eurofondov a zaviesť väčší poriadok do ich rozdeľovania. Teraz ho vyhodnotí úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho a príde s ďalšími zlepšeniami.

Predseda vlády Robert Fico po stretnutí s podpredsedom vlády Petrom Pellegrinim a riaditeľom Oddelenia prevencie proti korupcii Úradu vlády SR Petrom Kovaříkom v pondelok povedal:

„Požiadal som pána podpredsedu Pellegriniho, aby osobne navštívil všetky rezorty, ktorých sa týchto 38 opatrení dotýka a urobil čo najpresnejšie vyhodnotenie toho, kde sa nachádzame a čo môžeme urobiť. Očakávam, že spolu s odborom prevencie proti korupcii na Úrade vlády príde s novými podnetmi, ako ešte sprísniť transparentnosť a zjednodušiť čerpanie eurofondov.“

Ďalej premiér dodal:

„Naše procesy sú nastavené tak, že ak ich porovnáme s bruselskými, tak sú možno trikrát náročnejšie a prísnejšie, pretože chceme byť väčším pápežom, ako je pápež. A to nám spôsobuje veľké prekážky pri rýchlom a efektívnom čerpaní európskych fondov,“

Slovensko by mohlo v aktuálnom programovom období 2014 – 2020, v ktorom má k dispozícii 15,5 miliardy eur  až do konca roka 2023 na základe pravidla n+3,  zopakovať čerpanie eurofondov z minulého a dosiahnuť úroveň nad 95 %. Predpokladá to podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini, keďže v predchádzajúcom období 2007 – 2013 krajina využila z prostriedkov Európskej únie 97 % z celkovej alokácie, čo nás zaradilo medzi osem najlepších členských krajín EÚ.

„Pred rokom a pol bolo čerpanie na úrovni jedného percenta, v polovici  januára tohto roka podiel čerpania vzrástol na 11,72 %, čiže akcelerácia je značná. Vzhľadom na relatívne veľké množstvo podpísaných vyhlásených výziev, zmlúv počítame, že rok 2018 bude rokom dynamického nárastu čerpania,“

uviedol Peter  Pellegrini.

Vládny plán stanovil napríklad vyššie nároky na hodnotiteľov europrojektov. Pri projektoch nad 5 miliónov eur musia hodnotitelia preukázať aspoň desaťročnú prax. Projekty nad 10 miliónov eur posudzujú minimálne traja odborníci.  Hodnotitelia sa elektronicky žrebujú, aby sa zamedzilo manipulácii. Výsledný posudok sa zverejňuje, aby bolo z neho jasné, ako a prečo hodnotiteľ projekt ohodnotil a aké nedostatky mu vyčítal.

Do praxe sa zaviedol systém Európskej komisie ARACHNE, ktorý obsahuje údaje o 110 miliónoch firiem a pomôže odhaliť riziko podvodov. Aby napríklad firma, ktorá vystupuje pod rôznymi menami, sa nedostala k viacnásobnému vyplateniu finančného príspevku. Každé ministerstvo má teraz vypracovať analýzu rizík a nastaviť vlastný plán, ako znižovať možnosť korupcie pri schvaľovaní europrojektov.

„Všade tam, kde budeme vidieť, že úradník má silné postavenie, tak sa bude výrazne zvyšovať kontrola a právna zodpovednosť tohto človeka. Naopak, tam, kde vidíme, že priestor na korupciu je prakticky nulový, nebudeme zbytočne administratívne zaťažovať procesy rôznymi krokmi,“

 vyhlásil premiér Robert Fico.

Podľa Pellegriniho sa celý proces čerpania eurofondov skomplikoval pod tlakom verejnosti, médií a neziskového sektora. Zložitá schéma však môže pre niekoho vytvárať viac možností na korupčné správanie sa. Preto presadzuje zjednodušenie celého systému čerpania eurofondov a zavedenie väčšieho poriadku..

Zjednodušiť by sa malo nielen verejné obstarávanie, ale aj žiadosť o platbu. Podpredseda vlády Peter Pellegrini to doplnil slovami:

„Termíny, kedy úradník posúdi, či faktúra je oprávneným nákladom, aby ju potvrdil a uhradil. To sú veci, ktoré trvajú týždeň, dva, tri. Budeme skracovať aj časy doručovania. Ak len zelektronizujeme dodanie dokumentácie na Úrad pre verejné obstarávanie, ušetríme niekoľko týždňov.“

 Európska komisia predbežne počíta s piatimi scenármi budúceho viacročného rozpočtu EÚ aj vzhľadom na predpokladaný brexit  a s tým súvisiace snahy znížiť  objem financií na eurofondy . Slovensko žiada zachovanie podielu peňazí na kohéznu politiku vo výške 33 percent z celkového rozpočtu EÚ.

Zdroj: (dem), Foto: ilustračné