Pedagogická fakulta UMB sa stala historicky prvou Vnímavou školou na Slovensku

SPRÁVY
0 /

V našom rýchlo sa meniacom svete sa nám často stáva, že zabúdame, kde žijeme, súčasťou akej komunity, mesta či krajiny sme. Čím rýchlejší chceme byť, tým väčšiu priepasť – čím je sociálne vylúčenie – v spoločnosti vytvárame.

V Edume veria, že ak sa staneme vnímavejšími voči sebe, dokážeme hľadať spoločné riešenia. Pri príležitosti jej 2. narodenín spoločnosť Eduma ocenila všetkých, ktorí prispievajú k vnímavej komunite na Slovensku.

Prezident Andrej Kiska a verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová odovzdali cenu Vnímavá firma spoločnosti Slovak Telekom a ocenenie Vnímavá škola získala Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. PF UMB sa stala historicky prvou Vnímavou školou na Slovensku.

„Toto ocenenie sme získali od organizácie Eduma za to, že už druhý rok výrazne meníme filozofiu prístupu vzdelávania svojich študentov a študentiek. Posilňujme ich postoje, formujeme kritické myslenie, inovujeme vzdelávanie a podporujeme študentov a študentky vo využívaní inovatívnych nástrojov, najmä v porozumení zraniteľných skupín,“

uviedla doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD., prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu, vzťahy s verejnosťou a tretie poslanie PF UMB.

Spoločnosť Eduma odovzdala aj štyri certifikáty za výnimočne Vnímavé projekty a jeden získala študentka sociálnej práce na PF UMB Lucia Zacharová za projekt „Ako vidíme nevidiacich“.

 

Zdroj: Dana Straková, Foto: UMB