Opustená budova starého Tesca v Radvani sa zmení na moderný polyfunkčný objekt

SPRÁVY
5 /

Zdá sa, že onedlho zmizne ďalší bystrický strašiak, ktorým je chátrajúca budova  starého Tesca (predtým Prior) na Námestí Ľ. Štúra v Radvani. Súčasný vlastník spoločnosť PROFINEX pripravuje revitalizáciu celého objektu aj s okolím.

Zo starého Tesca sa stal bystrický strašiak

OD Prior po roku 1989 vystriedal reťazec Tesco.  Ten si však neskôr vybudoval nové obchodné priestory na Zvolenskej ceste. V budove na Námestí Ľ. Štúra neskôr sídlilo viacero nájomcov, ktorí prevádzkovali motokáry, fitness či bowlingové centrum.

V roku 2011 však vlastník  Tesco Stores SR a.s. budovu definitívne uzavrel. Tá postupom času začala chátrať. V priestore pod terasou vznikalo smetisko, znečisťovali ho holuby a znehodnocovali vandali. V hornej časti prespávali bezdomovci.

Počas posledných rokov bola opustená budova starého Tesca predmetom kritiky občanov a živých diskusií na sociálnych sieťach, o neudržateľnej situácii dokonca rokovalo aj mestské zastupiteľstvo.

Medzičasom v susedstve opusteného Tesca vyrástol Kaufland. Bystrická spoločnosť PROFINEX v pozícii investora následne prejavila záujem odkúpiť budovu i pozemok vo vlastníctve Tesco Stores SR. To sa napokon podarilo v roku 2015.

Potom sa nový vlastník PROFINEX venoval časovo i administratívne náročnému procesu v súvislosti s nevysporiadanými majetkovými vzťahmi a neprededenými podielmi. Napokon sa podarilo dané územie sceliť a vytvoriť zaujímavý  priestor o výmere viac ako 21.000 m² pozemku.  To bol predpoklad toho, že revitalizáciou prejde nielen budova starého Tesca, ale aj jej bezprostredné okolie.

Prioritou bystrického  developera je, aby sa tento bystrický  „strašiak“ zmenil na projekt, ktorý mesto obohatí nielen architektúru, ale poskytne aj nové vyžitie pre všetkých Banskobystričanov či návštevníkov mesta pod Urpínom.

Projekt revitalizácie

Vlastník budovy bývalého obchodného domu Prior (Tesco) v Radvani, ako i priľahlých pozemkov, developerská skupina PROXINEX pripravuje revitalizáciu existujúcej budovy na Námestí Ľudovíta Štúra v Banskej Bystrici, ktorá bola pôvodne postavená ešte v roku 1987.

Pripravovaná revitalizácia územia zahŕňa rekonštrukciu samotnej budovy bývalého obchodného domu, ako aj úpravy okolia za účelom vytvorenia príjemného prostredia najmä pre domácich obyvateľov, ktorý sa týmto koridorom dostanú priamo na začiatok historického centra mesta.

Predstavený zámer investor podrobne konzultoval s kompetentnými oddeleniami Mesta Banská Bystrica tak, aby som dosiahlo čo najefektívnejšie využitie ponúkaného priestoru, s prihliadnutím na potreby samotných obyvateľov mesta. Aktuálne projekt „Rekonštrukcia objektu PRIOR Banská Bystrica“ posudzuje Okresný úrad Banská Bystrica – Odbor starostlivosti o životné prostredie v zisťovacom konaní vplyvy stavby na životné prostredie EIA (navrhovateľ Clearance, s.r.o.).

Navrhovaná zmena predstavuje rekonštrukciu a dostavbu existujúceho objektu „PRIOR“ tak, že vznikne polyfunkčný objekt občianskej vybavenosti s prevahou obchodných prevádzok a kancelárskych priestorov. Na najvyššom podlaží, ktoré je ustúpene, bude doplnková funkcia bývania.

Generálny riaditeľ skupiny PROFINEX JUDr. Roman Kvasnička hovorí:

„Cieľom našej spoločnosti je revitalizovať nielen nehnuteľnosť, ale i bezprostredné okolie, aby ako domáci developer pomohol zveľadiť i samotné mesto, v ktorom spoločnosť sídli.“

Základným zámerom investora je jednotlivé prvky lokality prepojiť tak, aby sa vytvorilo kompaktné územie poskytujúce čo najširšiu ponuku služieb v širšom centre mesta.

Samotný proces rekonštrukcie budovy bude zahŕňať demoláciu existujúcich terása prestavbu budovy samotnej, tak aby vyhovovala súčasným požiadavkám zákazníkov a svojim vzhľadom a funkčným využitím vytvorila atraktívne miesto pre všetkých návštevníkov.

Po prestavbe tak vznikne polyfunkčný objekt pozostávajúci prevažne z obchodných a kancelárskych priestorov, vrátane štedrého priestoru pre prevádzky gastronómie. V oboch častiach existujúcej budovy je plánované vnútorné átrium, ktoré zabezpečí prirodzenéslnečné svetlo, čo vytvorí v budove nádherný vzdušný efekt.

Budova by mala po rekonštrukcii mať až tri hlavné vstupy. Na prízemí to bude pôvodný vstup v novovybudovaný rohový vstup zo strany susedného obchodného centra. Novinkou bude severný vstup z Jilemnického ulice, ktorým sa zákazníci dostanú priamo na prvé poschodie novovybudovaného centra.

Pre motoristov sú pripravené až dva parkovacie domy, jeden v severnej časti a druhý vo východnej časti územia. Oba parkovacie domy boli citlivo navrhnute tak, aby nezvýšili existujúcu zastavanosťúzemia.

Investor kládol veľký dôraz na dopravnú stránku projektu tak, aby sa odstránili miesta, ktoré dnes možno považovať za kolízne tak pre motoristov ako i pre chodcov, investor tiež plánuje vytvoriť nové cyklocesty a chodníky, ktoré budú napojené na plánované trasy od obchodného centra Europa do Radvane.

Developerská skupina PROFINEX, ktorá už od roku 2000 sídli práve v Banskej Bystrici a pôsobí v niekoľkých štátoch Európy, vybudovala okrem iného i lukratívnu rezidenčnú lokalitu Pršianska terasa v Banskej Bystrici, v bratislavskom Ružinove sa postarala o nadčasovú rekonštrukciu polyfunkčného objektu Miletičova 60 a developuje tiež priemyselné parky, logistické a obchodné centrá.

Zdroj: (tom) a PROFINEX, Foto: ilustračné a vizualizácia