Od mája sa zamestnancom zvyšujú príplatky za prácu

SPRÁVY
0 /

V máji  vstúpila do platnosti novela Zákonníka práce, ktorou sa v druhej etape zvyšujú viaceré príplatky pre zamestnancov pracujúcich cez sviatky, v noci a počas víkendov.  Ľudia pracujúci v neštandardnom čase by si mali nájsť na výplatných páskach viac už za mesiac máj.

Práca v noci

Zvyšovanie príplatkov sa realizovalo v dvoch etapách, prvá bola vlani v máji. Od 1. mája tohto roka sa pri nerizikovom zamestnaní príplatok za nočnú prácu zvýšil zo súčasných 30% na konečných 40 % zo sumy minimálneho hodinového zárobku.

Pri všeobecnej práci narastie príplatok na 40 % minimálnej mzdy za hodinu, čo predstavuje zvýšenie z 0,90 eura na 1,20 eura. Pri rizikovej práci, pri ktorej stúpa príplatok od 1. mája na 50 %.

Zamestnávatelia budú mať možnosť uplatniť si výnimky v rámci špeciálnej klauzuly, ktorá je v Zákonníku práce v súčasnosti v niektorých oblastiach. Pre zamestnávateľov to znamená, že podmienky zvýšenia príplatku za nočnú prácu budú môcť dohodnúť v rámci kolektívnej zmluvy, príplatok však môže byť vo výške najmenej 35 %.

Vo firmách, v ktorých nie sú odbory alebo sa vykonáva prevažne nočná práca, budú môcť zamestnávatelia dohodnúť výnimky týkajúce sa mzdového ohodnotenia za nočnú prácu v rámci pracovnej zmluvy so zamestnancom. Výnimky nebude možné uplatniť si u rizikových prác.

Práca počas víkendov a sviatkov

Netradičný pracovný čas sa týka pomerne veľkého počtu ľudí. Napríklad v sobotu pracuje pravidelne každý piaty Slovák. Preto sa zavádza aj príplatok za víkendovú prácu. Príplatok za prácu v sobotu bude od 1. mája na úrovni vo výške 50 % minimálnej mzdy za hodinu, čiže stúpne z 0,75 eura na 1,50 eura za hodinu.

Znova bude možné uplatniť dve výnimky, ale nebudú delené medzi všeobecnú a rizikovú prácu. Nižší príplatok bude možné dohodnúť len vtedy, keď vo firme nepôsobia odbory a ak zamestnávateľ mal v predošlom roku menej ako 20 zamestnancov, aspoň výške 45% zo sumy minimálnej hodinovej mzdy.

Zamestnanci budú mať vyšší príplatok aj za prácu v nedeľu. Od 1. mája  predstavuje 100 %, čo je 2,99 eura namiesto 1,50 eura. Aj pri týchto príplatkoch Zákonník práce definuje výnimky pre firmy, v ktorých sa musí pracovať pravidelne v nedeľu.

Príplatok za sviatok sa zvyšuje na 100 % priemerného zárobku zamestnanca zo súčasnej úrovne 50 %. Takisto je možné dohodnúť v kolektívnej alebo pracovnej zmluve nižší príplatok, avšak musí byť najmenej vo výške 90% zo sumy minimálnej hodinovej mzdy.

Sociálni partneri sa dohodli, zamestnávatelia s výhradami

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter ocenil, že pri diskusiách o príplatkoch fungoval sociálny dialóg:

„Dohodli sme sa na dvoch časových pásmach, aby sa aj firmy vedeli pripraviť a dosahy neboli odrazu veľké. Od začiatku sme vedeli, že sú isté odvetvia, kde to môže mať hlbšie problémy, preto sa dala výnimka do zákona. Je dôležité, aby zamestnanci a zamestnávatelia v intenciách zákona a možnej výnimky rokovali.“

Zamestnávatelia sú však s dohodou sociálnych partnerov menej spokojní,  pretože im stúpli náklady na pracovnú silu. Tajomník Republikovej únie  zamestnávateľov Martin Hošták podotkol:

„Mzdový balík nie je nafukovací a firmy musia hľadať úspory, aby mohli naplniť povinnosti zo zákona. Upravujú sa zmeny, znižujú sa variabilné zložky miezd a kde je to možné, zamestnanci sú nahradzovaní robotmi. Po zavedení príplatkov výrazne stúpol dopyt po automatizácii výrobných liniek.“

Podľa ministra Richtera je dôležité, aby bol dodržaný zákon.  Akonáhle nebude, zamestnanci, ktorí sa cítia byť ukrivdení, majú plné právo obrátiť sa na inšpekciu práce. Tá im poskytne plnú  súčinnosť.

Zdroj: (tom) a TASR , Foto: ilustračné