Od 26. júla dopravné obmedzenia, uzatvoria podchod a chodníky na Štefánikovom nábreží

SPRÁVY
5 /

Výstavba protipovodňovej ochrany intravilánu mesta pod Urpínom sa aktuálne sústreďuje na Štefánikovom nábreží. Vzhľadom na technológiu stavených prác je Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. nútený v tejto časti Banskej Bystrice prijať od 26. júla niektoré dopravné obmedzenia pre vodičov i chodcov.

SVP, š. p. oznamuje, že na základe žiadosti zhotoviteľa stavby STRABAG dôjde od 26. júla 2021 k obmedzeniu na mestských komunikáciách a účelových zariadeniach v súvislosti s postupom stavebných prác na protipovodňovej ochrane mesta Banská Bystrica.

„Z dôvodu výstavby oporného múru promenádneho chodníka v tesnej blízkosti pred križovatkou ciest I/66 a II/591 dôjde k počas výstavby k zníženiu jazdných pruhov, a to uzatvorením vonkajšieho, priameho jazdného pruhu odbočovacieho doprava na Uhlisko. Termín obmedzenia je od 26.7. do 1.9.2021,“

 uvádza hovorca SVP Marián Bocák

Kvôli obnove prístrešku nad schodiskom podchodu pod cestou I/66, medzi Štefánikovým nábrežím a Kapitulskou ulicou a výstavbe nového nábrežného múru s promenádnym chodníkom, bude z hľadiska bezpečnosti nutné uzavrieť autobusovú zastávku Štefánikovo nábrežie, úplne uzatvorenie podchodu pod cestou I/66, chodníka od križovatky Ulica 9. mája po autobusovú zastávku, ako aj chodníkov ponad Hron na ulici 9. mája v tomto úseku. Šírkové pomery neumožňujú uskutočniť stavebné práce po častiach.

„Termín uzavretia schodiska podchodu a prislúchajúceho chodníka je od 26.7. do 1.9.2021, uzavretia rampy do podchodu a prislúchajúceho chodníka od 26.7. do 30.9.2021,  dočasného zrušenia autobusovej zastávky Štefánikove nábrežie a prislúchajúceho chodníka od 26.7. do 30.11.2021,“

dodáva Bocák.

Od 2. septembra bude podchod otvorený s možnosťou využiť len schodisko na strane Hrona s pokračovaním po chodníku na moste. Bezbariérová rampa podchodu ostane uzatvorená do 9. septembra  2021.Počas stavebných prác zároveň Slovenská správa ciest vykoná obhliadku podchodu, aby sme zistili príčinu jeho vytápania počas silných lejakov.

Termíny uzávierok sú naviazané na opätovné spustenie do prevádzky autobusovej zastávky na ulici Národná.  Ako náhradné trasy pre občanov budú slúžiť chodníky na ulici Hronské predmestie a ulici Bellušova vedúce k lávke ponad rieku Hron pri zimnom štadióne a chodníky ulíc Hronské predmestie a pod Urpínom ku mostu nad riekou Hron pri malej železničnej stanici.

Mesto Banská Bystrica upozorňuje, že v stredu  21. júla 2021 v čase od 10:00  do 15:00 hod. budú vykonávať odborníci zo Žilinskej univerzity  diagnostiku mosta ponad Hron v smere k Železničnej stanici Banská Bystrica – mesto (malá železničná stanica).

Z tohto dôvodu bude v uvedenom čase most pre peších uzatvorený. Obchádzka pre peších bude možná po ulici Pod Urpínom a po moste od ulice 9. mája smerom ku Kapitulskej ulici.

Zdroj: SVP a mesto BB, Foto: ilustračné a vizualizácie