O víťazných projektoch participatívneho rozpočtu môžu Banskobystričania rozhodnúť elektronickým hlasovaním

SPRÁVY
0 /

Vďaka dobrým nápadom Banskobystričaniek a Banskobystričanov a financiám z participatívneho rozpočtu sa v uplynulých rokoch podarilo zrealizovať mnoho zmysluplných projektov. Išlo napr. o Laskomerské singletraily, postupnú obnovu Urpínskych serpentín, vybudovanie relax zóny, parkourového ihriska a ďalších.

V snahe zatraktívniť, zjednodušiť a modernizovať niektoré procesy v participatívnom rozpočte, zavádza samospráva po novom online elektronické hlasovanie. Tento krok odsúhlasili poslanci na utorkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. O spustení online hlasovania bude verejnosť informovaná po decembrovom MsZ, v rámci ktorého sa bude schvaľovať rozpočet na rok 2024.

Myšlienka realizácie participatívneho rozpočtu vznikla v Banskej Bystrici z iniciatívy aktívnych obyvateľov v roku 2013, o rok neskôr sa uskutočnil  jeho nultý ročník a dodnes je súčasťou rozpočtovej politiky mesta pod Urpínom. Za celé obdobie sa vďaka nemu podarilo vytvoriť mnoho kvalitných projektov, ktoré premenili  neatraktívne verejné priestranstvá na miesta spájajúce susedov, športovcov a celé komunity.

O víťazných projektoch bolo možné vždy rozhodnúť len osobným hlasovaním v Klientskom centre MsÚ. S cieľom zjednodušiť procesy a zapojiť do participatívneho rozpočtu viac obyvateľov bude po novom možné zahlasovať za postupujúce projekty aj online.

Vďaka participatívnemu rozpočtu sa mnoho dobrých nápadov stalo realitou, a tak vznikli skvelé projekty. Verím, že zavedením online elektronického hlasovania vzbudíme väčší záujem u ľudí a prilákame viac obyvateľov, ktorí začnú tento nástroj mesta využívať častejšie. V Klientskom centre MsÚ bude k dispozícii aj asistované online hlasovanie.  Poverení zamestnanci úradu pomôžu s hlasovaním každému, kto o to prejaví záujem. Verím, že napriek zložitej finančnej situácii sa nám na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva  podarí vyčleniť financie na participatívny rozpočet a zachovať ho aj do nasledujúcich rokov,

hovorí viceprimátor mesta Martin Majling.

Zavedeniu tejto zmeny predchádzalo niekoľko diskusií, ktoré iniciovala Koordinačná rada participatívneho rozpočtu mesta Banská Bystrica v súčinnosti so Spolupracovňou v rámci otvoreného vládnutia.  Zámer aktualizovať fyzické hlasovanie na hlasovanie elektronické vychádza aj z aktuálnych trendov v rámci EÚ, ako aj z odporúčaní zahraničných a domácich expertov.

Očakávame pozitívnu zmenu, pretože podporíme zvýšenie počtu hlasujúcich. Zároveň tým môžeme docieliť navýšenie počtu predkladateľov, ktorí majú dobrý nápad a potrebujú financie na jeho realizáciu.  Myslíme si, že je to zároveň výborný spôsob inklúzie, pretože do hlasovania sa budú môcť jednoduchšie zapojiť aj imobilní obyvatelia, ale i mladí ľudia či študenti, ktorých sme často nevedeli motivovať, aby prišli zahlasovať za projekty participatívneho rozpočtu osobne,“

dopĺňa Soňa Kariková, koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie.

V kontexte digitalizácie vníma samospráva zavedenie online hlasovania zároveň ako príležitosť precvičovať digitálne zručnosti obyvateľov a pripravovať ich na ďalšie participatívne procesy, ktoré plánuje mesto robiť v online priestore. Elektronické hlasovanie bude prebiehať v rámci online platformy DECIDIM.

Táto platforma poskytne aj ďalšie užitočné funkcie, ktoré môžu procesy prebiehajúce v participácii zefektívniť. Využívajú ju aj mestá ako New York, Barcelona, Malmö či Helsinky.

Hlasovať bude možné za tieto postupujúce projekty:

  1. Radvanská záhrada (3. etapaoddychovej zóny s aktívnym odpočinkom pre ľudí v rámci pozemku Auly SZU v Radvani)
  2. Stromy k 80. výročiu (Vysadenie nových stromov v lokalitách Uhlisko, Centrum, Fončorda, Radvaň)
  3. Relax pasáž (relaxačná pasáž na Kalinčiakovej ulici v Radvani)
  4. Zveľadenie dirtparkuForaLines (zveľadenie športového areálu na Moskovskej ulici na Fončorde)
  5. Rozkvitnutá Mičinská záhrada (obnovenie rastlinnej výsadby v betónových vyvýšených záhonoch na zastávke oproti parkovisku Mičinská na Uhlisku)
  6. Zo smetiska ihrisko 2 ( 2. etapa revitalizácie ihriska na Sadovej ulici na Fončorde, v k.ú. v Radvani)
  7. Komunitná záhrada Poľná /Malachovská cesta (zjemnenie a zveľadenie verejného priestoru – komunitnej záhrady v Radvani)
  8. Záchrana Evanjelického cintorína na Okružnej ulici (čistenie a revitalizácia oplotenia cintorína na Okružnej ulici na Fončorde, v k.ú. v Radvani)
  9. Centrum Radvaň – miesto kde to žije! (3. etapa rekonštrukcie nebytových priestorov mesta Banská Bystrica na nám. Ľ. Štúra)

V tomto roku boli zrealizované projekty participatívneho rozpočtu: Živá rieka v meste – živý plot pozdĺž Bystrice, Radvanská záhrada, Centrum Radvaň – miesto, kde to žije, Drevený pumptrack a skill centrum.

Zdroj: Zdenka Marhefková  ilustračné, Foto: ilustračné