Novým riaditeľom Stredoslovenského múzea je Marcel Pecník

SPRÁVY
2 /

Zastupiteľstvo BBSK na svojom štvrtkovom zasadnutí schválilo za riaditeľa Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici Marcela Pecníka, ktorý prešiel výberovým konaním. Do funkcie nastupuje od 1. marca 2019.

Nový riaditeľ

Vedením Stredoslovenského múzea bola od augusta 2018 poverená RNDr. Elena Martincová, dovtedajšia zástupkyňa odvolaného riaditeľa Romana Hradeckého. Po minuloročnom decembrovom výberovom konaní teraz navrhol predseda BBSK Ján Lunter za nového riaditeľa Marcela Pecníka, ktorého poslanci 28. februára schválili do tejto funkcie.

PhDr. Marcel Pecník (1983) je vysokoškolský pedagóg, historik a publicista. Od roku 2010 si plní aj verejnú funkciu poslanca mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici. Ako autor, spoluautor či vydavateľ sa podieľal na 12 monografiách a viacerých výstavách. Je aktívny v Matici slovenskej a združení Intech Žiar nad Hronom.

Novozvolený riaditeľ Marcel Pecník vo svojom vystúpení pred krajskými poslancami okrem iného povedal:

„Pripravil som predbežný projekt rozvoja múzea, ktorý počíta hlavne so stabilizáciou situácie v organizácii po všetkých stránkach a zavedením takých systémov riadenia, aby sme postupne zo Stredoslovenského múzea  spravili organizáciu, ktorá bude ešte viac a lepšie plniť svoju funkciu.“

thurzov dom

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici

Spravuje tri historické objekty so stálymi expozíciami  – Thurzov dom, Matejov dom a Tihányiovský kaštieľ.

Múzeum bolo založené mešťanmi v roku 1889. Kontinuálne je najstaršou kultúrnou inštitúciou v meste. Prvá múzejná expozícia bola sprístupnená v roku 1909. Súčasná historická expozícia je od roku 1958 umiestnená na Námestí SNP 4 v Thurzovom dome a expozícia Príroda stredného Slovenska sa od roku 1989 nachádza v Tihányiovskom kaštieli v Radvani.

tihanyiovsky kastiel

Banskobystrický samosprávny kraj začiatkom roka 2007 zriadil v rámci SSM Múzeum ľudového tanca. V roku 2009 boli otvorené nové expozície v zrekonštruovanom Matejovom dome.

V súčasnosti je Stredoslovenské múzeum významnou regionálnou inštitúciou s komplexnou dokumentáciou vývoja spoločnosti a prírody v Banskobystrickom kraji. Na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, vedeckými metódami zhodnocuje, odborne spravuje, ochraňuje a sprístupňuje zbierkové predmety ako súčasť nášho kultúrneho a prírodného dedičstva.

Neodmysliteľnou súčasťou poslania múzea je prezentačná a výchovno – vzdelávacia činnosť (tvorba výstav, usporadúvanie vzdelávacích podujatí, prednášok a seminárov) venovaná širokej odbornej i laickej verejnosti so zvláštnym zreteľom na školopovinnú mládež.

matejov dom

Autor: (tom), Foto: ilustračné