Medzi novovymenovanými rektormi je aj Bystričan Vladimír Hiadlovský

SPRÁVY
0 /

Prezident Andrej Kiska v utorok vymenoval štyroch rektorov vysokých škôl. Nových resp. staronových rektorov má Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií – Samuel Abrahám, Katolícka univerzita v Ružomberku – Jaroslav Demko, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – Vladimír Hiadlovský a Akadémia Policajného zboru v Bratislave – Lucia Kurilovská.

Staronový rektor UMB Vladimír Hiadlovský

„Tí z vás, ktorí boli dnes opakovane vymenovaní, vedia, čo ich v najbližšom období čaká. Okrem sústredenia sa na riadenie a financovanie vysokoškolských inštitúcií je to hlavne tlak na zvyšovanie kvality pedagogickej činnosti a nevyhnutný tlak na to, aby sa výsledky výskumnej a vedeckej činnosti približovali tým najlepším v Európe a vo svete. Je to záväzok voči všetkým ľuďom na Slovensku a budúcnosti našej krajiny,“

povedal Andrej Kiska na utorkovom vymenovaní rektorov.

Ekonóm a univerzitný pedagóg Vladimír Hiadlovský začne na čele Univerzity Mateja Bela svoje ďalšie funkčné obdobie. V rokoch 2011 – 2014 zastával funkciu dekana Ekonomickej fakulty UMB, v rokoch 2007 – 2010 prodekana pre pedagogickú činnosť Ekonomickej fakulty UMB. Vo svojom výskume sa zameriava na podnikové financie, finančnú analýzu podniku a finančné plánovanie.

UMB je rešpektovaná vysoká škola

Pod vedením Vladimíra Hiadlovského si UMB udržuje vysoký štandard a čulé kontakty aj so zahraničnými univerzitami. Stala sa dôležitým mestotvorným prvkom metropoly stredného Slovenska.

„Dnes patrí UMB medzi rešpektované vysoké školy na Slovensku plniaca základné univerzitné spoločenské ciele na národnej i regionálnej úrovni. Približne 600 vysokoškolských učiteľov tvorí významný intelektuálny kapitál, prostredníctvom ktorého je dosahované poslanie UMB. Celkovým počtom 1.200 zamestnancov patríme k najväčším zamestnávateľom v regióne. Z celoeurópskeho pohľadu samozrejme vnímam veľký priestor pre kvalitatívny posun dopredu, čo sa vzhľadom na internacionalizáciu takmer všetkých činností snažíme postupne dosahovať,“

 uviedol rektor Vladimír Hiadlovský v rozhovore pre náš portál.

 V súčasnosti študuje na Univerzite Mateja Bela približne 8.000 študentov. Partnerské univerzity pre spoločné študijné programy má UMB vo Francúzsku, Nemecku, Poľsku a Českej republike. Možnosti absolvovania študentskej mobility v rámci programu Erasmus+ sú prakticky v celej Európe i vo vybraných mimoeurópskych krajinách a vedenie UMB ich neustále rozširuje.

 

Autor: (tom), Foto: prezidentská kancelária