Nezamestnanosť na Slovensku v júni vzrástla na 7,4 percenta

SPRÁVY
1 /

V júni 2020 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 7,40 %. Medzimesačne, v porovnaní s májom 2020 (7,20 %), vzrástla o 0,20 percentuálneho bodu.

Nárast nezamestnanosti pokračoval aj v júni

Medziročne vzrástla nezamestnanosť o 2,43 p. b. (v júni 2019 bola 4,97 %). Úrady práce evidovali celkovo 225 508 ľudí bez práce, čo je v porovnaní s májom o 6 349 osôb viac. Tempo rastu sa však oproti máju znížilo. Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie v júni 2020 dosiahol 203 586 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s májom 2020 (198 256 osôb), vzrástol o 5 330 osôb (o 2,69 %).

Nezamestnanosť stúpla opäť vo všetkých krajoch. Najviac v Nitrianskom (0,26 percenta) a Prešovskom kraji (0,25 percenta), najmenej v Banskobystrickom kraji, kde bol  nárast len  0,04 percenta.

Najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti je stále v okrese Rimavská Sobota (20,4 percenta). V máji tu zaznamenali najvyšší rast, a to na úrovni 2,02 percenta. V júni však nezamestnanosť v okrese klesla o 0,26 percenta.

Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (3,38 percenta) dosiahol okres Bratislava V aj napriek tomu, že v ňom nezamestnanosť vzrástla o 0,19 percenta.

Nezamestnanosť v krajoch za jún 2020 (máj  2020)

Bratislavský kraj  4,45 % (4,27)
Trnavský kraj  5,08 % (4,85)
Trenčiansky kraj 5,46 % (5,27)
Nitriansky kraj  5,86 % (5,60)
Žilinský kraj 6,27 % (6,04)
Banskobystrický kraj  9,60 % (9,56), okres Banská Bystrica 5,00 % (4,95)
Prešovský kraj  11,18 % (10,93)
Košický kraj  9,9 % (9,77)

Slovenská republika  7,40 % (7,20)

V júni sa už do evidencie prihlásilo aj 4 713 absolventov vysokých škôl, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium v roku 2020. Najviac sa ich evidovalo na úradoch práce v Prešove (402), Košiciach (373), Bardejove (225) a v Nitre (217). Podľa odboru vzdelania pribudlo najviac evidovaných absolventov z ekonomických vied (735), lekárskych vied (514), nelekárskych zdravotníckych vied (419) a pedagogických vied (331).

Viliam Páleník z Ekonomického ústavu SAV  hovorí:

„Vláda by mala predĺžiť a zvýšiť štátnu pomoc ekonomike. Najmä firmám, na podporu udržania pracovných miest. Inak hrozí podstatne vyššia miera nezamestnanosti. V septembri sa budú uchádzať o prácu absolventi škôl a hrozí druhá vlna pandémie, na to netreba zabúdať.“

Viac voľných pracovných miest

Po troch mesiacoch evidujú úrady práce nárast voľných pracovných miest. Ku koncu júna 2020 evidovali 68 045 voľných pracovných miest, čo je medzimesačný nárast o 95 miest. Najviac voľných pozícií bolo v Bratislavskom kraji, a to 21 359 (podiel 31,39 %), najmenej v Prešovskom kraji  3 998 (podiel 5,88 %).

Voľné pracovné miesta z hľadiska ich štruktúry:

– operátori a montéri strojov a zariadení 25 393 miest (v Bratislavskom kraji 7 430 miest)

– kvalifikovaní pracovníci a remeselníci 16 532 miest (v Bratislavskom kraji 4 821 miest)

– pomocní a nekvalifikovaní pracovníci  8 675 miest (v Bratislavskom kraji 3 023 miest)

Počas júna 2020 si na Slovensku našlo prácu 13 986 ľudí. V porovnaní s májom 2020, keď sa zamestnalo 9 665 uchádzačov o zamestnanie, je to o 4 321 zamestnaných ľudí viac. Je to dokonca viac ako v júni minulého roka, keď do zamestnania nastúpilo 12 973 ľudí. Už druhý mesiac tak stúpa počet úspešných uchádzačov na trhu práce.

Celkovo bolo v júni tohto roka z evidencie úradov práce vyradených 16 956 uchádzačov o zamestnanie, 13 986 sa umiestnilo na trhu práce, pre nespoluprácu odišlo 63 osôb, ďalších 2907 osôb bolo vyradených z ostatných dôvodov, akými sú napríklad starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu, či odchod do členského štátu Európskej únie a cudziny na dlhšie ako 15 dní.

Zdroj: ÚPSVaR, Foto: ilustračné