Najlepších športovcov mesta Banská Bystrica za rok 2022 môžete navrhovať do 13. januára 2023

SPRÁVY
0 /

Nie náhodou sa Banská Bystrica stala Európskym hlavným mestom športu 2017. Mesto pod Urpínom sa každoročne stáva dejiskom mnohých významných športových podujatí na mestskej, národnej i medzinárodnej úrovni, naši bystrickí športovci sa dokážu presadzovať aj v tvrdej domácej či zahraničnej konkurencii.

Začiatkom novembra 2022 sa v banskobystrickej Aule Slovenskej zdravotníckej univerzity uskutočnil galavečer pri príležitosti vyhlásenia najúspešnejších bežcov aktuálneho ročníka Marathon BB Tour a detskej Marathon BB mini Tour.

Tento rok sa v meste pod Urpínom niesol v znamení Európskeho olympijského festivalu mládeže, počas ktorého k nám zavítali športové talenty z celej Európy.

Vo svete sa pohľady najviac upriamili na zimnú olympiádu v Pekingu, kde Banskú Bystricu reprezentovali viacerí športovci. Po dvoch rokoch, kedy šport obmedzovala pandémia, sme si mohli opäť vychutnávať športové podujatia tak ako predtým, bez obmedzení, na zaplnených tribúnach a hnať svojich obľúbencov za športovými úspechmi, ktorými mohli opäť zviditeľňovať naše mesto na národnej či medzinárodnej úrovni.

Na úspešných športovcov, ako aj trénerov, funkcionárov a pracovníkov v športe, môžeme byť právom hrdí. Rovnako ako i po minulé roky, sa tým najúspešnejším chce mesto poďakovať udelením ocenenia Najlepší športovci mesta Banská Bystrica za rok 2022.

„Na tradičné športové ocenenie môžu svojich favoritov navrhnúť tréneri, funkcionári, inštitúcie a najmä samotní obyvatelia mesta. Nominovaní môžu byť jednotlivci, kolektívy, funkcionári, tréneri či pracovníci v športe, ktorí svoj život zasvätili športu, výchove talentov a robili dobré meno nášmu mestu,“

hovorí vedúca oddelenia športu na MsÚ v Banskej Bystrici Dana Cibuľková.

Dana Cibuľková v strede

Dana Cibuľková v strede

Každoročnou súčasťou ankety je taktiež internetové hlasovanie, ktoré sa uskutoční od 1. do 10. februára 2023. Hlasovanie bude rozdelené do dvoch kategórií: jednotlivci a kolektív.

Nominanti s najväčším počtom hlasov budú ocenení v kategórii Víťaz internetového hlasovania.

Nominácie športových osobností môžu Banskobystričania posielať do 13. januára 2023 prostredníctvom vyplneného formulára na adresu: Mestský úrad Banská Bystrica, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Oddelenie športu, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica alebo elektronicky na e-mail: filip.tomasovic@banskabystrica.sk.

Formulár je k dispozícii na webovej stránke www.banskabystrica.sk, v Klientskom centre mestského úradu a v Informačnom centre na Námestí SNP 1. Návrhy možno posielať aj prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na webe mesta.

Zdroj: Mesto BB a (tom) , Foto: ilustračné