Múzeum slávnych žien v ZŠ Tajovského

SPRÁVY
0 /

Môžete sa stretnúť s Coco Chanel, Věstonickou venušou či Máriou Teréziou na jednom mieste? Áno, v piatok 20.mája o 17:00 hod. v Základnej škole Jozefa Gregora Tajovského v Podlaviciach.

maria-tereziaTáto základná škola opäť nadväzuje na úspešné autorské projekty z minulých školských rokov, ako boli Medená Banská Bystrica, Eurodeň či Stridžie dni, tentoraz akciou nazvanou Múzeum slávnych žien. Ide o autorský projekt pracovného tímu pedagógov tejto základnej školy, ktorý realizujú s finančnou podporou vo výške 1 500 € od NADÁCIE ORANGE, vybraný z 200 podaných návrhov programu Školy pre budúcnosť 2010.

Riaditeľ školy Mgr. Milan Pápay k tomu povedal: „Cieľom projektu Múzeum slávnych žien je formou zážitkového učenia s použitím metód učenia „Školy, ktorej to myslí- Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní “ rozvíjať tvorivé a kritické myslenie žiakov a ich praktické zručnosti. Počas posledných dvoch mesiacov sa všetkých 300 žiakov a celý pedagogický zbor aktívne pripravovali na vyvrcholenie celej akcie, ktoré sa uskutoční tento piatok podvečer.

PARIS - COCO CHANELA tak v priestoroch budovy školy nájdeme žiacku stavbu pyramídy, portréty Mony Lisy či modely šiat v štýle Coco Chanel. Žiaci pátrali po stopách Věstonickej venuše, ba robili aj chemické pokusy.
V piatok budú žiaci vo finále programu prezentovať život, tvorbu a spoločenský význam slávnych žien histórie, ako boli Kleopatra VII., Marie Currie-Sklodowska či Mária Terézia. V druhej časti programu sa bude pracovať v jednotlivých žiackych pracovných tímoch, kde sa žiaci budú navzájom vyučovať formou zážitkového a sociálneho učenia. Získajú pritom vedomosti o konkrétnej slávnej osobnosti. Projekt bude pokračovať prenocovaním žiakov v škole, v improvizovanej pravekej jaskyni či pod pyramídou.

Na piatkový program pozývajú žiaci i učitelia všetkých Banskobystričanov. Kto príde, môže sa príjemnou formou dozvedieť viac nielen o slávnych ženách v minulosti, ale aj spoznať progresívne metódy vyučovania, ktoré sú tejto škole vlastné.

Zdroj: ZŠ Tajovského v Podlaviciach