Mestský úrad a MHD v Banskej Bystrici od 1. júna v štandardnom režime, ZŠ a MŠ s obmedzeniami

SPRÁVY
0 /

Končiaca koronakríza a uvoľňovanie vládnych opatrení umožňujú aj Bystričanom postupne sa dostávať do normálneho života. To platí aj pre mestské inštitúcie, konkrétne pre mestský úrad a MHD, ktoré budú od pondelka 1. júna 2020 fungovať v štandardnom režime.

Mestský úrad od 1. júna otvorený pre verejnosť v plnom rozsahu

Mesto Banská Bystrica otvára od 1. júna pre verejnosť  mestský úrad vrátane jedálne v plnom rozsahu, za dodržiavania opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia. Klientske centrum, Matričný úrad a ohlasovňa pobytu budú pre verejnosť otvorené nasledovne:

Úradné hodiny klientskeho centra

Pondelok 7:30 – 15:30  hod.

Utorok 7:30 – 15:30  hod.

Streda  7:30 – 17:00  hod.

Štvrtok 7:30 – 15:30  hod.

Piatok 7:30 – 15:00  hod.

Úradné hodiny Matriky a ohlasovne pobytu

Pondelok 7:30 – 15:30  hod.

Utorok 7:30 – 15:30  hod.

Streda 7:30 – 17:00  hod.

Štvrtok nestránkový deň

Piatok 7:30 – 15:00  hod.

MHD od 1. júna v štandardnom režime

S ďalším uvoľňovaním opatrení sa k 31. máju končí aj platnosť mimoriadnych cestovných poriadkov v MHD, ktorá doposiaľ jazdila v úspornom režime.

Znamená to, že trolejbusy a autobusy sa od 1. júna vrátia do štandardného režimu a budú fungovať tak ako pred začiatkom mimoriadneho koronavírusového obdobia.

Otvorenie základných a materských škôl i mestských detských jaslí 1. júna

Z rozhodnutia ministra školstva sa od 1. júna otvárajú materské školy, školské kluby detí, prvý stupeň a piate ročníky základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica za dodržania všetkých hygienických opatrení hlavného hygienika SR.

„Na základe prejaveného záujmu rodičov, nastúpi na prvý stupeň a do piatych ročníkov 2 702 žiakov z celkového počtu 3 500 (v percentuálnom vyjadrení 77 %, údaj k 27. 5. 2020). Aj v prípade materských škôl robíme všetko preto, aby sme uspokojili maximálny počet rodičov, no narážame najmä na problémy z kapacitného a personálneho hľadiska,“

uvádza hovorkyňa primátora mesta Zdenka Marhefková.

V mestských škôlkach pracuje 31 pedagógov, ktorí patria do rizikovej skupiny, a nie všetci plánujú k 1. júnu do práce nastúpiť. Keďže v triedach sa môže na jedného pedagogického zamestnanca nachádzať skupina max. 15 detí, otvorenie niektorých tried nebude mesto schopné zabezpečiť z personálneho hľadiska.

Vzhľadom na kapacitné možnosti, prednostne sú umiestňované deti rodičov z prvej línie, deti pedagogických a odborných zamestnancov, deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku, predškoláci, deti osamelých rodičov, deti zamestnaných rodičov a ďalej podľa kapacít a záujmu rodičov.

Okrem škôl a škôlok budú od 1. júna otvorené aj mestské detské jasle v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica.

 

Zdroj: Mesto BB, Foto: ilustračné