Mestské zastupiteľstvo schválilo VZN o miestnych daniach s ich nevyhnutným navýšením a rozpočet

SPRÁVY
11 /

Ešte pred rokovaním o rozpočte mesta na budúci rok mestské zastupiteľstvo schvaľovalo všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach. Kvôli návrhu zvýšiť tieto dane vo viacerých položkách, čo je príjmom bežného rozpočtu samosprávy, sa očakávala náročná poslanecká diskusia.

To sa napokon potvrdilo. Pred poslancami vystúpil aj predseda petičného výboru proti zvyšovaniu daní Tomáš Novanský opierajúc sa o podpisy viac ako 5 tisíc občanov. Nezvýšením daní facto navrhol rozpočtové provizórium, v čom ho podporili aj poslanecké kluby Banskobystrickej pravice a Srdcom Bystričania, ktorých poslanci boli proti predloženému návrhu.

Poslanci z týchto dvoch klubov kritizovali vládne legislatívne opatrenia schválené v NR SR, ktoré vyvolali potrebu zvyšovania miestnych daní na krytie nevyhnutných výdavkov bežného rozpočtu mesta. Pri svojej argumentácii sa však nevyhli politizácii problému, istému populizmu či dokonca obviňovaniu primátora z údajnej „kartelovej“ dohody krajských miest, ale nikto z nich nepredložil žiadny pozmeňujúci návrh

Podľa predkladateľa – primátora mesta Jána Noska sadzby daní z nehnuteľností sa naposledy upravovali v roku 2012, a to aj napriek tomu, že výdavky na jednotlivé služby počas posledných siedmich rokov výrazne stúpli:

„Len výdavky na energie išli od roku 2012 hore o viac ako 500 tisíc eur, čo predstavuje približne nárast o 21 percent. Pri mzdových výdavkoch je to navýšenie o sumu 5 miliónov eur, čo je takmer 60 percent. V hre je aj inflácia, ktorá len tento rok stúpla o 2,6 percenta.“

Bežná prevádzka miest a obcí na Slovensku je financovaná najmä z dvoch zdrojov – z podielových a miestnych daní. Z kapitálových príjmov sa financujú kapitálové výdavky vrátane investícií.

Vzhľadom na to, že samosprávy nevedia ovplyvniť výšku podielových daní, ktoré im posiela štát, jediný nástroj na dofinancovanie bežného chodu mesta sú práve miestne dane, ktoré si sami regulujú. Aby samosprávy dokázali pokryť všetky požiadavky obyvateľov na moderné, čisté a bezpečné mesto, jediným reálnym riešením po okresaní ostatných výdavkov je zvýšenie.

„Za posledné obdobie bolo prijatých hneď niekoľko legislatívnych zmien, ktoré majú pozitívny vplyv na život obyvateľstva. Prospešné bolo napríklad zvýšenie miezd vo verejnom sektore, čo znamená, že väčšiu výplatu dostanú učitelia, nepedagogickí zamestnanci, pracovníci sociálnych služieb, zamestnanci úradu, mestskí policajti či zamestnanci príspevkových organizácií,“

uviedol primátor Nosko.

Rovnako pozitívny vplyv malo pre ľudí aj zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane, vďaka čomu si priemerne zarábajúci zamestnanec prilepší k výplate o približne 70 eur ročne. Na druhej strane však vplyvom tohto opatrenia klesli príjmy mesta z podielových daní fyzických osôb o takmer milión eur.

Do platnosti vstúpila aj chodníková novela, ktorá odbremeňuje obyvateľov mesta od starostlivosti o verejné chodníky, pričom samospráva preberá plnú zodpovednosť nielen za ich čistotu chodníkov, ale aj právnu zodpovednosť za prípadné škody.

„Samozrejme aj táto zmena má dopad na rozpočet samosprávy, nakoľko budeme čistiť trojnásobne väčšiu plochu ako v minulosti. Len pri chodníkovej novele to však znamená pre mesto nárast nákladov na údržbu o 1,4 milióna eur ročne,“

vysvetlil banskobystrický primátor tvrdiac, že nové sadzby daní sú navrhnuté v takmer rovnakej výške, ako to robia ostatné krajské mestá, pričom samosprávy nechcú znížiť komfort života svojich občanov.

Zvyšuje sa aj ročný poplatok za komunálny odpad, ktorý bol doteraz 29,20 eur na osobu. Po zvýšení to bude 32,85 eur, čo pre trojčlennú rodinu predstavuje ročný nárast o 10,95 eur, teda necelé euro na mesiac za troch ľudí v domácnosti. Za byt z rozlohou 80 m2 je to nárast o 13,60 eur ročne, čo je 1,10 eur na mesiac.

Suma za rodinný dom sa navýši o 36 eur, čo sú 3 eurá na mesiac. Všeobecne záväzné nariadenie počíta aj s tým, že seniori nad 62 rokov a osoby so zdravotným postihnutím budú mať zo sadzby miestnych daní 50 – percentnú zľavu.

Daň za poľnohospodárske stavby vzrastie z 0,25 na 0,50 €/m2 , daň z chát a stavieb na individuálnu rekreáciu z 0,60 na 0,85 €/m2, pri zvýšení dane za garáže to bude z 0,90 na 1,30 €/m2.  Zvýšenie dane za priemyselné stavby, stavby na podnikanie predstavuje nárast z 3,60 na 5,00 €/ m2,  pri zvýšení dane za ostatné stavby z 3,00 na 5,00 €/m2 . Celkové príjem do rozpočtu z týchto daní je cca 2,3 milióna €, z toho príjem z dane z pozemkov je vo výške cca 230 tisíc €.

Za prijatie VZN o miestnych daniach hlasovalo z 29 prítomných poslancov 20 za, piati boli proti a štyria sa zdržali. Návrh v zásade podporili poslanecké kluby Banskobystrická alternatíva, Klub nezávislých poslancov a  SMER-SD, SNS.

Pri hlasovaní o rozpočte mesta na budúci rok sa situácia prakticky zopakovala. Z 28 prítomných hlasovalo za 21 poslancov (Banskobystrická alternatíva, Klub nezávislých poslancov a  SMER-SD, SNS), siedmi sa zdržali (Klub Banskobystrickej pravice a Srdcom Bystričania).

Autor: (tom), Foto: ilustračné