Mesto sceľuje pozemok na výstavbu novej športovej haly pre EYOF 2021

SPRÁVY
10 /

Mesto Banská Bystrica ako organizátor letnej európskej olympiády mládeže EYOF 2021 musí zabezpečiť kvalitné športoviská pre mladých športovcov, ktorí k nám prídu o dva roky z celej Európy. Jedným z nich bude aj nová športová hala, ktorá má vyrásť na mieste bývalej dočasnej autobusovej stanice na Mičinskej.

Vládne zdroje pre Banskú Bystricu

Vláda SR na svojom augustovom zasadnutí schválila na prípravu a organizáciu tohto podujatia 12 miliónov eur pre neziskovú organizáciu Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2021, n. o., ktorú na tento účel zriadila banskobystrická samospráva.

Ďalšie finančné  prostriedky pre Mesto Banská Bystrica  mestskú spoločnosť MBB a.s. vo výške 11 miliónov eur budú využité na projektovú prípravu, vybudovanie a vybavenie novej športovej infraštruktúry (nová športová hala) vrátane príslušenstva, revitalizáciu, modernizáciu, rekonštrukciu a vybavenie existujúcich športovísk a ich areálov (plaváreň, zimný štadión).

Okrem toho ministerstvo obrany bude z vlastných zdrojov financovať výstavbu národného atletického štadióna za cca 12 miliónov eur na Štiavničkách, ktorý bude tiež k dispozícii mladým športovcom počas letnej európskej olympiády v Banskej Bystrici. Výstavba začne už tento mesiac, z toho dôvodu sa musia futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica dočasne presťahovať do Zvolena.

„Som rád, že EYOF bude financovaný najmä z rozpočtu vlády, účastníckych poplatkov a príspevku Európskej komisie, ako som v minulosti deklaroval. Výbornou správou pre celú Banskú Bystricu sú aj financie na rekonštrukciu a výstavbu športovej infraštruktúry v meste. Vďaka tomu nebude samospráva musieť v budúcnosti investovať do niektorých športovísk z rozpočtu mesta, a zostane nám tak viac na iné oblasti, ako je napríklad doprava, školstvo a sociálne veci. Verím, že prostredníctvom tohto športového podujatia pozitívne odprezentujeme Slovensko pred celou Európou,“

reagoval na uvoľnenie vládnych zdrojov povedal primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Pozemky Lesov SR na Mičinskej sa prevedú do vlastníctva mesta

Tento mesiac na stredajšom zasadnutí vládneho kabinetu pod vedením premiéra Petra Pellegriniho sa rozhodlo o prevode pozemkov štátu do vlastníctva mesta na Mičinskej z dôvodu konania Európskeho olympijského festivalu v roku 2021 prevádza na mesto Banská Bystrica. Spolu s existujúcimi mestskými pozemkami tak vznikne ucelený priestor na výstavbu novej športovej haly s potrebnou infraštruktúrou.

Materiál o prevode pozemkov z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zobrala vláda na vedomie. Celková výmera prevádzaného majetku štátu predstavuje 17 494 m2. Navrhovaná kúpna cena predávaného majetku je 799 806 eur. Uvedená cena bola prerokovaná a odsúhlasená 24. septembra 2019 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

Po dopracovaní projektu, ukončení stavebného konania a verejnom obstarávaní dodávateľa stavby sa bude môcť začať s výstavbou novej športovej haly na Mičinskej tak, aby bola uvedená do prevádzky pred konaním EYOF 2021.