Mesto predstaví urbanisticko-krajinárske štúdie prvých dvoch lokalít v rámci projektu Zelené sídliská

SPRÁVY
7 /

Po takmer rok trvajúcom participatívnom procese, do ktorého boli aktívne zapájaní obyvatelia prostredníctvom opakovaných stretnutí a dotazníkových prieskumov, vyhlásila samospráva verejnú súťaž na spracovanie projektových dokumentácií pre sedem vytypovaných priestorov na území mesta.

Víťazné architektonické ateliéry mali za úlohu, na základe prezentovaných požiadaviek verejnosti, najskôr pripraviť urbanisticko-architektonickú štúdie. Tie sa v najbližšom období postupne predstavia verejnosti. V stredu 15. marca 2023 pozýva banskobystrická samospráva na verejné stretnutie obyvateľov žijúcich v centre mesta – na Severnej.

Vo štvrtok 16. marca ulici sa uskutoční prezentácia urbanisticko-architektonickej štúdie pre lokalitu v Sásovej Magurská – Krivánska – Jelšová hájik.

Do verejnej súťaže, ktorá bola vyhlásená v auguste minulého roka, sa prihlásili uchádzači zo Slovenska, ale aj Českej republiky. Na základe hodnotení odbornej komisie sa stala úspešným uchádzačom pre tri lokality Magurská – Krivánska – Jelšový hájik, Severná a ulica Vansovej, spoločnosť Rudbeckia, s. r. o., ktorá ponúka služby v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry od roku 1998.

„Pri výbere architektov sme kládli dôraz nielen na cenu, ale predovšetkým na kvalitu, ako aj referencie na doposiaľ zrealizované diela. Som rád, že už budúci týždeň spoločne s víťaznými architektmi predstavíme Banskobystričankám a Banskobystričanom prvé štúdie komplexnej revitalizácie dvoch lokalít. Zároveň budú obyvatelia informovaní o doterajšom priebehu projektu, ale aj ďalšom postupe smerujúcom k úspešnej realizácii. Všetkých srdečne pozývam a verím, že sa stretneme v čo najväčšom počte,“

hovorí primátor Ján Nosko.

Primátor Ján Nosko s viceprimátorom Jakubom Gajdošíkom

Primátor Ján Nosko s viceprimátorom Jakubom Gajdošíkom

Termíny prvých stretnutí

Severná

Základná škola Bakossova (jedáleň) – streda, 15. marca 2023 o 17:00 hod.

Magurská – Krivánska – Jelšová hájik

Základná škola Pieninská (jedáleň) – štvrtok, 16. marca 2023 o 17:00 hod.

O termínoch verejných stretnutí pre ostatných päť lokalít, ktoré pripravujú ďalšie architektonické ateliéry, bude mesto obyvateľov včas informovať.

Cieľom projektu Zelené sídliská je komplexná obnova vytypovaných siedmich verejných priestorov na území mesta s celkovou rozlohou viac ako 50 hektárov. Hlavnou prioritou je revitalizácia zelene, budovanie oddychových zón, detských ihrísk a športovísk pre všetky vekové kategórie.

Súčasťou má byť tiež obnova chodníkov, rekonštrukcia verejného osvetlenia a v súvislosti so zmenou klímy i nedostatkom zrážok aj aplikácia potrebných vodozádržných opatrení. Všetky informácie o projekte Zelené sídliská nájdete: www.banskabystrica.sk/zelenesidliska

Projekt Zelené sídliská je zameraný na revitalizáciu siedmich lokalít – verejných priestorov:  Mládežnícka – Družby – Okružná (Fončorda), Bernolákova – Radvanská (Radvaň-Kráľová), Podháj (Radvaň-Kráľová), Magurská – Krivánska – Jelšový hájik (Rudlová-Sásová), Vansovej (staré mesto-Fortnička), Severná ulica (staré mesto), Gaštanová – Lipová – Limbová – Povstalecká (Podlavice). Samospráva pripravuje jednotlivé zámery participáciou, v zmysle akčného plánu Otvoreného vládnutia, ku ktorému sa hlási.

Zdroj: Dominika Adamovičová, Foto: mesto BB a ilustračné