Mesto informuje o lokálnych dopravných obmedzeniach počas stavebných prác

SPRÁVY
0 /

Po rekonštrukcii Hornej ulice a ulice Československej armády pokračujú stavebné práce na Partizánskej ceste. V závere týždňa a počas soboty je plánované asfaltovanie, ktoré vylúči na istý čas trolejbusovú dopravu z trasy Námestie slobody, Partizánska cesta a ul. 29. augusta. Obyvateľom sa mesto ospravedlňuje za zníženie komfortu a prosí ich o trpezlivosť.

Asfaltovanie Partizánskej cesty

29. – 30. júla (štvrtok, piatok) asfaltovanie podkladových vrstiev na Partizánskej ceste

Partizánska cesta bude prejazdná pre všetky vozidlá okrem trolejbusov pri pokládke asfaltu na odbočovacej vetve na ul. 29. augusta. Trolejbusová doprava bude presmerovaná na cestu  I/66 na cca 4 hodiny a vynechané budú zastávky „Námestie slobody“, Partizánska cesta“ a „29. augusta“.

31. júl (sobota) – asfaltovanie obrusnej vrstvy na Partizánskej ceste

Prejazdná bude pre všetky vozidlá okrem trolejbusov pri pokládke asfaltu na odbočovacej vetve na ul. 29. augusta. Trolejbusy budú presmerované na cestu I/66 na celý deň, pričom budú opätovne vynechané zastávky „Námestie slobody“, Partizánska cesta“ a „29. augusta“.

Mesto Banská Bystrica v utorok opätovne prerokovalo postup stavebných prác rekonštrukcie Partizánskej cesty spolu s Dopravným podnikom mesta a zhotoviteľom stavby. Počas asfaltovania bude v dňoch 29. a 30. júla 2021 Partizánska cesta nakoniec prejazdná pre všetky vozidlá, vrátane trolejbusov.

Dopravný podnik v záujme minimalizácie negatívneho dopadu dopravných obmedzení na cestujúcu verejnosť počas pokládky nových asfaltov zmobilizoval všetky kapacity aj na sobotu, 31. júla, keď zabezpečí dopravné služby na trolejbusových linkách 1,2,4,6, a 7 náhradnými vozidlami bez potreby využitia trolejovej dráhy. Na cesty sa dostanú všetky tri dualbusy, elektrobus i náhradné autobusy. Samospráva verí, že toto rozhodnutie poteší všetkých, ktorí služby mestskej hromadnej dopravy využívajú aktívne i príležitostne.

Asfaltovanie v Podlaviciach

V mestskej časti Podlavice sa bude asfaltovať Buková a Gaštanová ulica s nasledovnými obmedzeniami:

28. júla (streda) – asfaltovanie Bukovej ulice

Pracovať sa bude na konci pri otočke autobusov. Keďže sa počas práce nebudú mať autobusy kde otočiť, na deň bude dočasne zrušená zastávka „Skubín, otočka“.

28. a 29. júla (streda, štvrtok) – asfaltovanie Gaštanovej ulice

Prejazdná bude vždy po jednej polovici vozovky. Obyvateľov čakajú len krátkodobé obmedzenia na bočných vjazdoch na Limbovú a Javorovú ulicu. Mestská hromadná doprava bude fungovať bez obmedzenia.

Výstavba nového mosta v Iliaši

Práce na výstavbe nového mosta v mestskej časti Iliaš pokročili a dostali sa do fázy, keď je opätovne potrebné úplne uzatvoriť starý provizórny most, ktorý slúži v novej polohe ako dočasná obchádzková trasa.

Z dôvodu osádzania nosnej konštrukcie nového obojsmerného mosta bude uzatvorený v dňoch od 5. augusta 7:00 hod. do 7. augusta 2021. Obyvateľom na prejazd poslúži poľná cesta v smere na Vlkanovú.

Harmonogram prác

  1. augusta 2021 (7:00 hod.) uzatvorí zhotoviteľ dočasnú obchádzkovú trasu a začne inštalovať žeriav, ktorý bude osádzať nosné konštrukcie nového mosta
  2. augusta 2021 realizácia ukladania pozdĺžnych priehradových nosníkov
  3. augusta 2021 demontáž žeriavu
  4. augusta 2021 sprejazdnenie starého provizórneho mosta

 

Zdroj: Zdenka Marhefková , Foto: mesto BB a Marek Rakovský