Mesto chce získať športový areál v starej Sásovej

SPRÁVY
9 /

Banská Bystrica ako Európske mesto športu 2017 pokračuje v rozširovaní a zveľaďovaní svojej športovej infraštruktúry v jednotlivých mestských častiach. Na poslednom mestskom zastupiteľstve prešiel návrh vedenia banskobystrickej samosprávy na získanie športového areálu v Sásovej s telocvičňou a futbalovým ihriskom do majetku mesta.

Poslanci schválili prevod prebytku rozpočtu za rok 2018 v objeme 4,1 milióna eur do fondu minulých rokov a návrh na použitie týchto prostriedkov. Medzi projektmi, do ktorých chce mesto z tohto fondu investovať, je aj odkúpenie súkromného športového areálu v starej Sásovej do majetku samosprávy.

Prvý viceprimátor Jakub Gajdošík hovorí:

„Tento areál nikdy nebol mestský. V súčasnosti patri súkromnému developerovi, ktorý môže hypoteticky kedykoľvek ihrisko zavrieť pre verejnosť. To nemôžeme pripustiť a je v našom záujme tento areál odkúpiť, aby patril mestu a navždy slúžil pre šport v zodpovedajúcej kvalite.“

Maximálna vyčlenená suma, za ktorú je mesto pripravené odkúpiť tento areál Na Zábave s rozlohou takmer 10.000 m2, je 430.000 eur. Ďalšie peniaze by mali už tento rok smerovať aj do rekonštrukcie dlažby na ceste pred štadiónom, rozbitú dlažbu by mal nahradiť asfalt.

Poslanec za Rudlovú – Sásovú Michal Škantár, ktorý je aj podpredsedom Komisie MsZ pre výstavbu a technickú infraštruktúru, k samotnej investícii, k tomu dodáva:

„Areál historicky patri k starej Sásovej. Je povinnosťou mesta zachovať športové plochy pre verejnosť a nie pre záujmy developerov. Na futbalovom ihrisku hrá a bude hrať miestny klub ŠK Sásová, dajú sa tu konať viaceré podujatia, chceme zrekonštruovať telocvičňu slúžiacu pre športovú verejnosť aj pre usporiadanie spoločenských akcií.“

Pokiaľ sa podarí mestu získať športový areál v starej Sásovej a zveľadí ho, v tejto mestskej časti pribudnú k zmodernizovaným športoviskám ZŠ Ďumbierska ďalšie športové priestory pre verejnosť s multifunkčným využitím.

Autor: (tom), Foto: redakčné