Mesto Banská Bystrica od budúceho roka rozširuje poskytovanie sociálnych služieb

SPRÁVY
2 /

Z dôvodu neustále sa zvyšujúceho dopytu našich seniorov a zdravotne znevýhodnených obyvateľov o pobytové i ambulantné sociálne služby, pristupuje mestská samospráva od budúceho roka k ich optimalizácii a rozšíreniu kapacít v zariadení na ul. 9. mája na Uhlisku v Banskej Bystrici.

Celý objekt prešiel za uplynulé štyri roky výraznou rekonštrukciou, modernizáciou,  debarierizáciou pristavením lôžkového výťahu, a súčasťou bol aj nákup nového vybavenia. Pridanou hodnotou je vždy ochotný personál pripravený pomôcť každému, kto to potrebuje.

Nové vybavenie v zariadení na Uhlisku

Nové vybavenie v zariadení na Uhlisku

Objekt vo vlastníctve mesta na Uhlisku, Stredisko sociálnych služieb, sa za posledné roky kompletne zrekonštruoval. Na budove boli vymenené všetky okná a dvere, vybudoval sa zdroj tepla, zrealizovala sa výmena rozvodov, obnovili sa pavilóny, nakúpilo sa potrebné vybavenie či atypický nábytok. V ďalšej etape sa zrealizovala prístavba výťahu, rekonštrukcia ďalších poschodí, opravy elektroinštalácie, montáž záložného zdroja a pod. Od roku 2018 tak samospráva investovala do komplexnej obnovy mestskej budovy cca 700 000 eur.

Som rád, že každý rok sa nám podarilo vyčleniť nemalú finančnú čiastku, aby sme budovu vo vlastníctve mesta kompletne obnovili, a v nevyužívaných priestoroch zároveň rozšírili kapacity. Dopyt po sociálnych službách z roka na rok narastá a o takéto miesta je veľký záujem.  V súčasnosti pripravujeme všetko tak, aby od nového roka mohli priestory plnohodnotne využívať tí, ktorí to najviac potrebujú,“

hovorí primátor Ján Nosko.

Ján Nosko

Ján Nosko

Mestské Stredisko sociálnych služieb v súčasnosti poskytuje komplexné pobytové a ambulantné sociálne služby pre 33 klientov v troch prevádzkach zamerané na  týždennú a dennú formu pobytu a opatrovateľské služby.  Určené sú pre tých, ktorí potrebujú celodennú starostlivosť, pomoc inej osoby pri každodenných úkonoch, podávanie pravidelnej stravy, spoločnosť a kontakt s inými ľuďmi.

„Sociálne služby poskytované v rámci Strediska sociálnych služieb od 1. januára 2022 budú optimalizované v dvoch objektoch s rozšírenými kapacitami. O možnosti ich využitia budeme informovať,“

objasňuje Ivana Kružliaková, vedúca Odboru sociálnych vecí MsÚ v Banskej Bystrici.

Ivana Kružliaková

Ivana Kružliaková

Ambulantná služba denného stacionára bude fungovať v KOMUCE na Robotníckej 12.  K presťahovaniu mesto pristúpilo najmä z  dôvodu, že priestory na Robotníckej ulici sú vhodnejšie. Objekt ponúka viaceré možnosti na realizáciu voľnočasových aktivít pre seniorov a zdravotne znevýhodnené osoby, ako aj rozvoj ich pracovných zručností. Klienti môžu využívať miestnosť na výrobu produktov z keramiky, počítačovú miestnosť i knižnicu.

Zariadenie opatrovateľskej služby s týždennou formou pobytu poskytne službu pre ďalších 22 klientov v budove na ulici 9. mája 74. V objekte zároveň dochádza k vytvoreniu nového zariadenia pre seniorov s celoročnou formou pobytu s kapacitou ďalších 14 miest. Klienti, ktorí si vyžadujú dlhodobú starostlivosť budú umiestnení v zrekonštruovaných jedno, dvoj a trojlôžkových izbách. Prístup do zariadení je zabezpečený výťahom v oboch budovách a celý objekt je bezbariérový.

Komuce

Komuce

Zdroj: Zdenka Marhefková, Foto: mesto BB a ilustračné