Marcel Slávik – postrach stavebníkov a samospráv na celom Slovensku vo vládnej komisii…

SPRÁVY
6 /

Znie to neuveriteľne, ale podpredseda vlády Štefan Holý zo Sme rodina pozval  do vládnej komisie pripravujúcej zmenu stavebného zákona aj neslávne známeho účastníka  správnych konaní pri posudzovaní vplyvov stavieb na životné prostredie, stavebných či výrubových povolení na celom Slovensku, vrátane Banskej Bystrice.

V rozpore so zdravým rozumom 

Táto tragikomická postava, ktorá účelovo a nezmyselne predlžuje správne konania na úrovni samospráv či okresných úradov a de facto škodí investorom, sa volá Marcel Slávik. Svoje neblahé skúsenosti s ním máme aj v Banskej Bystrici.

Slávik pod hlavičkou Združenia domových samospráv z Bratislavy využíva proces verejného posudzovania vplyvov stavieb na životné prostredie (EIA) ale aj stavebné konania  tak, že na jednotlivé stavebné úrady posiela formálne pripomienky k jednotlivým stavbám.

Ak ho aj úrady z procesu vylúčia, odvoláva sa, čím predlžuje dobu schvaľovania a povoľovania jednotlivých stavieb. Vo väčšine prípadov je potom združenie vedené ako účastník konania.

Stáva sa pravidlom, že úrady ani v odvolaniach nevyhovejú jeho formálnym pripomienkam, ale to, čo malo trvať 30 alebo 60 dní, sa predĺži o raz tak dlhú dobu. Takto sa Slávikovi podarilo priviesť do sklzu výstavbu veľkých priemyselných či športových areálov.

Jeho združenie napríklad od stavebníkov často v pripomienkach žiada, aby súčasťou akéhokoľvek projektu bol  socha, plastika, reliéf či fontána:

„Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.“

Stvárnenie sochy či fontány však nemá zostať len na ľubovôli  investora. Podľa združenia má prebehnúť verejná súťaž, keď vo výberovej komisii bude zástupca investora, architekt spracúvajúci projektovú dokumentáciu, zástupca mestskej aj miestnej samosprávy, zástupca zainteresovanej verejnosti a predstaviteľ akademickej umeleckej obce.

Slávik nevynechal ani Banskú Bystricu

Marcel Slávik so svojím združením „šarapatil“ aj v meste pod Urpínom. Písali sme o ňom na našom portáli napr. v článku https://www.bystricoviny.sk/bystricoviny-tv/bratislavsky-slavik-neoddialil-vystavbu-parkoviska-sasovej/. Na elektronickej úradnej tabuli Banskej Bystrici si našiel stavebné konanie na verejné parkovisko Rudohorská a elektronicky podal svoje formálne pripomienky.

Tie síce stavebný úrad pochopiteľne neakceptoval, ale jeho odvolaniami sa neúmerne predĺžil čas na vydanie právoplatného stavebného povolania, hoci naň spolu s mestom čakali aj obyvatelia najväčšieho banskobystrického sídliska.

Takto obišlo niekoľko ďalších stavieb v Banskej Bystrici. Slávik aktuálne „vkladá nohu do dverí“  pri projekte revitalizácie mestského parku, ktorý „leží v žalúdku“ aj niektorým bystrický aktivistom.

Vo vládnej komisii bude výsmechom stavebných odborníkov

Mnohí investori, starostovia či primátori, ale aj úradníci na stavebných úradoch si pri spomenutí mena Marcel Slávik poklepkávajú na čelo, ale zároveň majú obavy, ako sa zasa natiahne správne konanie, do ktorého sa doslova votrel.

A prečo to robí? Nevedno či ide o psychologickú poruchu alebo vytvorenie situácie, v ktorej investor môže zo straty drahocenného času stratiť nervy a bude chcieť prekážku odstrániť nejakou dohodou s dotyčným účastníkom konania.

Rovnako teraz tí, ktorí poznajú Marcela Slávika a jeho metódy práce, iba nechápavo krútia hlavou, ako môže  takémuto  človeku v súvislosti s pripravovanými  zmenami stavebného zákona poslať pozvánku do vládnej komisie podpredseda vlády Štefan Holý. To je ako „urobiť capa záhradníkom“. Hrozí ďalší škandál…

Autor: (tom), Foto: ilustračné