Ľudová strana Naše Slovensko ovládla Regionálnu správu ciest

SPRÁVY
20 /

Predseda BBSK Marian Kotleba nerobí stranícke personálne zmeny iba na svojom úrade, ale už aj v krajskej firme Banskobystrická regionálna správa ciest a.s. Tu vymenil celé doterajšie vedenie a do orgánov BBRSC a,s. dosadil funkcionárov Ľudovej strany Naše Slovensko.

Banskobystrická regionálna správa ciest

Bývalé vedenie BBSK pred štyrmi  rokmi vrátilo podnik BBRSC a.s  späť z rúk anglickej garážovej firmy a jeho 100-percentným vlastníkom zostal Banskobystrický samosprávny kraj. Následne sa ho podarilo stabilizovať aj napriek tomu, že už pri jeho vzniku mu kraj predal stroje za 7 miliónov eur, z ktorých mnohé boli 20-30 rokov staré a mali už nulovú zostatkovú hodnotu.

Kvôli vysokým ročným splátkam podnik nebol schopný zakúpiť nové mechanizmy za vlastné. Vďaka húževnatosti zamestnancov BBRSC a.s. sa darilo zháňať náhradné súčiastky, kde to bolo možné, dokonca aj na šrotoviskách. Situácia sa stala  neúnosnou, keď počas extrémnej zimy na prelome rokov  2012/13 vypadlo v priebehu týždňa 17 sypačov a bola ohrozená bezpečnosť vodičov.

V auguste 2013 preto poslanci BBSK odsúhlasili, aby sa o splátky v objeme cca 4 milióny eur, ktoré bolo treba uhrádzať až do roku 2020, zvýšilo základné imanie BBRSC a.s. To umožnilo Regionálnej správe ciest zakúpiť nové stroje. Tento krok zároveň zvýšil hodnotu tejto krajskej firmy a zabránil tak do budúcnosti prípadným pokusom jej lacnú privatizáciu.

Trestné oznámenie nového predsedu BBSK

Krátko po nástupe Mariana Kotlebu do funkcie predsedu BBSK ako jedno z prvých novoročných  trestných oznámení smerovalo voči „neznámemu páchateľovi“, ktorým bol odvolaný generálny riaditeľ a predseda predstavenstva BBRSC a.s. Ing. Ján Butkovský. Podľa Kotlebu malo ísť o nezrovnalosti v krajskej firme vo výške okolo 1,7 milióna eur v súvislosti s údajným nehospodárnym nákupom techniky a materiálu na zimnú údržbu, k čomu však štatutár BBSK nepredložil žiadne bližšie údaje.

„Tieto obvinenia nechápem. K nehospodárnemu nakladaniu s majetkom v žiadnom prípade nedošlo. Ak však príde k preverovaniu obvinenia, použijem všetky prostriedky na to, aby som tie obvinenia vyvrátil,“

reagoval odvolaný šéf krajskej  firmy Butkovský.

Novovymenovaný generálny riaditeľ BBRSC a.s. právnik Mgr. Róbert Vágvölgyi, ktorý s problematikou ciest nemal dovtedy nič spoločné, k tomu povedal:

„Neviem o akých nezrovnalostiach hovoríte. O trestnom oznámení som sa dozvedel iba z médií.“ 

Kotlebov predchodca  Vladimír Maňka k jeho trestnému oznámeniu následne dodal:

„Ak má podozrenie, nech to dá preveriť, ale výberové konania sa aj na BBRSC a.s. robili transparentne elektronickým obstarávaním. Sú to hlúposti.“

Predseda BBSK doposiaľ neinformoval verejnosť, ako dopadlo predmetné trestné oznámenie. Faktom je, že zatiaľ všetky doterajšie trestné oznámenia, ktoré v súvislosti s prechádzajúcou činnosťou BBSK Marian Kotleba podal, boli neúspešné. Na tom poslednom je však zaujímavé, že po vynútenom odchode odvolaného generálneho riaditeľa z BBRSC a.s. mu podľa našich informácií napriek  obvineniam z nehospodárneho  nakladania s majetkom bola vyplatená odmena za výborné hospodárenie, ktorá stála kraj viac ako 7.000 eur.

Nové stranícke vedenie BBRSC a.s. je z ĽSNS

Súčasný predseda BBSK zároveň kompletne vymenil orgány spoločnosti BBRSC a.s. a ich novým  členom mal zdvihnúť aj mesačné odmeny. Ako sme si mohli overiť v Obchodnom registri, všetkými tromi členmi predstavenstva tejto krajskej firmy sú od februára predstavitelia Ľudovej strany Naše Slovensko, ktorí pracujú aj vo vedúcich funkciách na Úrade BBSK.

Predsedom predstavenstva BBRSC a.s. je vedúci oddelenia regionálneho rozvoja na krajskom úrade Mgr. Rastislav Schlosár (krajský predseda ĽSNS Bratislava), podpredsedom predstavenstva je riaditeľ krajského úradu  Ing. Martin Beluský (predseda ĽSNS) a členom predstavenstva je vedúci oddelenia pre styk s verejnosťou na krajskom úrade Miroslav Belička (miestny predseda ĽSNS v Banskej Bystrici). U riaditeľa Úradu BBSK Beluského môže ísť  o konflikt záujmov, pretože  pri rokovaniach s BBRSC a.s. vystupuje v pozícii objednávateľa i dodávateľa.

ĽSNS ovládla aj dozornú radu BBRSC a.s. Jej predsedom je učiteľ z Rimavskej Soboty Mgr. Stanislav Mizík (krajský predseda ĽSNS Banská Bystrica), členmi skladník Rastislav Kysel (ĽSNS v Žiari nad Hronom) a Jozef Forgáč z Orovnice, ktorý jediný nie je z ĽSNS a v zmysle zákona zastupuje zamestnancov.

Správa regionálnych ciest je po kompletnej zmene vedenia v strate

Ku koncu roka 2013 bola krajská firma BBRSC a.s. stabilizovaným podnikom s takmer 500 zamestnancami, ktorej sa darilo získavať aj externé zákazky. Po nástupe nového vedenia samosprávneho kraja od januára 2014 však vytvára stratu, pričom  túto krajskú firmu  riadi generálny riaditeľ s tromi členmi predstavenstva, z ktorých ani jeden nemá praktické skúsenosti so správou vyše 2.570 km regionálnych ciest II. a III. triedy, vrátane 1.108 mostných objektov.

Vďaka mimoriadne miernej uplynulej zime takmer bez snehu mohol Banskobystrický  samosprávny kraj ušetriť na zimnej údržbe, podobne ako mesto Banská Bystrica, značné finančné prostriedky z rozpočtu. To by sa mohlo odraziť v zlepšenej letnej údržbe krajskej cestnej siete aj so stavebnými opravami poškodených komunikácií, ktoré vykonáva BBRSC a.s.

Zdroj: Bystricoviny.sk