Krízový štáb mesta Banská Bystrica a RÚVZ prijali niekoľko nových opatrení

SPRÁVY
0 /

V piatok zasadal Krízový štáb mesta Banská Bystrica, ktorého členovia diskutovali najmä o pomoci osamelým seniorom a fungovaní materských škôl i detských jaslí. Všetci vyzývajú k prísnemu dodržiavaniu nevyhnutných opatrení a rešpektovaniu platných nariadení. Mnohí obyvatelia totiž nerešpektujú zákaz vychádzania daný platným uznesením Vlády SR od 1. do 24. januára 2021.

Pomoc pre osamelých

Projekt Osamelý senior, ktorý mesto opätovne spustilo pred Vianocami, je v neustálej prevádzke. Napriek nízkemu záujmu zo strany verejnosti v predsviatočnom období, ostáva naďalej funkčný a k dispozícii pre tých, ktorí to potrebujú.

Je určený pre starších obyvateľov nad 65 rokov, ľudí v karanténe, ktorým nemá kto pomôcť či osoby so zdravotným znevýhodnením bez pomoci najbližších rodinných príslušníkov.

Mestská samospráva pripomína, že požiadavky na nákup potravín či liekov je potrebné zasielať na e-mailovú adresu osamelysenior@banskabystrica.sk a na t. č. 048/4330 777, na ktorom je možné nahrať mimo pracovných dní aj hlasovú správu.

Prevádzka materských škôl a mestských detských jaslí

Reflektujúc na aktuálny nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie, budú od pondelka, 11. januára 2021 až do odvolania materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a mestské detské jasle dostupné len pre deti zákonných zástupcov, z ktorých aspoň jeden pracuje  v kritickej infraštruktúre, resp. pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

Fungovanie mestského úradu

Mestský úrad v Banskej Bystrici bude od pondelka, 11. januára 2021 pre verejnosť až do odvolania naďalej zatvorený. V obmedzenom režime bude fungovať len Matričný úrad a ohlasovňa pobytu, ktorého zamestnanci vykonávajú jedine úkony spojené s vydávaním dokladov týkajúcich sa narodení, úmrtí a trvalého alebo prechodného pobytu.

„Obyvateľov žiadame, aby zamestnancov úradu v prípade potreby kontaktovali výlučne telefonicky alebo e-mailom. Kontakty na zamestnancov jednotlivých odborov a oddelení nájdete TU,“

uvádza hovorkyňa primátora mesta Zdenka Marhefková.

Po skúsenostiach z aktuálneho týždňa, budú od pondelka, 11. januára  vo vestibule MsÚ dostupné všetky tlačivá týkajúce sa miestnych daní a poplatkov a poplatkov za komunálny odpad. Platby je potrebné realizovať výlučne bankovým prevodom.

V prípade, že niekto príde napriek zákazu vychádzania na úrad s vyplneným tlačivom k miestnym daniam (napr. daňové priznanie k dane z nehnuteľnosti, k poplatku za komunálny odpad, daňové priznanie k dani za psa), môže ho vložiť do boxu nachádzajúceho sa vo vestibule MsÚ. Po 12:00 hodine odporúča mesto využiť služby Slovenskej pošty.

Nové opatrenia RÚVZ v Banskej Bystrici 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici reagoval na odporúčania mimoriadnej bezpečnostnej rady Banskobystrického kraja, ktorá zasadala vo štvrtok.

Na 25 m2 predajnej plochy pripadá maximálne jeden zákazník. Povinnosťou predajcov je tiež zabezpečiť maximálne možné využitie dostupných pokladníc tak, aby sa minimalizoval počet čakajúcich zákazníkov. V prípade samoobslužných pokladníc majú dozrieť na zachovávanie minimálne dvojmetrových odstupov medzi osobami.

Zakazuje sa tiež prevádzkovať zariadenia poskytujúce starostlivosť o deti do troch rokov veku. To sa nevzťahuje na zariadenia, ktoré poskytujú starostlivosť o deti zamestnancov orgánov štátnej správy a prevádzkovateľov na úseku kritickej infraštruktúry, zdravotníckych pracovníkov i ostatných v zdravotníctve, tiež pracovníkov zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života.

Treba sledovať webové stránky mesta a jednotlivých materských škôl, aby rodičia detí získali presné informácie o prevádzke jednotlivých zariadení.

 

Zdroj:  Zdenka Marhefková a TASR, Foto: ilustračné