Kraj založil druhý poľnohospodársky sociálny podnik

SPRÁVY
0 /

Banskobystrický samosprávny kraj pokračuje v zakladaní sociálnych podnikov.  Po založení podniku Rozvojové služby BBSK s.r.o. so sídlom v Banskej Bystrici je to Agro – drevinový ekosystém BBSK s.r.o.  v Rovňanoch (okres Poltár).

Tento krajský sociálny podnik  dá prácu uchádzačom znevýhodneným na trhu práce, zabezpečí prax študentom blízkej strednej školy a úrodu využijú organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Bude pôsobiť v obci Rovňany v poltárskom okrese.

Hospodáriť plánuje na pôde, ktorú má dlhodobo v nájme Spojená škola Poltár v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Podnik bude zameraný na pestovanie cesnaku a drevín, ovocinárstvo a chov včiel s následnou distribúciou produkcie do školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.

Prvý krokom pred spustením sociálneho podniku bol audit stromov v ovocnom sade pôvodne s 1 300 stromami. Výhodou pozemku je práve existencia pôvodného ovocného sadu založeného v roku 1950 s odrodami hrušiek a jabloní vypestovaných priamo pre túto lokalitu. Úlohou sociálneho podniku bude tento sad zveľadiť a v budúcnosti plánuje ovocie zo sadu spracovávať napríklad lisovaním na ovocné šťavy.

Po začatí fungovania v sociálnom podniku nájdu prax žiaci školy.  Krajská samospráva do podniku vkladá 74 tisíc eur. Ten má počas piatich rokov zamestnať minimálne 20 až 25 ľudí.

„Táto investícia do rozbehu niečoho tak unikátneho na Slovensku ma nesmierne teší. Ide o investíciu do pôdy, do domácej produkcie, do ľudí v našom kraji aj do žiakov v našich školách. Keď si zoberieme, že vypestovanú úrodu budú ešte aj zužitkovávať zariadenia v našej zriaďovateľskej pôsobnosti, kraj tým v istej miere šetrí, a zároveň do škôl či domov sociálnych služieb posiela produkty, ktoré by inak kupoval od dovozcov, ktorých často nepoznáme,“

hovorí predseda BBSK Ján Lunter.

Ešte v tomto roku sociálny podnik plánuje zamestnať troch ľudí z radu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a začne pestovaním zimnej odrody cesnaku. Postupne pribudne ovocinárstvo, chov včiel a pestovanie drevín, neskôr bude vyrábať aj produkty.

Tak pribudnú aj ďalšie pracovné príležitosti v okrese Poltár, ktorý je zaradený do zoznamu najmenej rozvinutých okresov, pričom k 31. marcu 2019 tu bola nezamestnanosť na úrovni 10,58 percenta, pričom priemer v Banskobystrickom kraji je 6,95 percenta.

Keďže ide o prvý agro – drevinový ekosystém na Slovensku, odborne chce spolupracovať s Národným lesníckym centrom na pestovaní drevín. Stredná odborná škola Želovce bude odborným garantom pre ovocinárstvo, Spojená škola Poltár odborne zastreší pestovanie zeleniny a Stredná odborná škola Bánoš bude odborne garantovať chov včiel.

V ďalších rokoch BBSK plánuje založiť podobné sociálne podniky so zameraním na poľnohospodárstvo naviazané na Strednú odbornú školu hotelových služieb a dopravy v Lučenci a na Strednú odbornú školu technickú a agropotravinársku v Rimavskej Sobote. Takisto plánuje rozšíriť už založený krajský sociálny podnik Rozvojové služby BBSK s.r.o. so zameraním na jednoduché stavebné činnosti o pobočku v Revúcej.

Autor: (dem) , Foto: FB BBSK a ilustračné