Kraj kvôli autobusovej doprave uzatvoril ďalšiu zmluvu s Taylor Wessing na 62 100 eur

SPRÁVY
11 /

Keď sme vlani v decembri uverejnili článok „Župa chce minúť na externé poradenstvo k verejnej doprave takmer 200.000 eur“, zožali sme zaň veľkú kritiku zo strany vedenia BBSK. Teraz na Valentína 14. februára 2019 uzavrel kraj mandátnu zmluvu o poskytovaní právnych služieb s Taylor Wessing e/n/w/c advokáti s. r. o. na viac ako 62 tisíc eur.

Hodnota uzatvorených zmlúv a objednávok versus vyplatené sumy

K 9. decembru 2018 sme na webovej stránke www.bbsk.sk v centrálnom registri zmlúv  v súvislosti s verejnou autobusovou dopravou našli zmluvy resp. objednávky na právne a konzultačné služby s advokátskymi kanceláriami AK Gruber, Taylor Wessing, auditorskou firmou Price Waterhouse Coopers, konzultačnou firmou Proved Olomouc, poradcami Miroslavom Vykom či Jurajom Jendrišákom za bezmála 200 tisíc eur z verejných zdrojov.

Objednávali sa nielen právne analýzy zmlúv, ale aj cestovných poriadkov či správneho procesu udeľovania dopravných licencií. To všetko najmä kvôli napadnutiu schválených dodatkov zmlúv o zabezpečení výkonov autobusovej dopravy vo verejnom záujme s dopravcami SAD Zvolen a SAD Lučenec, čo viedlo k vyvolaniu krízovej situácie v dovtedy bezproblémovo  fungujúcej verejnej autobusovej doprave v kraji ku koncu roka 2018.

autobusova doprava

Napokon z toho vďaka pevnému postoju dopravcov podporených aj Zväzom autobusovej dopravy v SR zostala iba deklarovaná súdna žaloba a predpokladaná verejná súťaž na nového zmluvného autobusového dopravcu ohlásená v Európskom vestníku, s čím nemajú problém ani súčasní dopravcovia. Keď sme chceli vidieť objednané a externými právnymi kanceláriami vypracované právne analýzy, bolo nám povedané, že sa jedná o obchodné tajomstvo. Nedostali sa k nim dokonca ani krajskí poslanci, okrem Ondreja Luntera, ktorý ako poradca župana bol vlastne pri tom…

Predseda BBSK Ján Lunter sa voči našim tvrdeniam v spomínanom decembrovom článku okrem iného ohradil slovami:

„Toto tvrdenie je nepravdivé a zavádzajúce. Skutočne uhradené náklady za tieto služby k dnešnému dňu predstavujú sumu menšiu než 38 500 eur. Je rozdiel medzi maximálnou teoretickou výškou nákladov, ktorá je v súčte v zmluvách uvedená ako maximálna stropná cena čerpania a reálne čerpanými zaplatenými službami.“

Ďalej Lunter pokračoval:.

„Právna analýza a zastupovanie v spore o platnosť predlžovania zmlúv stáli do dnešného dňa menej než 17.000 eur. Do uvedenej sumy je tiež započítaná suma výdavkov, ktorá je určená pre audítorskú spoločnosť, ktorú si BBSK prizval, aby vykonala kontrolu u doterajších dopravcov. Nehovoriac o tom, že do sumy už spadajú platby za dopravné analýzy, ktoré sú nutnosťou pre vypracovanie strategických dokumentov, napr. Plánu udržateľnej mobility. Dokonca veľká časť nákladov na právne služby sa týka procesu udeľovania dopravných licencií, ktoré by rovnako muselo prebehnúť bez ohľadu na spor o platnosť predlžovania zmlúv.“

vedenie bbsk s radovanom palom

Podľa riaditeľa Úradu BBSK Matúša Hollého ak by aj bola faktúra za právnikov 200 tisíc eur, je to pri finančnom objeme zákazky len kvapka v mori. A to všetko v situácii, keď kraj má vlastné oddelenie právnych  služieb so štyrmi právnikmi a veľký odbor regionálneho rozvoja, dopravy a investícií vedený Tomášom Mišovičom, MBA.

Hoci z krajskej webovej  stránky sme načítali sumy za všetky zmluvy a objednávky  súvisiace nielen so sporom s dopravcami, ale s verejnou autobusovou dopravou ako takou, nesledovali sme reálne vyplatené sumy, pretože o tých sa ešte vtedy nevedelo. Preto sme ďalšiu diskusiu o tomto probléme považovali za uzavretú.

Nová zmluva s bratislavskou advokátskou kanceláriou

To platilo až do chvíle, keď sme sa 15. februára 2019 opäť pozreli do centrálneho registra zmlúv kraja a objavili tam mandátnu zmluvu o poskytovaní právnych služieb na tento rok v sume  62 100 eur s DPH uzatvorenú so známou advokátskou kanceláriou Taylor Wessing e/n/w/c advokáti s. r. o. zastúpenou JUDr. Radovanom Palom, ktorý sa politicky angažuje v Progresívnom Slovensku.

radovan pala progresivne slovensko

Okrem všeobecných formulácií o právnom zastupovení v predmete zmluvy a jej ďalších častiach sa v preambule nachádza odsek:

preambula

Ide teda o pokračovanie právneho súboja so súčasnými autobusovými dopravcami  v kraji. Pochopiteľne ďalej sledujeme ako sa tento zláštny spor vyvinie a koľko to bude stáť daňových poplatníkov. Prioritným záujmom BBSK by však malo byť, aby sa v spolupráci so SAD Zvolen a SAD Lučenec i ďalšími odborníkmi konečne začalo intenzívne pracovať na projekte integrovanej verejnej dopravy v našom kraji, čo bol jeden z hlavných bodov volebného programu župana Jána Luntera.

mandatna zmluva

 

Napokon o tom sa hovorilo aj na nedávnom stretnutí predsedov Košického, Prešovského a Banskobystrického samosprávneho kraja vo formáte SK3. Prvým krokom k zavedeniu Integrovaného dopravného systému je jednotná tarifa v pravidelnej autobusovej doprave, ktorú od 1. februára zavádzajú spoločne Košický a Prešovský samosprávny kraj. V ďalšom kroku by mala byť verejná doprava koordinovaná aj s BBSK.

urad bbsk

Autor: (tom), Foto: ilustračné