Kotleba vedel, že na opravu cesty nedostane eurofondy, robí sa bez peňazí  

SPRÁVY
8 /

Banskobystrický samosprávny kraj nemal a stále nemá v rozpočte vyčlenené peniaze na rekonštrukciu cesty III. Triedy Čebovce – Sucháň v okrese Veľký Krtíš ani na likvidáciu povodňových škôd v okrese Rožňava. Hoci vedenie kraja premárnilo možnosť získať okolo 4,7 mil. eur z eurofondov, cesta sa robí bez zabezpečenia finančného krytia.

Vedenie kraja nevysvetľuje vynútené financovanie europrojektu z rozpočtu BBSK

Župan Marian Kotleba síce zvolal do obce Sucháň zastupiteľstva BBSK, aby pred médiami a miestnymi občanmi vyvinul nátlak na krajských poslancov, ktorí by mali dodatočne schváliť prefinancovanie opravy cesty III. triedy z krajského rozpočtu, ale stále nevysvetlil vlaňajšie premárnenie schválených eurofondov aj na túto investíciu v celkovej výške viac 10 miliónov eur. Neurobil tak ani po niekoľkohodinovom rokovaní o navrhovanej zmene rozpočtu BBSK.

Do redakcie sme dostali stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka SR, ktoré je riadiacim orgánom pre eurofondy:

„Projekt rekonštrukcie  a modernizácie úsekov ciest II. a III. triedy v BBSK bol zmluvne dohodnutý so záväzným termínom realizácie a ukončenia do 31.decembra 2014. BBSK svojou nečinnosťou a nerealizovaním projektu závažne porušil zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Na základe týchto závažných porušení MPRV SR odstúpilo od zmluvy.“

Premárnené eurofondy z nášho kraja využijú inde na Slovensku

Nevyčerpané prostriedky z Banskobystrického kraja využije sa využijú na iniciatívu JESSICA, ktorej zámerom je najmä zatepľovanie obytných domov. Pokiaľ by náš kraj chcel opätovne získať financie na jeho vedením zmarené europrojekty za vyše 10 miliónov eur (cesta Čebovce – Sucháň, odstraňovanie škôd po povodniach v okrese Revúca, rekonštrukcia DSS Ladomerská Vieska a Slatinka v Lučenci), môže  o ne požiadať zo štrukturálnych fondov EU v novom programovacom období,  ktoré práve beží.

Kotleba považuje dôvody ministerstva za vykonštruované a podal na súd žalobu o určení neplatnosti odstúpenia od zmlúv, ktorá však nemá odkladný účinok.

„Som presvedčený, že Úrad BBSK postupoval v súlade so zákonmi aj s metodikou Únie. Nič zlé sme neurobili, nič nepremeškali. Od dodávateľov už prišli prvé faktúry a ak poslanci nevyčlenia prostriedky na financovanie projektov, hrozia BBSK penále za omeškanie,

vyhlásil banskobystrický župan.

Zastupiteľstvo chce mať jasno

Poslanci však skôr, ako tak zrejme urobia, chcú od neho počuť vysvetlenie, prečo kraj prišiel o milióny eur aj na rekonštrukciu tejto cesty, prečo sa napriek zrušeniu zmlúv zo strany riadiaceho orgánu na pre eurofondy v rozpočtovom provizóriu bez zabezpečenia financovania vyberal dodávateľ stavby a objednávali práce, ktoré teraz treba zaplatiť. Marian Kotleba sa síce oháňa 8-miliónovým prebytkom hospodárenia kraja za minulý rok, ale tie peniaze sa podľa poslancov mohli využiť na ďalšie potrebné investície kraja a nie nimi nahrádzať ušlé financie zo zdrojov EÚ.

„Predseda BBSK nič nevysvetľuje, útočí na Európsku úniu, ministerstvo a nás poslancov. Ale predstavte si, že by sme len tých zhruba 5 miliónov eur zo zmareného europrojektu na túto cestu využili na 5-percentné spolufinancovanie ďalších potrebných projektov na rekonštrukciu ciest, domovov sociálnych služieb či škôl. Tak sme mohli získať na to 100 miliónov eur z fondov EÚ a nie ako teraz, kvôli neschopnosti alebo nechceniu vedenia kraja  vedenia  dodatočne zaťažovať náš  rozpočet,“

uviedla pre náš portál predsedníčka poslaneckého klubu SMER,SD, KDH Ľubica Laššáková.

Podľa našich informácií na zasadnutie zastupiteľstva BBSK v Sucháni prišli aj zástupcovia firmy, ktorá robí rekonštrukciu zhruba 20-kilometrového úseku predmetnej cesty. V dobrej viere, že všetko je v poriadku, uzavreli s Úradom BBSK zmluvu na dodávku prác. Až teraz sa dozvedeli, že kvôli zmareniu eurofondov vlastne žiadne financovanie stavby nie je zabezpečené. Nevedia si predstaviť, že za odvedenú prácu nedostanú dohodnuté peniaze, ako to vysvetlia svojim ľuďom.

K problému dodatočného vyčlenenia miliónov eur z rozpočtu kraja sa vráti zastupiteľstvo BBSK  5. júna na svojom ďalšom výjazdovom zasadnutí, podľa všetkého opäť v okrese Veľký Krtíš.

Autor: (tom), Foto: ilust.