Kampaň KlímaTYzuj: Krotíme plytvanie energiami na pracovisku

SPRÁVY
0 /

Pobyt v budovách a tepelný komfort na pracoviskách úzko súvisí so zmenou klímy. Spotreba energie na zabezpečenie ideálnej teploty negatívne prispieva emisiami skleníkových plynov k jej zmene. Zmena klímy zasa svojím extrémnym počasím vplýva na vnútornú klímu v budovách, a teda aj na našu pohodu a zdravie.

KlímaTYzuj

Ako tento nekonečný kolobeh zastaviť? Niekoľko tipov ponúka vzdelávacia kampaň KlímaTYzuj, ktorej autorom je Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).

V čase energetickej krízy ceny energií a plynu výrazne stúpajú a zasahujú aj do fungovania rôznych administratívnych prevádzok a škôl. Zamestnávatelia preto musia realizovať kroky na dosiahnutie maximálnych úspor nielen z ekologického, ale aj ekonomického hľadiska.

Faktom je, že v tomto smere máme ešte veľký priestor na zlepšenie. Vysoká spotreba energie môže byť dôsledkom plytvania samotnými užívateľmi budovy a ich spotrebiteľských návykov, nesprávneho nastavenia zariadení a ich nedostatočnou údržbou.

Existujú však možnosti, ako ušetriť energiu a zlepšiť vnútornú klímu budov aj bez veľkých investícií:

  • Organizačné opatrenia – slúžia na zefektívnenie prevádzky školy (maximálne využitie budov, obmedzenie prevádzkovej doby telocvične, zatváranie vstupných dverí, nezatemňovanie okien v zimnom období, školenia pre zamestnancov o šetrení energiami).
  • Technicko-prevádzkové opatrenia – sú určené na zlepšenie prevádzkových podmienok (odvzdušnenie vykurovacieho systému, kontrola teploty v miestnostiach a používanie ventilov na radiátoroch, oprava alebo výmena batérií a hlavíc za úspornejšie, odstavenie teplej vody a útlm teploty mimo prevádzky).
  • Investičné opatrenia – predstavujú významnú zmenu v technickom a energetickom vybavení školy (automatické spínače svetla, samostatné meranie elektriny a tepla pre jednotlivé objekty, zateplenie, výmena okien, LED osvetlenie, výmena vykurovacieho systému).

Mikroklímu pomôžu počas horúčav schladiť aj zelené a modré prvky v blízkom okolí (napr. dažďové záhrady, jazierka, výsadba stromov, zelená stena alebo strecha), priesakové a zelené spevnené plochy.

V prípade budov prinášajú najväčší efekt opatrenia zamerané na výmenu starých a neekologických vykurovacích zariadení na tuhé palivo za moderné zariadenia (využívajúce obnoviteľné zdroje energie) v kombinácii so zateplením. Ide však o investične náročné projekty, ktorých implementácia je časovo a administratívne náročná. Skúsme to zatiaľ inak, a to prostredníctvom februárovej výzvy z dielne SAŽP.

SAŽP v Banskej Bystrici

SAŽP v Banskej Bystrici

Výzva: Zatepli sa

V kanceláriách sa snažíme vytvoriť príjemnú atmosféru. Nároky na teplo a pocit pohody môžu byť pre každého kolegu subjektívne iné. Kúrenie alebo klimatizácia zvyšujú okrem nákladov na prevádzku aj našu uhlíkovú stopu.

Skúste sa dohodnúť na spoločných pravidlách a zostaňte COOL aj vďaka vášmu prístupu k šetreniu energiami.

Pravidlá výzvy

  1. Znížte teplotu v kancelárii, triede či kabinete o 1 °C.
  2. Dohodnite sa s kolegami na spoločnej stratégii „zateplenia“, inými slovami zahriatia sa (napr. spoločný horúci nápoj, teplý sveter, deka, pravidelné rozhýbanie tela).
  3. Odfoťte svoj spôsob zateplenia a napíšte nám o tom.

Registrovať sa do výzvy môžete tu: https://www.ewobox.sk/sazp/klimatyzuj-sa/v-praci-som-cool.

Zdroj: Michaela Pšenáková, Foto: SAŽP a ilustračné