Internetový Slobodný vysielač v Banskej Bystrici

SPRÁVY
1 /

V pondelok 14.januára 2013 začína z Banskej Bystrice vysielať nové internetové rádio Slobodný vysielač. Jeho zakladateľom je rovnomenné občianske združenie.

slobodny vysielac bb(1)„Chceme presadzovať a podporovať voľné šírenie informácii a slobodu slova a zároveň vytvoriť rozsiahly priestor pre vyjadrenie názorov verejnosti, ktorú takýmto spôsobom chceme vychovávať ku kritickému a samostatnému mysleniu,” uvádza predseda OZ Slobodný vysielač Norbert Lichtner.

V novom internetovom rádiu  budú pôsobiť  aj  Boris Koróni a Peter Kršiak, ktorí boli donedávna redaktormi kresťanského rádia Lumen. Koncom minulého roka však odišli, lebo v tomto médiu prestali pociťovať slobodu. Vyvrcholilo to kauzou odvolaného trnavského arcibiskupa Roberta Bezáka a kritikou niektorých „liberálnych“ relácií moderovaných Borisom Korónim, ktorý pôsobil aj v STV.

„Po mnohých neúspešných pokusoch dostať sa do rádia či televízie s úmyslom pravdivo informovať spoločnosť sa nám dostalo iba pár minút, či len sekúnd v médiách,  nepravdivo a zámerne s úmyslom poškodiť dobrým myšlienkam nás samotných. Keď aj nejaké denníky napíšu článok, je to vždy podľa gusta niekoho, kto ich ovláda,“ píše sa v stanovisku zakladateľov Slobodného vysielača.

Cieľom projektu nového internetového rádia je pravdivé a neskreslené informovanie verejnosti, podpora nezávislého a amatérskeho umenia, poradenstvo, presadzovanie a podpora voľného šírenia informácií a slobody slova. Interaktívny Slobodný vysielač sa chce zamerať na otvorená diskusiu o problémoch v spoločnosti a problémoch jednotlivcov, ale jaj Slovákov žijúcich v zahraničí. Neodmysliteľnou súčasťou  vysielania bude  zaujímavá hudba.

„Projekt začne ako internetové rádio, ktorého vysielanie bude v blízkej budúcnosti šírené aj v digitálnej podobe. Súčasťou projektu je aj internetová televízia a priestor pre blogy. Vzhľadom k otvorenosti a pravdivému obsahu programov nevidíme zatiaľ reálnosť terestriálneho vysielania. Veríme však, že pomocou veľkej podpory verejnosti bude aj táto cesta schodná,“ dodáva Lichtner.

Jednou z nosných relácií rozhlasového vysielania bude diskusia „V prvej línii“ na aktuálne politicko-spoločenské témy. „V slovenských médiách existujú tzv. blacklisty, zoznamy nepohodlných osôb, ktoré sa v nich nesmú objavovať, pretože sú nepohodlné pre vedenie daného média. V Slobodnom vysielači sme presvedčení, že v demokratickej spoločnosti, ktorá si má ctiť názorovú pluralitu, je takéto správanie absolútne neprijateľné. Aj preto chceme dávať priestor čo najširšiemu názorovému spektru osôb, bez akejkoľvek redakčnej cenzúry,“ hovorí autor relácie Boris Koróni.

Vysielanie bude financované formou dobrovoľných príspevkov verejnosti Tie majú pokrývať prevádzku, výrobu relácií, vlastnú propagáciu a rozvoj. Podrobné hospodárenie bude zverejňované každý mesiac na webovej stránke Viac o novom  internetovom rádiu v Banskej Bystrici nájdete na www.slobodnyvysielac.sk.

Zdroj: Slobodný vysielač