Iba nezodpovední politici dokážu znehodnotiť enviro program školy či kvôli tomu zaútočiť na vedenie ZŠ a mesta

SPRÁVY
3 /

ZŠ Pieninská sa ocitla v nezávideniahodnej situácii po medializácii víkendového  incidentu v súvislosti so zneužitím pekného environmentálneho podujatia žiakov s rodičmi nezodpovednou politickou stranou na svoju propagáciu a následným tlakom opozičných komunálnych politikov na vyvodzovanie zodpovednosti vedenia mesta voči riaditeľke školy.

Planéta Zem sa usmieva

V sobotu 13. mája sa v areáli ZŠ Pieninská uskutočnilo podujatie s názvom „Planéta Zem sa usmieva“. Slávnostne ho otvorila riaditeľka školy PaedDr. Janka Prisažná za účasti zástupcu primátora mesta Ing. Martina Majlinga, mestských poslancov Mgr. Matúša Molitorisa a Ing. Milana Lichého, vedúcej Školského úradu mesta RNDr. Jany Odrobiňákovou, žiakov a ich rodičov.

V rámci tohto zaujímavého podujatia mali návštevníci možnosť pozrieť si množstvo sprievodných aktivít v oblasti environmentálnej výchovy. Nechýbali ukážky výtvarných prác žiakov na tému životné prostredie a recyklácia, možnosť zapojenia sa do eko SWAPu – výmeny oblečenia, kníh či hračiek a podobne.

SWAPom škola pomohla nielen našej prírode, ale v spolupráci s Medzitrhom práce v BB aj rodinám v núdzi. Podujatie sa nieslo v príjemnej atmosfére. Vyvrcholením programu bola tombola a občerstvenie pre všetkých účastníkov podujatia, o ktoré sa postarali rodičia žiakov.

Kotlebovci zneužili peknú akciu školy

A práve tu došlo k politickému zneužitiu environmentálneho podujatia na propagáciu ĽSNS, ktorej predseda Marian Kotleba má na škole syna. Práve on sa podľa našich informácií na Rade rodičov ponúkol uvariť pre návštevníkov školskej akcie guláš, na čom by nebolo nič zlé, pokiaľ by jeho kolegovia neprišli v zelených tričkách s logom ich strany.

Hoci ich riaditeľka školy upozornila, aby s tým okamžite skončili, pretože v zmysle Školského zákona sa v školách i školských zariadeniach zakazuje činnosť politických strán či politických hnutí a ich propagácia. Skupina v zelených tričkách s logom strany pripravujúca guláš to síce prisľúbila, ale nevykonala žiadnu nápravu

K tomuto medializovanému politickému incidentu na škole sa verejne vyjadrili prítomní poslanci mestského zastupiteľstva za Sásovú, ktorí sú členmi Rady školy.

Druhý viceprimátor Martin Majling: „Na akciu som bol pozvaný ako zástupca primátora na otvorenie podujatia. Rovnako tam boli poslanci, ktorí sú aj členovia Rady školy Milan Lichý a Matúš Molitoris. Po otvorení som so svojou rodinkou prešiel stanovištia určené na hru aj vzdelávanie pre deti cca do 11-tej hodiny. Guláš sa mal podľa plánu podávať o 13-tej hodine, čo však neviem presne povedať, keďže som tam vtedy už nebol.

Počas absolvovania hier som si všimol, že členovia inkriminovanej strany niečo pripravujú vo vedľajšom priestore za plotom na pozemku, o ktorom som mal vedomosť, že je, alebo bol dlhodobo prenajatý na športové účely inému občianskemu združeniu. To som následne pred svojím odchodom okomentoval s tým, že sa mi nepáči, ak si táto strana robí propagáciu súbežne so školskou akciou.

Ako som sa dočítal neskôr na sociálnych sieťach, táto partia pripravovala guláš práve pre túto školskú akciu a že pani riaditeľka reagovala na túto skupinku, aby upustili od propagácie svojej politickej strany. Absolútne nesúhlasím s propagáciou akejkoľvek politickej strany na školských akciách. Vzniknutá situácia by sa mala objektívne zhodnotiť a nie šíriť rôzne domnienky s účelovým prispôsobovaním reality a podsúvať ich verejnosti ako fakty.“

Poslanec Matúš Molitoris: „Považujem to za politické zneužitie školskej akcie a znehodnotenie celého environmentálneho programu ZŠ Pieninská, na ktoré som ako člen Školskej rady hrdý. Školu navštevuje aj syn dotyčného politika, ktorý sa v rámci aktivít Rady rodičov podujal zabezpečiť guláš – bohužiaľ to poňal najhorším možným spôsobom. Následne pani riaditeľka zakročila a požiadala skupinu pri guláši o stiahnutie všetkých znakov politickej strany, pretože takéto aktivity majú byť apolitické.

S kolegom Majlingom sa dištancujeme od akejkoľvek podobnej politickej propagandy. Je mi osobne ľúto, že k tomu došlo a do budúcnosti, rovnako ako doteraz, vylučujeme akékoľvek spájanie s politickými extrémistami.“

Poslanec Milan Lichý: Pri incidente som nebol. V škole som bol len otvorení Ekodňa a v kancelárii pani riaditeľky cca 30 minút, potom som mal uvítania detí a sobáše až do večera. Odchádzal som zo školy spokojný s dobrou enviroakciou aj s úprimnými rozhovormi s pani riaditeľkou a pani vedúcou Školského úradu mesta o tom, že sa robí všetko pre vyšetrenie prípadu šikany, ktorý bol nedávno medializovaný aj s tým, že sa robia aktivity pre ochranu detí a prevenciu.

Na sociálnej sieti som zverejnil aj svoju reakciu k tomu, že zneužitie akcie politickou stranou pokladám za otrávenie studne.  Text som neskôr zmazal, lebo takto im ešte robíme ďalšiu reklamu a kým sa to poriadne nevysvetlí, iba škodíme škole. Ak mesto nevykoná účinné opatrenia, bude sa to opakovať. Toto už nie je normálne.“

Poslanec Lichý neskôr napísal, že má veľkú dilemu „ak sem niekto pustil gulášovať politickú stranu, to sa nedá nechať len tak“. Podľa neho možno niekto zámerne tejto škole škodí alebo je to nejaká zlá náhoda.

„Tak či tak je to vážna vec a je potrebné zo strany zriaďovateľa zakročiť. S vedením školy sa mi spolupracovalo a spolupracuje dobre, niečo sa zrejme v zákulisí deje. Poďme to rýchlo odkryť, lebo ak sa to teraz riadne nevysvetlí a neusporiada, nemám viac v rade školy čo robiť,“

dodal na záver svojho dodatočného stanoviska Milan Lichý z klubu Banskobystrickej alternatívy.

Stanovisko Mesta Banská Bystrica a Školského úradu

„V sobotu 13. mája  2023 sa uskutočnilo v areáli Základnej školy Pieninská celodenné podujatie s názvom Planéta Zem sa usmieva. Išlo o vyvrcholenie ročnej práce žiakov v oblasti environmentálnej výchovy. V rámci príprav a rozdelenia jednotlivých úloh Rada rodičov navrhla, že počas školskej akcie zabezpečí varenie a podávanie gulášu všetkým účastníkom. Radou rodičov poverená osoba však zneužila podujatie na propagáciu vlastnej politickej strany (Kotlebovci ĽSNS).

Riaditeľka školy priamo na podujatí vyzvala osoby zodpovedné za varenie gulášu, aby upustili od politickej prezentácie, pretože  v zmysle ustanovenia zákona 245/2008 Z. z. a § 151, odst. 2 sa jasne hovorí, že v školách a v školských zariadeniach sa zakazuje činnosť politických strán a politických hnutí a ich propagácia. Základná škola Pieninská sa od tohto konania dištancuje a v budúcnosti prijme opatrenia, aby sa to neopakovalo.           

Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže MsÚ v Banskej Bystrici súčasne upozornil ostatných riaditeľov základných škôl, aby boli obozretní, a aby v budúcnosti neumožnili zneužívať školské akcie podobným spôsobom.  Zároveň všetkých politikov dôrazne žiadame, aby do apolitických priestorov nevťahovali svoje politické aktivity.“

Politický útok na školu a mesto od opozičných poslancov

Po tom všetkom doslova zaútočili na vedenie mesta aj školy opoziční poslanci z klubu Bystrica má na viac Diana Javorčíková, Ivana Figuli a Ľuboš Vrbický, ktorí sa dožadujú vyvodenia osobnej zodpovednosť voči riaditeľke ZŠ Pieninská. Podľa nich je nepochopiteľné, že primátor mesta doposiaľ nevydal k situácii oficiálne stanovisko, hoci to stanovisko od začiatku týždňa visí facebookovom profile Mesta Banská Bystrica (v mene primátora a Školského úradu).

Bez toho, aby sme chceli zľahčovať tento medializovaný prípad, ktorý sa stal minulý víkend počas školskej akcie v širšom areáli ZŠ Pieninská, sa vonkoncom nezdá adekvátne ani správne okamžite odsúdiť riaditeľku školy a vedenie mesta bez znalosti a preverenia veci, ako to urobili opoziční poslanci. Cítiť v tom politikum na komunálnej úrovni.

Je potrebné sa z takéhoto politického zneužitia školskej pôdy poučiť. Pre budúcnosť by mali byť školy pri organizovaní verejných akcií obozretné a pripraviť sa aj na prípadné pokusy zneužiť takéto podujatia na politické účely, minimálne vopred upozorniť návštevníkov na neprípustnosť porušovania Školského zákona, obzvlášť v politickej kampani pred septembrovými predčasnými voľbami…

Autor: (tom), Foto: (tom) ZŠ Pieninská a FB