Historicky prvé Memorandum o spolupráci medzi BBSK a Úradom priemyselného vlastníctva SR

SPRÁVY
0 /

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter a predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Matúš Medvec tento týždeň podpísali v priestoroch Úradu priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici Memorandum o vzájomnej spolupráci.

„Ide o historicky prvé memorandum medzi Úradom priemyselného vlastníctva SR ako ústredného štátneho orgánu s krajskou samosprávou, ktoré sú najvýznamnejším subjektom na území regiónov,“

uviedol predseda ÚPV SR Matúš Medvec.

Zľava Ján Lunter a Matúš Medvec

Zľava Ján Lunter a Matúš Medvec

Memorandum deklaruje spoločné úsilie samosprávy a štátneho orgánu pri zvyšovaní povedomia a významu duševného vlastníctva a jeho právnej ochrany pre podnikateľské subjekty s inovačným potenciálom. Spoločným záujmom je aj spolupráca v oblasti vzdelávania najmä v stredných odborných školách, kde je sústredný budúci tvorivý potenciál rozvoja.

Úrad priemyselného vlastníctva SR deklaruje rozvoj a podporu služieb prediagnostiky priemyselných práv, podporu projektom kraja Innolabb a Catching-Up Regions pre vytvorenie zázemia pre rozvoj vedy a techniky.

Banskobystrický samosprávny kraj a Úrad priemyselného vlastníctva SR  vedomí si svojej zodpovednosti majú záujem rozvíjať spoluprácu na podpore inovačných myšlienok, ochrane duševného vlastníctva podnikov  ako jedného z faktorov rozvoja  regiónov.

ÚPV SR v Banskej Bystrici

ÚPV SR v Banskej Bystrici

Zdroj: Erika Presperínová , Foto: ÚPV SR a ilustračné