Hasiči v našom okrese upozorňujú: Ochraňujme prírodu pred požiarmi!

SPRÁVY
0 /

Vlani bolo v okrese Banská Bystrica 126 požiarov, ktoré spôsobili celkovú škodu za vyše 3,2 milióna eur. Najčastejšími príčinami ich vzniku boli nedbalosť a neopatrnosť dospelých, nasledovali prevádzkovo-technické poruchy, ako aj úmyselné zapálenia.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici v súvislosti so zabezpečovaním ochrany lesov pred požiarmi a jarným vypaľovaním trávy, upozorňuje na dodržiavanie platnej legislatívy.

Zákon o ochrane pred požiarmi fyzickým osobám okrem iného zakazuje:

– fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

– vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

– zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,

– poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnym zariadeniam alebo k vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení najmä elektrickej energie, plynu či vody,

– vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania (112 alebo 150).

Za porušenie uvedených zákazov môže byť fyzickej osobe uložená pokuta vo výške 331 eur a právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi až do výšky 16 596 eur.

Zásahy pri požiaroch vzniknutých z vypaľovania suchých tráv, môžu blokovať hasičov v čase, kedy by ich pomoc mohla byť potrebná pri dopravnej nehode, technickom zásahu alebo pri inej zásahovej činnosti. Naši hasiči ďakujú, že sa správate zodpovedne a nevytvárate podmienky pre vznik lesných požiarov.

Zdroj: Mesto BB  , Foto: ilustračné