Gymnázium Andreja Sládkoviča oslavuje sté narodeniny

SPRÁVY
1 /

V tomto školskom roku  oslavuje banskobystrické Gymnázium Andreja Sládkoviča storočnicu svojho vzniku. Oslavy vyvrcholia slávnostnou akadémiu 7. februára 2019 o 16:30 hod. v sále gymnázia , ktorú pripravujú študenti pod vedením svojich pedagógov.

Sto rokov školy

Vo februári 2019 uplynie presne sto rokov od oficiálneho pomenovania gymnázia po známom štúrovskom básnikovi Andrejovi Sládkovičovi. Gymnázium Andreja Sládkoviča má bohatú históriu a jeho bránami prešlo viacero známych či menej známych osobností. Riaditeľka GAS Iveta Onušková, ktorá je absolventkou tejto školy, hovorí:

„GAS – ko navštevovali známi hokejisti ako Michal Handzuš, Vladimír Országh, Peter Budaj či speváčka Jana Kirschner.To sú mediálne známe mená, ale našimi absolventmi sú mnohé osobnosti, ktoré nie sú tak mediálne známe, napríklad ľudia zo sveta informačných technológií či z pedagogickej oblasti. Pôsobia v Česku, v krajinách Európskej únie či sveta a sú úspešní.“

iveta onuskova

Z histórie GAS

Banská Bystrica už od stredoveku patrila medzi vážené a dôležité banské centrá Európy. Popri rozvoji banského podnikania a mesta si vtedajší patriciovia slobodného kráľovského mesta uvedomovali dôležitosť školského vzdelávania budúcej generácie.

Už od 15. storočia zabezpečovala budúcich študentov univerzít vyššia latinská škola. Aj v 16. storočí bol nastupujúci novovek sprevádzaný ďalším rozkvetom mesta a vzdelania. Pestrý politicko-spoločenský vývoj v monarchii prinášal aj zmeny podmienok v banskobystrickom školstve. Za jeho vrcholné etapy možno označiť prvú polovicu 17. storočia a porevolučné roky 19. storočia.

gas1

Ako je zapísané v dobových dokumentoch, kvalita a úroveň vzdelávania v Banskej Bystrici zaradila túto školu medzi popredné vzdelávacie zariadenia v Uhorsku. Zásluhou Štefana Moysesa sa Banská Bystrica stala aj centrom učiteľského vzdelávania a udávala nové trendy v didaktike vyučovania.

Skončením 1. svetovej vojny a vznikom ČSR sa začala kompletná reorganizácia školstva. Neľahká úloha vyvrcholila 18. februára 1919 zriadením Československého štátneho gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici (GAS). Hlavná zásluha na prepožičaní mena tejto významnej osobnosti sa pripisuje prof. Jaroslavovi Vlčkovi, ktorý bol ctiteľom básnika a poeta Sládkoviča už ako študent banskobystrického gymnázia a pod hrozbou trestu položil s druhmi k jeho hrobu pietny veniec.

gas4

GAS od svojho vzniku prechádzalo pestrým a zložitým vnútorným vývojom, no podarilo sa mu prežiť aj ťažké obdobie 2. svetovej vojny. Po vojne niekoľko rokov odolávalo rôznym tlakom, ale februárové reformy mali za následok, že v roku 1953 sa ukončila éra samostatnosti školy. Rok 1989 však overil pravdivosť tvrdení, že v meste existuje škola, ktorá má tradíciu a kvalitu.

Opätovné obnovenie názvu Gymnázium Andreja Sládkoviča malo svoje opodstatnenie. GAS vychovalo celý rad osobností, ktorých výsledky práce a meno sú známe ďaleko za hranicami nášho štátu či dokonca kontinentu.

Ak sa chcete o histórii a vývoji tejto vzdelávacej inštitúcie dozvedieť viac, prečítajte si publikáciu prof. Pavla Martuliaka „Štátne československé gymnázium Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici 1919 – 1953“.

gas3

Autor: (tom) a Iveta Šanderová, Foto: TASR a ilustračné