FOTO: Unikátne zábery Banskej Bystrice z Barbakanu

SPRÁVY
5 /

Z histórie vieme, že najdôležitejšou časťou opevnenia mesta pod Urpínom bola vstupná brána pre povozy a pre peších s Barbakanom dostavaná v roku 1512, do ktorej sa vstupovalo dvoma bránami. Dnes je to národná kultúrna pamiatka a jedna z dominánt historickej časti Banskej Bystrice.

História Barbakanu

Do hradného areálu Banskej Bystrice sa kedysi vstupovalo po padacom moste, ponad umelo vytvorenú vodnú priekopu. Stavba hradu bola dokončená začiatkom 16.storočia práve Barbakanom, ktorý obklopoval mestskú vežu s troma zvonmi.

Pred Barbakanom kedysi stála Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, ktorá však po požiari (1761) a následnom zasypaní vodnej priekopy prekážala povozom, ktoré vchádzali do hradu. Rozobrali ju a následne premiestnili. Postupne sa odstraňovali aj zničené hradby, až Barbakan nadobudol podobu, v akej ho poznáme dnes.

Dominantou zostala veža – mohutná zvonica, ktorá počas tureckých nájazdov plnila signalizačnú úlohu pred blížiacim sa nebezpečenstvom. Práve jej zvony sa stali pýchou mesta. Najväčší a najťažší z troch zvonov „Generál“ váži vyše 6 ton.

Barbakan je súčasťou mestského hradu, ktorý naši predkovia vybudovali ešte pred výstavbou samotných mestských hradieb. Neskôr ich dopĺňal a tvoril obrannú líniu v samotnom srdci mesta. Múrom obohnaný kostol vymedzil priestor nielen pre obranu, ale aj pre cintorín Svojou polohou na návrší tvoril a dodnes tvorí mestský hrad v Banskej Bystrici dominantu mesta, ktorého sa po zbúraní časti hradieb stal prirodzenou súčasťou..

Rekonštrukcia v roku 2005

V 90-tych rokoch minulého storočia previedol štát Barbakan na základe zámennej zmluvy do majetku mesta v dezolátnom stave. Po viacerých neúspešných pokusoch nájsť investora pre tento objekt  napokon  mestské zastupiteľstvo schválilo jeho dlhodobý prenájom na 20 rokov pre mestskú obchodnú spoločnosť MBB a.s.

Ukázalo sa, že to bolo správne rozhodnutie. V roku 2005 prebehla kompletná rekonštrukcia tejto národnej kultúrnej pamiatky ako súčasti mestského hradu. Investorom bola spoločnosť MBB a.s. bez nárokov na mestský rozpočet. Od roku 2009 je v Barbakane kaviareň a reštaurácia.

Nález tajomného medeného tubusu vo veži

Vo veži sa nachádzajú aj historické hodiny, ktoré riadi elektronická časomiera.  Zaujímavosťou je, že počas rekonštrukčných prác sa vo vstupnej časti veže našiel  historický  medený  tubus. Obsahoval odkaz našich predkov v podobe pergamenových a papierových zvitkov, ktoré sa do neho postupne  pridávali pri každej rekonštrukcii Barbakanu.

Prvý pochádzal z roku 1762, teda rok po veľkom požiari mesta, ktoré skoro celé ľahlo popolom. Ďalší zvitok bol z roku 1938, posledný záznam z roku 1991, kedy sa opravovala zástavka na veži z helikoptéry. Okrem listín sa našlo aj niekoľko fotografií mesta,  k zápisom boli  priložené aj mince zabalené v papieri a očíslované. Medený tubus sa vrátil na svoje miesto. Originály listín sú uložené v archíve. K ich kópiám sa priložil záznam o oprave Barbakanu z roku 2005 a niekoľko aktuálnych pre budúce generácie.

Úžasný výhľad na mesto a okolie

My sme sa boli s pozrieť na Banskú Bystricu z veže Barbakanu. Sú to úchvatné pohľady, o ktoré sa môžete vďaka našej fotografke Mirke Chabadovej podeliť o nevšedný zážitok. Aj keď do veže nie je jednoduchý prístup po drevených schodoch a oceľových rebríkoch, tá námaha stojí za to cez deň i pri západe slnka.

Interiéry veže tvorené stále zdravými drevenými trámami a konštrukciami zapustenými do hrubého kamenného muriva sa musia chrániť pred holubmi, ktoré si tu robili svoj úkryt. Je zvláštne, že sa zdržiavajú radi v Barbakane, ale v susednom  Praetóriu s podlubím ich nevidíte. Ktovie prečo?

Rozhodli sme sa vyliezť na ďalšie dominanty mesta, aby sme vám poskytli netradičné pohľady na naše mesto. Tie vám budeme postupne predstavovať.

Autor: (tom), Foto: Mirka Chabadová