FOTO: Rudlová nemá kanalizáciu, ale zapáchajúci potok – črtá sa riešenie

SPRÁVY
16 /

Banska Bystrica

Je paradoxné, že miestna časť Rudlová, ktorá sa nachádza pár kilometrov od centra mesta a kedysi bola samostatnou obcou, dodnes nemá kanalizáciu. Zato obyvateľom znepríjemňuje život zapáchajúci potok  pritekajúci z horného sídliska Rudlová – Sásová.

Nedávno o tomto probléme diskutovali poslanci z volebného obvodu Rudlová – Sásová s Rudlovčanmi. Z debaty vyplynulo, že Stredoslovenská vodárenská spoločnosť má pripravený projekt odkanalizovania Rudlovej a v krátkom čase požiada Okresný úrad v Banskej Bystrici o vydanie stavebného povolenia na túto stavbu.

Poslanci prostredníctvom Mestského úradu  požiadali  vedenie vodární, aby spoločne zorganizovali stretnutie s obyvateľmi za účelom detailného predstavenia projektu. Rovnako požiadali správcu vodného toku, ktorým  je Vodohospodársky podnik, aby prečistil koryto Rudlovského potoka, ktoré  je znečistené nánosmi odpadu.

Ten v podstate slúži ako „kanál“, do ktorého sa v prípade nepriaznivého počasia a väčších zrážok dostávajú splašky z kanalizačného zberača pod sídliskom aj z niektorých domov v Rudlovej,  zmiešané s dažďovou vodou. Koryto je tak často zanesené odpadom. Pri nárazových dažďoch sa už niekoľkokrát stalo, že potok sa vylial z koryta a ohrozoval majetok Rudlovčanov bývajúcich v jeho blízkosti.

Jeden z obyvateľov Rudlovej Július Mojžita nám povedal:

„Ten zápach z Rudlovského potoka, ktorý sa stal stokou pre splašky, je niekedy neznesiteľný. Stačí sa pozrieť na odpad, ktorý sa zachytáva na kameňoch alebo vpustiach pod kanalizačným zberačom z horného sídliska a zrejme aj z niektorých domov v Rudlovej. Upozorňujeme na to mesto aj vodárov, ale zatiaľ márne. Je smutné, že naša mestská časť, ktorá sa nachádza blízko centra mesta,  nemá dodnes kanalizáciu. Viem, že to nie je jednoduché, ale raz sa to už musí vyriešiť. Platíme dane ako ostatní Bystričania, tak si azda zaslúžime mať kanalizáciu a potok bez splaškov.“

Nás zaujímalo stanovisko mesta k tejto situácii v Rudlovej, keďže o probléme zapáchajúceho Rudlovského potoka sa hovorí už dlho. Aj keď mesto nie je správcom toku, tento problém rieši s vodármi.  Na otázky nášho portálu odpovedala za mesto hovorkyňa primátora Dominika Mojžišová:

„Problémom potoka, ktorý preteká  Rudlovou sú jestvujúce hromadné zaústenia odpadových vôd z rodinných domov. V súčasnosti je len malá časť odpadných vôd odvádzaná do splaškovej kanalizácie. Vedenie mesta sa preto dohodlo so StVS a.s. na postupnom budovaní novej splaškovej kanalizácie. Momentálne prebieha projektová a inžinierska príprava a tiež intenzívne rokovania o položení kanalizácie s majiteľmi pozemkov. Problémom Rudlovej je zložitý terén a stiesnené podmienky pre výstavbu. Rokovania s majiteľmi pozemkov sú preto komplikované a zatiaľ neukončené.“

Hovorkyňa Mojžišová k pripravovanej výstavbe kanalizácie dodala:

„Výstavba vzhľadom na vysoké investičné nároky bude prebiehať po etapách. Tak ako pri iných projektoch, aj v tomto prípade je potrebná ochota a spolupráca zo strany obyvateľov. Mesto vyvíja maximálne úsilie, aby sme problém odstránili, no na základe informácií, s ktorými disponujeme, sme si vedomí toho, že pre neochotu dohodnúť sa zo strany majiteľov niektorých pozemkov rodinných domov pravdepodobne nebudú postavené všetky vetvy splaškovej kanalizácie.“

Projekt rekonštrukcie Rudlovského potoka je rozdelený na štyri etapy. Niektoré na dolnom toku potoka po jeho zaústenie do Hrona sa už podarilo urobiť (pri protipovodňových opatreniach na Hrone sa neďaleko Luxu vybuduje prečerpávajúca stanica proti spätnému vzdutiu hladiny potoka), ale časť od kanalizačného zberača pri Lidli smerom k rudlovskej Muštárni zostala zatiaľ nedokončená. Urobilo sa tu iba niekoľko menších stavebných úprav.

Zdá sa však, že dlhodobý problém chýbajúcej kanalizácie v Rudlovej a zapáchajúceho Rudlovského potoka konečne speje k úspešnému riešeniu. My budeme sledovať aktuálnu situáciu dúfajúc,  že onedlho prinesieme pozitívnu informáciu o začatí výstavby kanalizácie v tejto časti mesta Banská Bystrica.

Autor: (tom), Foto: redakčné a FB