FOTO: Protestné zhromaždenie predstaviteľov obcí a miest v Banskej Bystrici poslalo vláde tvrdý odkaz

SPRÁVY
2 /

Starostovia, primátori, zamestnanci obecných a mestských úradov  i obyvatelia našich miest a obcí sa v utorok dopoludnia zišli na banskobystrickom Námestí SNP, aby verejne protestovali proti vládnym opatreniam. Reagovali na nelogické rozhodnutia vládnych politikov a drastické škrty v príjmoch samospráv.

Organizátormi prvého protestného zhromaždenia „Za  stabilné a zdravé mestá a obce“  bolo 8 Regionálnych združení miest a obcí (ZMO) pôsobiacich na území Banskobystrického samosprávneho kraja.

Znižovaním príjmov miestnej samosprávy, ktoré schválila vláda SR a následne aj väčšina poslancov NR SR pod rúškom tzv. prorodinného balíčka, sa automaticky znižuje štandard a množstvo služieb, ktoré sú im poskytované, či už ide o materské školy, základné školy, opatrovateľskú službu, infraštruktúru ako vodovody, kanalizácie, cesty a chodníky, ale aj kultúru a šport.

Protestné zhromaždenie začalo hymnou SR. Na tribúne postupne vystúpili s prejavmi riaditeľ kancelárie ZMOS Michal Kaliňák, predseda BBSK Ján Lunter, viceprimátor mesta Banská Bystrica Jakub Gajdošík, predseda ZMO Gemera a Malohontu Marian Habovčík, podpredsedníčka ZMO Banská Bystrica Martina Kubišová a predseda ZMO Zvolen, Detva a Krupina  František Moravec.

Riaditeľ kancelárie ZMOS Michal Kaliňák uviedol:

„Mestá a obce Slovenska sú obeťami zlých vládnych rozhodnutí. Samosprávy zo srdca Slovenska odkazujú vládnym predstaviteľom – neriešte seba, ale riešte samosprávy a ľudí. Všetkým sa vám chcem poďakovať, že ste tu dnes nemuseli byť, ale ste tu chceli byť.“

Michal Kaliňák

Michal Kaliňák

Predseda BBSK Ján Lunter vyhlásil:

„Tzv. prorodinný balíček, ktorý schválila vláda a aj parlamentná väčšina znamená pre náš samosprávny kraj, že tento rok budeme mať nižšie príjmy do rozpočtu o 3,2 milióna eur a na budúci rok až o 17,8 milióna eur menej. Overujme si fakty a hľadajme riešenia, ktoré budú stáť na reálnych základoch a budú v prospech všetkých.“

Ján Lunter

Ján Lunter

Viceprimátor Banskej Bystrice Jakub Gajdošík povedal:

„Vždy keď prišli ťažké chvíle, si samosprávy poradili. Nikdy nekričali, pasívne nenatŕčali ruky a nezvaľovali vinu na niekoho iného. Obce a mestá vždy hľadali riešenia, ktoré trpezlivo vysvetľovali občanom a nakoniec sa s každým problémom popasovali.  V poslednom čase nás ale  situácia na Slovensku núti sa hlasno ozvať. Akoby nestačila energetická kríza a obrovská inflácia s likvidačnými dopadmi na rozpočty samospráv, prichádzajú opatrenia z centrálnej vlády, ktoré zrážajú mestá a obce doslova na kolená. Snažili sme sa dovolávať zmysluplného dialógu, apelovať na členov vlády a parlamentu, aby vypočuli naše argumenty, no neuspeli sme, preto musíme rázne vystúpiť. Banská Bystrica bude stáť v jednom šíku s ostatnými samosprávami. “

Jakub Gajdošík

Jakub Gajdošík

Predseda ZMO Gemera a Malohontu Marian Habovčík sa spýtal:

„Prečo mám už tri roky schválené europrojekty a dodnes nemám zmluvu? Pýtam sa, kto je na vine? My samosprávy alebo riadiace orgány štátu, ktoré nastavujú pravidlá čerpania eurofondov? Obrovským problémom sú pozemkové úpravy, preto sa pýtam, prečo sa v pláne obnovy nenašiel na ne ani cent, hoci sú dôležité pre ďalší rozvoj obcí a celej krajiny? Vládne opatrenia hádžu na nás a tým likvidujú najmä tie najmenšie samosprávy.“

Marian Habovčík

Marian Habovčík

Podpredsedníčka ZMO Banská Bystrica Martina Kubišová verí, že samosprávy sa dokážu spojiť a nájdu jednotný hlas:

„Musíme našim obyvateľom trpezlivo vysvetľovať, o čo tu ide, lebo niektorí nechápu súvislosti. Každého sa dotkne zvýšenie cien energií, možno si to ešte všetci neuvedomujú, s čím budú musieť bojovať mestá a obce. Verím, že sa spojíme. bude nás počuť aj vláda a našim požiadavkám napokon vyhovie.“

Martina Kubišová

Martina Kubišová

Predseda ZMO Zvolen, Detva a Krupina  František Moravec k tomu dodal:

„Samosprávy vďaka prijatým vládnym opatreniam krvácajú, prepúšťajú zamestnancov a nie sú schopné riešiť ďalšie projekty. Malým obciam treba pomôcť v budúcom období, lebo inak zaniknú.“

František Moravec

František Moravec

Na záver prečítala členka predsedníctva ZMOS, starostka a krajská poslankyňa Božena Kováčová vyhlásenie účastníkov protestného zhromaždenia v Banskej Bystrici adresované slovenskej vláde:

„Mestá a obce banskobystrického samosprávneho odmietajú nestabilitu, chaos a odpútavanie pozornosti od riešenia ich problémov zo strany štátu.

Štát svojimi opatreniami porušuje rozpočtové pravidlá samospráv, nerešpektuje samosprávne kompetencie zastupiteľstiev. Vyhýba sa systémovým riešeniam, pričom robí len populistické rozhodnutia, ktoré v konečnom dôsledku nepomáhajú obyvateľom miest a obcí. Mestá a obce v tomto ťažkom období potrebujú od štátu pomoc, po ktorej dlhodobo volajú.

Božena Kováčová

Božena Kováčová

Ž i a d a m e  preto  vládu SR, aby  neriešila sama seba, ale aby podala záchranné koleso samosprávam, ktoré sú najväčšími zriaďovateľmi škôl, školských zariadení, zariadení sociálnych služieb a tvoria životný priestor pre ich obyvateľov.

O d m i e t a m e  však od štátu pôžičky, ktorými budeme splácať nezodpovedné rozhodnutia vlády.

O d m i e t a m e   daňový mix, ktorý je pre našu ekonomiku nebezpečný kokteil financií.

O d m i e t a m e žiť na dlh a požadujeme dôstojné podmienky pre rozvoj samospráv a život ich obyvateľov.“

Protestné zhromaždenia samospráv budú pokračovať aj v ďalších regiónoch Slovenska. Všetko vyvrcholí  na sneme Združenia miest a obcí Slovenska v dňoch 7. – 8. septembra 2022, kedy sa plánuje štrajk samospráv pred Úradom vlády SR.

Autor: (tom) , Foto: redakčné